Annons
  • Bristen på god ergonomi är en vanlig anledning till att människor blir sjuka. Enformiga arbetsuppgifter och dålig arbetsställning orsakar muskel- och ledbesvär. Foto: Charnsitr/Colourbox

Färre anmäler arbetssjukdom

Publicerad 29 maj 2019, kl 13:09

Antalet anmälda arbetssjukdomar minskade med 13 procent förra året. Fler kvinnor drabbas av sjukdomar som kan kopplas till arbetet medan unga män är överrepresenterade bland anmälda arbetsplatsolyckor. Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik från 2018.

Rapporten från Arbetsmiljöverket omfattar arbetsskador, arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar som anmälts till Försäkringskassan under 2018 och fram till 1 april i år.

Statistiken visar bland annat att antalet anmälda arbetssjukdomar har minskat under en längre tid, under förra året med 13 procent. Minskningen kan förklaras med bland annat stora pensionsavgångar i vissa branscher, bättre arbetsmiljöarbete men också en minskad benägenhet att anmäla arbetssjukdom.

De vanligaste orsakerna till anmälda arbetssjukdomar förra året var organisatoriska och sociala faktorer, som till exempel hög arbetsbelastning och små möjligheter att påverka sitt jobb. Bristen på god ergonomi är en annan vanlig anledning till att människor blev sjuka förra året. Enformiga arbetsuppgifter och dålig arbetsställning orsakar muskel- och ledbesvär mest hos män men också relativt ofta hos kvinnor.

Läs mer: Så tar du hand om din datorkropp

Anmälda arbetsrelaterade sjukdomar som ger psykosociala besvär har minskat men är fortfarande den vanligaste orsaken till att man blir sjuk. Fler kvinnor anmäler att de blivit sjuka av jobbet, medan män oftare skadar sig genom olyckor som sker på arbetet.

När det handlar om arbetsplatsolyckor som lett till sjukfrånvaro är antalet samma som förra året, drygt 35 000 personer har anmält att de skadat sig på jobbet. Det som skiljer sig från tidigare år är att unga män i åldern 16-24 är överrepresenterade i statistiken. Anmälningsfrekvensen låg förra året 50 procent högre än för män i genomsnitt.

Trots att antalet anmälda arbetssjukdomar som get psykosociala besvär minskat tror forskare att stress kommer skörda fler liv i framtiden enligt två andra rapporter som Arbetsmiljöverket släppte i veckan. Enligt dem så dör redan nu drygt 500 personer varje år på grund av stressrelaterad sjukdomar som hjärt-och kärlsjukdom och stroke.

Arbetsskaderapporten 2018

  • 50 personer inom svensk arbetskraft omkom på jobbet förra året. Ytterligare fem utländska medborgare och tre personer sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder dog till följd av arbetsplatsolyckor.
  • 118 970 anmälda arbetsskador.
  • 34 908 arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro, 63 274 utan sjukfrånvaro-
  • 11 043 anmälda färdolyckor.
  • 9 082 anmälda arbetssjukdomar.
Petra Rendik
Petra Rendik
[email protected]
Lediga jobb
Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.