Annons
Annons
 • Varje förälder med barn mellan fyra och 16 år ska fem dagar att använda för att vara ledig från jobbet. Foto: Colourbox

Familjeveckan: Arbetsgivare kritiska till mer ledighet

Publicerad 11 februari 2021, kl 15:35

Familjeveckan är en dålig idé. Den gör det svårare för arbetsgivare att planera verksamheten och leder till färre arbetade timmar, enligt flera remissvar. Men fackförbunden är positiva.

Familjeveckan ska göra det enklare för föräldrar att kombinera jobb och familjeliv och minska deltidsarbetet. Varje förälder med barn mellan fyra och 16 år ska, när veckan är fullt utbyggd, få fem dagar att använda för att vara ledig från jobbet. Ledigheten får tas ut när förskolan eller skolan är stängd, exempelvis vid lov eller studiedagar.

Regeringen anser att familjeveckan underlättar för föräldrar, ger barnen bättre uppväxtvillkor och ökar jämlikheten. Men alla håller inte med. Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget i sitt remissvar. Organisationen anser att föräldraledigheten ska koncentreras till när barnen är små. En förlängd och spridd ledighet försvårar arbetsgivarnas planering, enligt Svenskt Näringsliv.

Läs mer Debatt: Skrota idén om familjevecka

Organisationen anser inte heller att familjeveckan främjar föräldrarnas arbetande. Sverige behöver fler, inte färre, arbetade timmar, enligt remissvaret.  

Den bilden delas av organisationen Företagarna. I remissvaret står att familjeveckan förstärker Sveriges kompetensbrist och att kostnaden inte motiveras av effekten. Företagarna tycker också att det är fel att socialförsäkringen används för att åtgärda bristande jämlikhet ”för arbetande föräldrar vars arbetsvillkor varierar.”.

Familjeveckan får också kritik från forskarhåll. IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, tror inte att den kommer att leda till ökad jämlikhet eller minskat deltidsarbete för kvinnor. IFAU anser inte heller att det framgår på vilket sätt familjeveckan leder till förbättrade uppväxtvillkor för barn.

Fackförbunden är positivare

Tjänstemannaorganisationen TCO, där Unionen ingår, skriver att det finns ett stort behov av en reform som underlättar livspusslet. Organisationen tycker också att det är bra att dagarna är individuella eftersom det gynnar ett jämställt föräldraskap. TCO anser dock att dagarna borde utgå per barn och inte per förälder så att föräldrar med många barn får flera dagar. Enligt TCO är det stressigare att ha många barn än att ha ett.

Även Landsorganisationen LO gillar familjeveckan. Organisationen anser att den gör det lättare att kombinera arbete och familj. Enligt LO har deras medlemmar ofta litet inflytande över sina arbetstider och har svårare att spara föräldradagar än andra föräldrar.

Många utvecklingssamtal kvar

Akademikernas centralorganisation, Saco, tillstyrker också förslaget. Familjeveckan underlättar för föräldrar, särskilt för ensamstående. Organisationen tycker att det är särskilt positivt att även föräldrar till barn som fyllt åtta kan ta ledigt eftersom barnen har många skolår ”och därmed även många utvecklingssamtal, kvar”.

Familjeveckan ska införas i omgångar från den 1 april nästa år. I ett första steg får varje förälder mellan en och tre lediga dagar, beroende på hur svensk ekonomi påverkas av coronakrisen. Fullt utbyggd ska den ge fem lediga dagar åt varje förälder. Ersättningen ska beräknas på samma sätt som vid vård av barn, vab.  

David Österberg
David Österberg
[email protected]
 • Läs även...

  Vaccinering på jobbet väcker farhågor

  Fack och arbetsgivare vill öppna för coronavaccinering på jobbet. På det viset skulle man kunna vaccinera sig utan att ta ledig, samtidigt som smittspridningen minskar, anser de. På stålföretaget SSAB ser man dock flera problem.

 • Läs även...

  Längre föräldraledighet ökar löneskillnaderna

  När föräldraledigheten förlängdes ökade löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Orsaken kan vara att arbetsgivare kompenserar för de ökade kostnader som föräldraledighet innebär.

 • Läs även...

  Facken kritiska till ny visselblåsarlag

  Ett nytt EU-direktiv ska förbättra skyddet för europeiska arbetstagare som vill larma om olagligheter. I Sverige är risken att det blir tvärtom, varnar flera fackförbund.

 • Läs även...

  Peter Hellberg tar över klubban i UNI Europa

  Unionens förste vice ordförande Peter Hellberg kommer under fyra år också vara ordförande för branschfederationen UNI Europa, som företräder sju miljoner anställda inom privat servicesektor.

 • Läs även...

  Låg kunskap om föräldrapenning

  Föräldrar har låg kunskap om nya regler som rör föräldrapenning. Till exempel vilka dagar man måste ta ut innan barnet fyller fyra år. Det visar en ny rapport.

 • Läs även...

  Efter vab kommer vaf - vård av förälder

  När barnen äntligen börjat reda sig själva och du tänker satsa helhjärtat på jobbet kommer nästa barriär i din karriär – skruttiga föräldrar som behöver din hjälp. Vaf, vård av förälder, påverkar dock inte din inkomst lika mycket som vab.