Annons
Annons
 • Nu kan medlemmar i det finska fackförbundet Pro få jobberbjudanden direkt i mobilen. Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Fack startar jobbförmedling

Publicerad 28 augusti 2017, kl 10:45

Jobberbjudanden direkt i mobiltelefonen. Det är innehållet i den arbetsförmedling Finlands motsvarighet till Unionen, Pro, nu drar igång.
– I stället för att medlemmen söker jobb är det nu jobbet som söker medlemmen, berättar ordförande Jorma Malinen för Kollega.

Finländarna ligger långt framme inom IT och det gäller även den fackliga världen.

– Vi är det första fackförbundet i Finland som erbjuder den här typen av rekryteringstjänst, förklarar Jorma Malinen vars Pro är landets största tjänstemannaförbund med runt 120 000 medlemmar.

Tjänsten körs successivt igång nu under hösten och är en del i ett större och omfattande paket som bland annat även innehåller personlig rådgivning samt coachning.

– Vi börjar med en försöksverksamhet för våra medlemmar inom informations- och kommunikationsteknik här i storstadsregionen. Det rör sig om runt 3 000 personer. Målsättningen är sedan att vi före utgången av 2017 ska kunna erbjuda denna tjänst till samtliga våra medlemmar och inom alla sektorer. Vi räknar med att cirka 2 000 medlemmar då kommer att få jobberbjudanden varannan dag, berättar Pros ordförande.

Hur fungerar det i praktiken?
– När medlemmen registrerar sig frågar vi efter hur ofta han eller hon vill få jobberbjudanden, i vilken del av landet personen i fråga söker jobb, vilken typ av jobb och vilken eller vilka befattningar. Vid registreringen frågar vi också efter utbildning och yrkeserfarenhet med mera och skickar sedan dessa uppgifter till tjänsteproducenten.

Vad det konkret handlar om är en mobilapplikation, där den enskilda medlemmen fyller i sina uppgifter. Men till skillnad mot traditionella rekryteringstjänster är det alltså arbetsgivare som hör av sig till Pro-medlemmen med arbetserbjudanden direkt i mobiltelefonen.

– Vederbörande kan själv välja i vilken form han eller hon vill få erbjudandena. Det fungerar även med e-post även om mobiltelefonen gör att man kan reagera snabbare, förklarar Jorma Malinen.

Att använda sig av tjänsten är gratis för medlemmarna. Den vänder sig även till studerandemedlemmar.

Via en samarbetspartner som arbetar med traditionell rekrytering har Pro redan lyckats få med ett antal arbetsplatser till den nya tjänsten och man hoppas att det hela snabbt ska växa.

Vad är bakgrunden till att ett fackförbund startar en rekryteringstjänst?
– Vi har i Finland haft en utveckling där arbetsförmedling decentraliserats ut i landet och tror även att den framöver alltmer kommer att privatiseras och hamna hos kommersiella aktörer. Vår tjänst kompletterar existerande arbetsförmedling, vars resurser skurits ned av regeringen. Pro söker heller inte någon vinst med den här tjänsten, som finansieras dels genom intäkter från vår placeringsverksamhet och dels genom medlemsavgifterna.

Även om den nya tjänsten är öppen för alla, lägger Pro stor tonvikt vid sina runt 2 000 långtidsarbetslösa medlemmar.

– De är en väldigt viktig grupp i sammanhanget. Varje långtidsarbetslös bör ges möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet, fastslår Jorma Malinen.

Har Pro som fackförbund någon möjlighet att "kvalitetssäkra" de jobb som förmedlas via den här nya tjänsten?
– Vi förmedlar de jobb som erbjuds på marknaden och har inte resurser att efterforska arbetsgivarnas bakgrund eller huruvida de följer gällande kollektivavtal etcetera.

– Det är arbetsgivarens ansvar att se till att lagar och avtal följs, säger Pros informationschef Jaana Aaltonen till Kollega.

Sören Viktorsson

Lediga jobb
 • Läs även...

  Ny funktion ska minska sjukskrivningar

  Det kan ta lång tid att komma igen efter att ha gått in i väggen. Men tack vare rehabkoordinatorn på pappersbruket Billerud Korsnäs blev Lottas sjukfrånvaro kort. Insatserna fick även positiva effekter på arbetsplatsen.

 • Läs även...

  Amazon anklagas för övervakning av fackligt anslutna

  Fackanslutna jämställs med terrorister när Amazon övervakar sina anställda. Nu kräver en lång rad fackföreningar, däribland Unionen, att EU-kommissionen utreder bolagets metoder.

 • Läs även...

  Byt jobb ofta – lär dig mer

  Det livslånga lärandet har sina fördelar. De som byter jobb ofta upplever att de lär sig mer på jobbet, visar forskning.

 • Läs även...

  Andreas fick nytt jobb på 11 dagar

  När coronakrisen slog till blev driftteknikern Andreas Molinder Agborg av med jobbet. Elva dagar senare skrev han på ett nytt kontrakt. Han uppmanar arbetslösa att använda sina nätverk och att fokusera på allt de lärt sig i arbetslivet.