Annons
Annons
 • Till skillnad från postordertiden med två stora arbetstoppar per har Ellos och övriga e-handeln ett konstant högt flöde samtidigt som kunderna förväntar sig att få varorna allt snabbare, enligt Unionen klubbordförande på Ellos. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Facket på Ellos: Pressen har ökat

Publicerad 20 februari 2020, kl 13:22

Även Ellos anställda känner ökad press av den växande e-handeln. Men framför allt är Arbetsmiljöverkets granskning av branschen viktig med tanke på situationen i andra yngre företag. Det anser Hans Lindau, ordförande för Unionenklubben på Ellos.

Förra året inledde Arbetsmiljöverket en inspektion av hur arbetsgivarna lever upp till lagens krav på att förebygga risker genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Efter att ha funnit stora brister på många av de 750 arbetsplatserna som granskats fortsätter man nu undersöka hur det är med arbetsmiljöarbetet på ytterligare 750 arbetsplatser. Denna gång bland annat e-handlarnas egna lager.

Läs mer: Arbetsmiljöverket granskar e-handeln

Arbetsmiljöinspektörerna befarar att stora brister kommer att upptäckas även den här gången. En bedömning som Hans Lindau, ordförande för Unionenklubben på Ellos, tror inspektörerna har grund för.

Visserligen tycker han att arbetsmiljöarbetet i stort fungerar bra på hans egen arbetsplats Ellos.  Men så är det, enligt hans kontakter, inte alltid på yngre e-handelsföretag.

– Vi har ju en lång historia som postorderföretag sedan 1947 och har länge haft ett aktivt arbetsmiljöarbete. Medan de yngre e-handelsföretagen inte alls har samma upparbetade processer när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därför är det jätteviktigt att Arbetsmiljöverket gör den här granskningen, säger Hans Lindau.

Dock sticker han inte under stol med att det, på grund av den snabba tillväxten, också finns arbetsmiljöproblem på Ellos.

– Det är klart att vi har utmaningar. Som att man inte har sett till att medarbetarna fått tillräckligt med utbildning eller att man har tagit höjd för att de kan känna sig osäkra i de nya processerna när vi gör systembyten utifrån ett affärsperspektiv. Men sådant kan vi ändå förbättra genom det systematiska arbetsmiljöarbetet där vi också har en bra dialog med arbetsgivaren som lyssnar på vår argumentation och vill bedriva arbetsmiljöarbete.

Så er arbetsgivare är bra på det?
– Arbetsgivaren kan givetvis samverka mer när det gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet och även med kompetensutvecklingsfrågorna. Så att de inte blir aktuella först när man behöver förändra något i verksamheten och kompetensväxla. Det kan man förbättra. Men det ligger också på oss som fackliga att hela tiden ligga på arbetsgivaren, säger Hans Lindau.

De yrkesgrupper bland Unionens medlemmar som närmast berörs av arbetet i Ellos eget lager är produktionsledare, koordinatörer och lagerchefer.

Vilka signaler får du från medlemmarna? Hur mår de i dagens arbetssituation?
– Till skillnad från postordertiden då vi hade två stora arbetstoppar per år så har vi nu ett konstant högt logistikflöde samtidigt som kunderna förväntar sig att få varorna allt snabbare. Och även om vi har en lång vana av och är väldigt bra på logistik så har pressen definitivt ökat. Men enligt den statistik jag får så har sjuktalen ändå inte ökat, säger Hans Lindau.

Foto: Camilla Svensk

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Färre anmäler sjukdom av jobbet

  Bland kvinnor är fortfarande den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar organisatoriska och sociala problem. Men under fjolåret minskade den siffran med 17 procent.

 • Läs även...

  Så stöttar du en orolig kollega

  De flesta anställda känner någon form av oro kring effekterna av coronaviruset. Men det finns saker vi kan göra för att stötta varandra. Både som kollega och chef.

 • Läs även...

  Bökigt att jobba när barnen är hemma

  Riksdagen har nu gett regeringen möjlighet att stänga skolorna. Om stängningen blir verklighet försvinner en stor del av arbetskraften. Och redan nu kämpar många föräldrar med att hinna med sina jobb.

 • Läs även...

  Svagare skydd vid arbetsskada i hemmet

  Jobbar du hemifrån till följd av corona? Din arbetsgivare har fortfarande arbetsmiljöansvar. Men råkar du ut för en arbetsskada är ditt skydd betydligt svagare.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.