Annons
Annons

Färre anmäler arbetsskada

Publicerad 13 februari 2012, kl 12:13

Förra året inkom 45 nya arbetsskadeärenden till Unionen. En minskning med nästan 50 procent jämfört med 2010.

- Antalet arbetsskador minskar inte, men det finns en uppgivenhet bland medlemmarna och många tänker att det är svårt att få sin skada godkänd, säger Lina Gertzell, arbetsskadehandläggare på Unionen.

Precis som 2009 och 2010 är det arbetsolycksfallen som dominerar rättshjälpsärendena. Vanligast är trafikolyckor under resor i tjänsten, fallolyckor och whiplashskador. Den näst vanligaste skadetypen är psykiska besvär relaterade till arbetet, där stress, utmattning och depression tillhör de mest anmälda skadorna.

-De psykiska skadorna är svårare att få godkända eftersom den medicinska vetenskapen har svårt att bevisa dem. Dessutom kan det finnas konkurrerande skador som gör att det är svårt att bedöma, säger Lina Gertzell.

Bland dem som anmält en arbetsskada är majoriteten äldre. Åldersgruppen 50 till 59 år är vanligast, tätt följt av gruppen 60-69 år.

I oktober slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att Försäkringskassan varit för hårda i sin tolkning om "stadigt nedsatt arbetsförmåga", vilket kan ha bidragit till att personer som borde få sjukersättning blivit utan och i förlängningen även bidragit till att fler dragit sig för att anmäla arbetsskador.

- Vi har fått de signalerna från regionerna. Men det är viktigt att anmäla arbetsskador då det påverkar det framtida arbetsmiljöarbetet, säger Lina Gertzell.

  Lediga jobb
  • Läs även...

   Facket på Electrolux i USA möjligt tack vare Unionen

   I Memhpis upphörde Electroluxfabrikens ledning med sina aggressiva metoder för att stoppa fackligt engagemang. Unionens inflytande på Electrolux svenska företagsledning var en avgörande faktor.

  • Läs även...

   Partierna om: Psykosocial arbetsmiljö

   Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

  • Läs även...

   Medlem i kläm - så gick det sen

   Hur gick det för killarna som ville ”Unleash the fucking fury” på sin chef? Fick Unionenmedlemmen som glömt rapportera in sin nya lön till Försäkringskassan betala en halv miljon i skuld? Här är några av Unionens mest omskrivna tvister. Och hur de slutade.

  Nyhetsbrev

  Prenumerera

  Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.