Färre jobb för unga - trots skattelättnad

Publicerad 3 juli 2013, kl 13:00

Sänkta arbetsgivaravgifter skulle ge fler ungdomar jobb. Men en rapport från fackförbundet Handels visar att skattereformen, som kostat 17 miljarder, inte haft någon effekt.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga har gjort det 32 procent billigare att anställa 18-24 åringar jämfört med äldre i den privata detaljhandeln och i partihandeln. Men trots subventioneringar på 17 miljarder kronor har det inte lett till fler jobb för unga. Det hävdar Handelsanställdas förbund i en rapport som visar att andelen unga minskat under de fem helår som passerat efter att den första skatteförändringen infördes.

- De sänkta avgifterna har säkert varit positiva för företagens vinst men inte lett till att fler unga fått jobb, vilket var tanken och framför allt det som är viktigt. Statistiken visar tydligt att det finns långt mer effektiva sätt att minska ungdomsarbetslösheten, säger Susanna Gideonsson, Handels förste vice ordförande.

Handels avvisar resonemang som hävdar att det skulle drabba ungas sysselsättning negativt om arbetsgivaravgiften återställdes till tidigare nivåer. Förbundet påpekar att de 17 miljarder som ges i subventioner till företag med unga anställda motsvarar till exempel knappt 40 000 nya heltidsanställningar inom offentlig sektor.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Facket på Electrolux i USA möjligt tack vare Unionen

  I Memhpis upphörde Electroluxfabrikens ledning med sina aggressiva metoder för att stoppa fackligt engagemang. Unionens inflytande på Electrolux svenska företagsledning var en avgörande faktor.

 • Läs även...

  Partierna om: Den svenska partsmodellen

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  Drabbad av bore out

  Har du så lite att göra på jobbet att du blir håglös? Så känner många kontorsanställda i dag. Men det är inget man talar högt om, trots att ”bore out” till och med kan göra dig sjuk.

 • Läs även...

  Anders Ygeman: Lyssna på de anställda

  Under coronakrisen har arbetslivet tagit ett större digitalt kliv än på ett helt decennium. Det finns dock flera utmaningar. Kollega har mött digitaliseringsministern som ger sin bild av vad som behöver hända.

 • Läs även...

  Lägre lön för inhyrd personal under krisen

  En bemanningsanställd riskerar att få lägre korttidslön än andra anställda. Nu försöker Unionen få Tillväxtverket att ändra tillämpningen av lagen.

 • Läs även...

  Tuffa tider för många konsulter

  Konsulter får ofta ta smällen när krisen kommer. Under coronapandemin har tusentals konsulter varslats och tiotusentals permitterats. Värst är läget inom den tunga fordonsindustrin.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.