Annons
Annons
 • Har du ont i nacke och axlar av jobbet? I så fall kan det räknas som en arbetsskada. Foto: Shutterstock

Fack kräver bättre ersättning för arbetsskadade

Publicerad 28 oktober 2020, kl 07:50

Trots att fler skadar sig på jobbet är det färre som beviljas livränta. Förändringar i Arbetsskadeförsäkringen har lett till allvarliga brister och berövat tusentals arbetstagare tillräcklig ersättning, anser fackförbundet Forena.

I en rapport hävdar Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på fackförbundet Forena, att de förändringar som gjorts i den statliga Arbetsskadeförsäkringen under de senaste tjugo åren medfört att allt färre beviljas ersättning från försäkringen.

Under 2019 beviljades 955 arbetsskadelivräntor, vilket är åtta gånger färre än 2007. Det trots att antalet som har skadats på jobbet har ökat stadigt sedan 2009, och nu dagligen är ungefär 130 personer.

Dessutom har arbetsskadelivräntan, som ska täcka hela inkomstförlusten, urholkats så att den för en genomsnittlig löntagare endast utgör cirka 80 procent av den tidigare lönen.

En orsak som Håkan Svärdman framhåller är arbetsskadeförsäkringens låga ersättningstak, en annan att livräntan beskattas högre än lön.

Visserligen kompenseras arbetsskadade som har kollektivavtal, som inkluderar de kollektivavtalade trygghetsförsäkringarna vid arbetsskada, så att de får 90 procent av inkomstförlusten. Men många, uppskattningsvis 460 000 anställda, omfattas inte heller av ett kollektivavtal och har därmed inte heller dessa kompletterande försäkringar.

Ett annat besvärande faktum är den brist i jämställdhet som flera utredningar har visat då man funnit att betydligt fler män än kvinnor har beviljats ersättning.

Med detta som bakgrund anser Håkan Svärdman att det finns ett akut behov av en genomgripande reformering av försäkringen. Något han menar att politikerna inte tar tillräckligt ansvar för.

Läs mer: Svagare skydd vid arbetsskada i hemmet

– Under de senaste fem åren har man tillsatt en utredning med uppdrag att lämna förslag om hur arbetsskadeförsäkringen kan bli mer jämställd. I riksdagen har under samma tidsperiod endast en partimotion och ett par motioner från enskilda riksdagsledamöter haft yrkanden på förändringar i arbetsskadeförsäkringen, skriver han och fortsätter:

– Det är svårt att se en rimlig förklaring till varför staten försummar sitt ansvar för arbetsskadeförsäkring. Särskilt när konsekvensen blir att tusentals individer årligen berövas sin skadeståndsrättsliga ersättning.

För att råda bot på detta föreslår Håkan Svärdman bland annat att det införs en lag om obligatorisk arbetsskadeförsäkring, som ett komplement till den allmänna sjukförsäkringen. På så vis skulle både de anställda som omfattas av kollektivavtal och de som inte gör det få en jämlik och högre ersättning.

En reform som Forena uppskattar kommer kosta drygt 4,5 miljarder kronor.

– Detta bör bli en odramatisk reform för flertalet arbetsgivare och arbetstagare. I praktiken kommer det handla om att anpassa de kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringarna, som omfattar cirka 90 procent av alla anställda, för ett utvidgat åtagande. Medan övriga arbetsgivare måste däremot välja mellan att teckna ett kollektivavtal eller en försäkring hos ett godkänt försäkringsbolag, skriver Håkan Svärdman.

– Regeringen, som ytterst är ansvarig för missförhållandena i arbetsskadeförsäkringen, har en moralisk skyldighet att omgående tillsätta en utredning som påbörjar denna process.

Fotnot: Forena organiserar tjänstemän i försäkringsbranschen.

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Facket vill ta över ansvar från DO

  Risken för arbetsgivare som inte gör lönekartläggningar att råka ut för ett vite är mycket liten. Unionen vill därför ta över tillsynsansvaret från Diskrimineringsombudsmannen (DO).

 • Läs även...

  Unga vill ha trygghet och kollektivavtal

  Oron för att bli av med jobbet ökar bland unga, som allt oftare söker trygga villkor. De senaste åren har kollektivavtal och tjänstepension blivit allt viktigare för dem, visar en ny undersökning.

 • Läs även...

  Utköp av förtroendevalda oroar Unionen

  Att företag betalar för att bli av med skickliga förtroendevalda kränker föreningsrätten. Även om omfattningen inte är alarmerande, enligt en ny undersökning från Unionen, är det illa nog att det ens förekommer, menar förbundet.

 • Läs även...

  Nytt avtal ändrar kraven vid arbetssjukdom

  Förutom mer pengar i fickan för de anställda fick facken inom industrin även igenom en del anpassningar i Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada. Bland annat slopas kravet att den anställda själv ska bevisa att det är arbetsgivaren som vållat en arbetssjukdom.

 • Läs även...

  Skydd vid påtår på kontoret - inte hemma

  Det kan bli knivigt att få ersättning för arbetsskada om olyckan är framme när du jobbar hemifrån på grund av corona. Arbetsgivarna är däremot skyddade mot skadeståndsanspråk.

 • Läs även...

  Färre färdolyckor i spåren av corona

  Antalet färdolyckor har minskat märkbart under coronavåren. Enligt den rapport för arbetsolyckor 2020 som AFA Försäkring just presenterat är kvinnorna överrepresenterade i färdolycksfallen.