Annons
Annons
 • Anders Ferbe, ordförande IF Metall, Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer och Martin Linder, ordförande Unionen. Foto: Kollega

Facken kräver vab-lön

Publicerad 21 december 2016, kl 11:45

Som vanligt när det är dags att växla avtalskrav ser fack och arbetsgivare olika på det ekonomiska läget. Enligt Facken inom industrin skiljer sig det ekonomin inte så mycket jämfört med i fjol och inte heller avtalskraven. Ett nytt krav är dock löneutfyllnad vid vab.

– Vi har gjort bedömningen att det är inte är så stor skillnad jämfört med läget vid förra avtalsrörelsen för ett år sedan. Det finns inga ekonomiska förutsättningar vare sig för upp eller nedväxlingar, sa IF Metalls ordförande Anders Ferbe när avtalskraven utväxlades på industrins område.

Så är också kraven i stort sett identiska med dem för ett år sedan. Löneökningar på 2,8 procent och en fortsatt utbyggnad av flexpensionen är liksom då huvudspåret.

Ett av de få nya kraven som Unionen driver tillsammans med Sveriges Ingenjörer är att det införs en löneutfyllnad vid vård av sjukt barn.

– Vi ser att det är när föräldraskapet kommer in i våra liv som vi ser att både löneutveckling och karriärvägar för kvinnor försämras. 2015 togs 62 procent av vab-dagarna ut av kvinnorna. Med den här löneutfyllnaden skulle inkomstbortfallet för kvinnorna som är hemma med sjuka barn minska. Samtidigt skulle det ge ett ökat incitament för männen att vabba och på så vis bidra till ett mer jämställt uttag, säger Unionens ordförande Martin Linder.

Kravet innebär en löneutfyllnad upp till 90 procent av lönen vid vård av sjukt barn upp till fem dagar per år och anställd. Dessutom kräver facken att föräldralönen, det vill säga den löneutfyllnad som redan finns vid föräldraledighet ska kunna tas ut i flera perioder, i stället för som i dag, bara i en period.

Både fack och arbetsgivare tycks inställda på att det återigen kommer att landa i ett kort avtal.

–Förutsättningar för att nå ett långt avtal ser svåra ut. Det som är viktigt för oss är att säkra reallöneökningar, ökade avsättningar till flex-  och deltidspension och bättre villkor för våra medlemmar. Det är självklart viktigare för oss än ett långt avtal, säger Martin Linder.

Teknikföretagens bild av ekonomin skiljer sig i väsentliga delar från fackens. Enligt dem befinner sig Sverige nu i början på en nedförsbacke där industrijobben försvinner, produktivitetsutvecklingen är låg och arbetskraftskostnaderna ökar mer än i de viktigaste konkurrentländerna.

– Tyskland är en förebild. Här gav flera års återhållsamhet stärkta företag och fler anställda, säger Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg enligt vilken den svenska industrin nu måste träffa avtal som understiger 1,5 procent för att inte halka efter ännu mer.

Förhandlingarna om de nya avtalen inom industrin inleds efter nyår. Målet är att vara klara senast den 31 mars.

Unionens avtalskrav:

 • Löneökningar på 2,8 procent.
 • Fortsatt utbyggnad av flexpensionen.
 • Lägsta löneökning på minst 460 kronor per månad.
 • Löneutfyllnad upp till 90 procent av lönen vid vab upp till fem dagar per år och anställd.
 • Föräldralönen ska kunna tas ut i perioder.
 • Bättre villkor vid beredskapstjänst för att säkerställa balans mellan arbete och fritid.
Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
 • Läs även...

  Debatt: Kritik av arbetsgivare i sociala medier

  Vad du får och inte får säga om din arbetsgivare i sociala medier är oklart. I framtida avtalsförhandlingar måste gränsen bli tydlig kring anställdas rättigheter och skyldigheter, skriver Unionenmedlemmen Staffan Marklund.

 • Läs även...

  Facklig ilska mot Holmens extra utdelning

  Holmen planerar en extra stor utdelning till sina aktieägare. Men de anställda – som avstod löneökning under sju månader förra året – blir utan retroaktiv ersättning.

 • Läs även...

  Klumpsumma i stället för retroaktiv lön

  Några förflugna ord på intranätet gjorde att anställda på Hitachi ABB Power Grids får en sudd pengar i stället för retroaktiv lön från 1 april. Detta trots att det inte fanns med i det märkessättande Industriavtalet.