Annons
Annons

Facket vägras handling i omplaceringsärende

Publicerad 8 juli 2014, kl 13:20

När en medlem omplacerades krävde facket att få veta vem som lämnat uppgifterna till Polisen. Men Polismyndigheten vägrade att lämna ut handlingarna. Nu har kammarrätten gett dem rätt - uppgifterna är inte offentlig handling.

När Polisen i Stockholm fick specifik information om en anställd valde man att omplacera vederbörande. En facklig representant för den lokala Seko-klubbben reagerade starkt och ville polisanmäla person som lämnat uppgiften till arbetsgivaren.
Men när mannen, i egenskap av fackligt ombud, begärde att få en kopia av de ursprungliga anteckningarna där uppgifterna framgår fick han nobben. Enligt polismyndigheten var anteckningarna inte en allmän handling enligt Tryckfrihetsförordningen.

Fackrepresentanten överklagade beslutet till kammarrätten med motiveringen att handlingen skulle lämnas ut med stöd av medbestämmandelagen, mbl. Detta eftersom polismyndigheten åberopat uppgifterna om medlemmen under mbl-förhandlingen i det aktuella personalärendet.

Nu har kammarrätten sagt sitt i frågan. Domstolen konstaterar att den inte är behörig att pröva frågan utifrån mbl och avvisar yrkandet. Rätten gör samma bedömning som Polismyndigheten när det gäller utlämnandet enligt Tryckfrihetsförordningen och avslår fackets överklagande. Den begärda handlingen är alltså inte allmän enligt tryckfrihetsförordningens bestämmelser.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Facken kritiska till ny visselblåsarlag

  Ett nytt EU-direktiv ska förbättra skyddet för europeiska arbetstagare som vill larma om olagligheter. I Sverige är risken att det blir tvärtom, varnar flera fackförbund.

 • Läs även...

  "Las-förslaget kan få viss betydelse"

  PTK och Svenskt Näringsliv sa ja. LO sa nej. Men till vad? Parterna håller på las-förslaget men visst innehåll har ändå sipprat ut. Och delar kommer kanske att lyftas in i en framtida lag om anställningsskydd, tippar en arbetsrättsexpert.

 • Läs även...

  Nej från LO till las-uppgörelse

  Las-förhandlingarna misslyckades ännu en gång efter att LO sagt nej till slutbudet.
  – Det innehöll en del som var bra, men alldeles för många skulle stå utan anställningsskydd, sa Susanna Gideonsson, ordförande för LO, på en presskonferens.
  PTK var dock nöjda med förslaget.