Annons
Annons
  • Arbetsmiljöverket bör prioritera tillsyn av de arbetsplatser med störst risker, enligt Statskontoret. Per Sjölin, instrumentmekaniker på Vallvik bruk strax utanför Söderhamn. Foto: Mats Andersson/TT

Fel prioriterat av Arbetsmiljöverket

Publicerad 1 oktober 2014, kl 10:40

Arbetsmiljöverket borde prioritera inspektioner på arbetsplatser där riskerna för ohälsa och olyckor är störst. Det menar Statskontoret som efter en granskning anser att myndigheten använder sina begränsade resurser fel.

Arbetsgivarnas arbetsmiljöansvar går ut på att förebygga att anställda blir sjuka eller skadar sig men också på att tillsammans med de anställda skapa en bra arbetsmiljö i stort. Arbetsmiljöverket (AV) ska, bland annat genom tillsyn, kontrollera att arbetsgivarna följer de regler som finns. I nuläget används tre fjärdedelar av myndighetens resurser, 360 miljoner kronor, till tillsyn.

Statskontoret menar att en bra arbetsmiljö har stor samhällsekonomisk betydelse. Men eftersom AV endast har möjlighet att inspektera en bråkdel av samtliga arbetsplatser varje år bör man i första hand rikta in sig på de arbetsplatser med störst risker, vilket man enligt Statskontoret inte gör.

”De statliga resurserna är begränsade och bör därför användas där de gör störst nytta. Arbetsmiljöverket bör se till att myndighetens prioriteringar för sin tillsyn i ökad utsträckning slår igenom i urvalet av arbetsplatser”, säger Statskontorets vikarierande generaldirektör Mikael Halápi.

I övrigt anser Statskontoret efter sin granskning att AV i stort sköter sitt uppdrag men att arbetet på flera punkter kan bli mer effektivt.

Lediga jobb