• Det är inte solklart vad som gäller. Vissa menar att arbetsgivaren självklart kan kolla anställdas mejl, medan andra hävdar motsatsen. Foto: colourbox.com

Får chefen läsa min mejl?

Publicerad 9 februari 2018, kl 11:33

Det har blivit allt lättare för arbetsgivare att övervaka sina anställda på olika sätt, men var går gränsen för vad man får göra? Den frågan försökte en panel arbetsmarknadsexperter bena ut på TCO-seminariet Får man läsa personalens mejl?

Unionen har haft flera ärenden där arbetsgivare gått in och tittat på anställdas mejlkonversation för att sedan använda mejlen mot medarbetare som man vill bli av med. Frågan om arbetsgivaren har haft rätt att göra det eller inte är inte helt enkel att besvara.

- Nej, hävdar Erik Grahn, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, som tillsammans med sin kollega Susanna Kjällström skrivit en ny bok om reglerna kring integritetsskydd.

- Jo, svarar Sophie Thörne arbetsrättschef vid arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting.

Europadomstolen har i en nyligen avkunnad dom slagit fast att staten är skyldig att skydda arbetstagarnas personliga integritet.  Domstolen kom fram till att artikel 8 i europakonventionen kränkts när en rumänsk arbetsgivare i smyg kollade en arbetstagares mejl. Enligt Erik Grahn måste Datainspektionens tidigare beslut att arbetsgivare under vissa omständigheter, till exempel när det finns misstanke om illojalt beteende, får gå in och kolla mejl, omvärderas efter den aktuella domen.

Men Sophie Thörne delar inte den uppfattningen.

- Man kan inte entydigt säga att man inte får lästa anställdas e-post. På jobbet är det arbetsgivarens utrustning som används och finns det misstanke om oegentligheter så finns det skäl att kolla mejlen.

- Det är ju legio att gå in i mejlen när det finns misstankar om att någon sprider företagshemligheter, menar Anders Nordström, arbetsrättsadvokat och åhörare.  

Att kolla mejlen är inte den enda metoden en arbetsgivare har att bevaka sina medarbetare. Det förekommer drogtester, gps-spårning och utpasseringskontroller och antalet registerutdrag från polisens belastningsregister har mångdubblats. 2016 levererades över en miljon utdrag. TCO presenterade för något år sedan en undersökning som visar att en majoritet av de tillfrågade anser att övervakningen och kontrollen i arbetslivet ökar kontinuerligt.

- Det blir billigare och billigare att övervaka personalen och mer lockande för arbetsgivarna att använda sig av tekniken för att bygga upp case mot anställda i syfte att göra sig av med dem, hävdar Erik Grahn. 

-  Jag tycker inte det finns någon övervakningsiver bland arbetsgivare. De senaste tio åren har vi på SKL bara haft två ärenden där personuppgiftslagen, pul, aktualiserats, säger Sophie Thörne. 

Båda parter är dock överens om att det finns behov av att se över lagstiftningen kring integriteten i arbetslivet.

- Det finns luckor i skyddet för arbetstagarens integritet som behöver täppas till, menar Erik Grahn.
- Det finns inget sätt för en anställd att säga nej till kontroller utan att spela med sin anställning som insats, konstaterar Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Johanna Rovira
Johanna Rovira
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Samordnare för rehab en hjälp för sjukskrivna

  Att hålla reda på Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regler när man är sjuk kan kännas som en djungel. Regeringen föreslår därför rehabiliteringskoordinatorer som ska guida patienter under sin sjukskrivning. En bra idé anser Unionen.

 • Läs även...

  Erfarenhet bör räknas som studier

  Man lär sig mycket på jobbet. Men kunskapen kan vara svår att översätta till högskolepoäng.
  Nu föreslår en utredning att det ska bli lättare att få sina färdigheter bedömda och intygade.

 • Läs även...

  Utvecklingsledighet dissas av facket

  Det är bra att staten tar tag i de yrkesverksammas behov av kompetensutveckling. Men man gör det på fel sätt,
  anser Unionen om förslaget om att anställda ska få betald
  ledighet för studier.

 • Läs även...

  Trafikledare snuvades på ersättning

  Nära fyra av tio Unionenmedlemmar har avtalat bort sin övertidsersättning, ibland på grund av ohemula krav från arbetsgivaren. Nu har förbundet stämt ett företag som bland annat avtalade bort övertiden för en 20-årig vikarie.

 • Läs även...

  Vägrade bärga bilar – fick sparken

  Driftchefen anklagades för arbetsvägran och blev avskedad då han inte ville köra bärgningsbil. Nu har Unionen stämt bärgningsfirman.

 • Läs även...

  Ekonomichef köpte pool på företagskortet

  Vid mer än 100 tillfällen använde ekonomichefen bolagets pengar till privata utgifter. Bland annat köpte hon en pool. Nu har kvinnan dömts för trolöshet mot huvudman och att betala tillbaka de 620 000 kronor som hon spenderat.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.