• Det är inte solklart vad som gäller. Vissa menar att arbetsgivaren självklart kan kolla anställdas mejl, medan andra hävdar motsatsen. Foto: colourbox.com

Får chefen läsa min mejl?

Publicerad 9 februari 2018, kl 11:33

Det har blivit allt lättare för arbetsgivare att övervaka sina anställda på olika sätt, men var går gränsen för vad man får göra? Den frågan försökte en panel arbetsmarknadsexperter bena ut på TCO-seminariet Får man läsa personalens mejl?

Unionen har haft flera ärenden där arbetsgivare gått in och tittat på anställdas mejlkonversation för att sedan använda mejlen mot medarbetare som man vill bli av med. Frågan om arbetsgivaren har haft rätt att göra det eller inte är inte helt enkel att besvara.

- Nej, hävdar Erik Grahn, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, som tillsammans med sin kollega Susanna Kjällström skrivit en ny bok om reglerna kring integritetsskydd.

- Jo, svarar Sophie Thörne arbetsrättschef vid arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting.

Europadomstolen har i en nyligen avkunnad dom slagit fast att staten är skyldig att skydda arbetstagarnas personliga integritet.  Domstolen kom fram till att artikel 8 i europakonventionen kränkts när en rumänsk arbetsgivare i smyg kollade en arbetstagares mejl. Enligt Erik Grahn måste Datainspektionens tidigare beslut att arbetsgivare under vissa omständigheter, till exempel när det finns misstanke om illojalt beteende, får gå in och kolla mejl, omvärderas efter den aktuella domen.

Men Sophie Thörne delar inte den uppfattningen.

- Man kan inte entydigt säga att man inte får lästa anställdas e-post. På jobbet är det arbetsgivarens utrustning som används och finns det misstanke om oegentligheter så finns det skäl att kolla mejlen.

- Det är ju legio att gå in i mejlen när det finns misstankar om att någon sprider företagshemligheter, menar Anders Nordström, arbetsrättsadvokat och åhörare.  

Att kolla mejlen är inte den enda metoden en arbetsgivare har att bevaka sina medarbetare. Det förekommer drogtester, gps-spårning och utpasseringskontroller och antalet registerutdrag från polisens belastningsregister har mångdubblats. 2016 levererades över en miljon utdrag. TCO presenterade för något år sedan en undersökning som visar att en majoritet av de tillfrågade anser att övervakningen och kontrollen i arbetslivet ökar kontinuerligt.

- Det blir billigare och billigare att övervaka personalen och mer lockande för arbetsgivarna att använda sig av tekniken för att bygga upp case mot anställda i syfte att göra sig av med dem, hävdar Erik Grahn. 

-  Jag tycker inte det finns någon övervakningsiver bland arbetsgivare. De senaste tio åren har vi på SKL bara haft två ärenden där personuppgiftslagen, pul, aktualiserats, säger Sophie Thörne. 

Båda parter är dock överens om att det finns behov av att se över lagstiftningen kring integriteten i arbetslivet.

- Det finns luckor i skyddet för arbetstagarens integritet som behöver täppas till, menar Erik Grahn.
- Det finns inget sätt för en anställd att säga nej till kontroller utan att spela med sin anställning som insats, konstaterar Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Johanna Rovira
Johanna Rovira
[email protected]

Skriv din kommentar

Du kan lämna kommentarer på denna sidan till 2018-03-02.

Namn och kontaktuppgifter är endast synligt för redaktionen.
Våra regler för kommentarer

Lediga jobb
 • Läs även...

  Ständiga omorganisationer sliter på medarbetarna

  7 av 10 tjänstemän har varit med om en omorganisation det senaste året. Målet brukar vara att bli effektivare och lönsammare. Men för personalen är förändringarna ofta slitsamma.

 • Läs även...

  Arbetsgivaren ser dig

  Inloggning, gps, kassaapparater, passerkort och larm. Med modern teknik går det att i minsta detalj kontrollera vad medarbetarna gör om dagarna.

 • Läs även...

  Många vill slippa vobba

  Under februari är rekordmånga hemma och tar hand om sjuka barn. En stor del av tjänstemännen arbetar samtidigt – trots att många helst skulle slippa.

 • Läs även...

  Hade för mycket att göra - blev avskedad

  Medlemmen tog över arbetsuppgifter som tidigare varit fördelade på ett flera heltidsanställda. När hon inte hann med sitt arbete avskedades hon av människorättsorganisationen.

 • Läs även...

  Var inte välkommen efter bråk med chefen

  Efter ett bråk med chefen uppmanades medlemmen att lämna arbetsplatsen och ”gå till sitt jävla fack” Han tyckte att hon sade upp sig själv när hon följde rådet. Unionen är av en annan uppfattning och stämmer nu arbetsgivaren på 350 000 kronor.

 • Läs även...

  Inget fängelse för röjda hemligheter

  Skulle du utnyttja en företagshemlighet från din arbetsplats kan du få betala dyra skadestånd. Men du kommer inte att kunna dömas till fängelse. I dag gick regeringen på Unionens linje och sade nej till ett lagförslag som föreslog just detta.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.