Få konflikter trots 500 kollektivavtal

Publicerad 11 februari 2014, kl 16:23

Även om det under förra året tecknades över 500 kollektivavtal så var det ett fredligt år på arbetsmarknaden när det gäller utbrutna konflikter, konstaterar Medlingsinstitutet i sin årsrapport.

Under 2013 ledde avtalsrörelsen till att 508 kollektivavtal för 2,7 miljoner anställda tecknades.

Den norm, eller märke, som lades fast genom industriavtalet, vilket innebar 6,8 procent i avtalsvärde under tre år, stod sig väl i alla sektorer, konstaterar Medlingsinstitutet.

Den vanligaste avtalstiden i de tecknade kollektivavtalen är 36 månader. Och trots de många förhandlingar som krävdes för ro dem i hamn så ledde det endast till 19 varsel om stridsåtgärder och i 4 fall utlöstes stridsåtgärder som ledde till att arbetsdagar gick förlorade på grund av strejk eller lockout. Under avtalsrörelsen förlorades 6 192 dagar.

- Det är få konlikter med tanke på avtalsrörelsens omfattning. Och utifrån de kriterier vi har för att bedöma lönebildningen så har den fungerat väl , säger säger Claes Stråth, Medlingsinstitutets generaldirektör.

Medlingsinstitutet har medlat i sammanlagt 25 tvister. Därutöver har myndigheten också medlat på regional nivå när ett fackförbund varslat om stridsåtgärder i samband med att man krävt att få teckna avtal med ett företag.

Tre blockader och fyra strejker har då hunnit träda i kraft. Ett exempel är Unionens strejk på callcentret CRS i Fränsta där 442 arbetsdagar gick förlorade till följd av en två månader lång strejk.

 

 

 

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Chefers höga arbetsbelastning missas

  Tidspress, hög arbetsbelastning och många medarbetare. Så ser verkligheten ut för många av landets mellanchefer. Trots det glöms chefernas arbetsmiljö ofta bort.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  "Ett styrkebesked för den svenska modellen"

  I tisdags lade arbetsmarknadens parter fram ett förslag om förändrad strejkrätt. Förslaget, som sannolikt även blir regeringens, får dock kritik från vissa håll.

 • Läs även...

  Scania backar om att ändra semesterlagen

  När Scania ska beta av sin orderbok kan det bli en del extrajobb för medarbetarna. Därför diskuteras nu övertid, arbete på lördagar och att skjuta på semestrar. Däremot backar Scania när det gäller att ändra semesterlagen.

 • Läs även...

  Permitterade tvingas jobba heltid

  Arbeta heltid, annars blir du uppsagd. Det beskedet har flera permitterade Unionenmedlemmar fått av sina arbetsgivare. Nu rustar Tillväxtverket för att stoppa företag som utnyttjar systemet med statligt korttidsstöd.

 • Läs även...

  Konsulter riskerar gå miste om stöd

  Fordonstillverkaren AB Volvo har sagt upp avtal med 5 000 konsulter på grund av coronakrisen. Många av konsulterna är anställda på företag utan kollektivavtal vilket innebär att de inte har rätt till hjälp från TRR Trygghetsrådet.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.