• Foto: Shutterstock

Feta diskrimineras på jobbet

Publicerad 22 mars 2017, kl 05:50

Många överviktiga upplever att de blir illa behandlade i arbetslivet. I Danmark pågår ett rättsfall där en dagbarnvårdare hävdar att han blev diskriminerad på grund av sin vikt när han blev uppsagd.

Flera undersökningar har visat att överviktiga diskrimineras på arbetsmarknaden – de har mycket sämre chans vid rekrytering, tjänar sämre och avskedas lättare än andra.

Den bilden känner också Jenny Vinglid, ordförande för Riksförbundet Hälsa oberoende av storlek, väl igen genom sina kontakter med överviktiga medlemmar. Ändå vet hon ännu ingen som har gjort en DO-anmälan.

– Vi vill ju gärna att problemet lyfts fram och försöker därför uppmuntra alla som känner sig drabbade att anmäla det, men hittills verkar ingen ha gjort det, säger hon.

Att det numera är möjligt att anmäla en arbetsgivare för diskriminering till följd av fetma beror på det danska rättsfallet.

När dagbarnvårdarens fackförbund drev fallet i danska tingsrätten begärde den att EU-domstolen skulle avgöra om fetmadiskriminering strider mot EU:s likabehandlingsdirektiv. I slutet av 2013 slog domstolen fast att även om fetma inte är ett handikapp i sig så kan den – om den leder till begränsningar i arbetsförmågan – klassas som ett funktionshinder som är skyddat av EU:s direktiv mot diskriminering.

Förra våren meddelade den danska tingsrätten att man inte ansåg att den kommun som sagt upp dagbarnvårdaren hade gjort sig skyldig till diskriminering. Nu driver hans fackförbund fallet vidare till länsrätten.

På Diskrimineringsombudsmannen har man ingen uppgift om ifall någon i Sverige har anmält att den blivit diskriminerad på grund av fetma.

Att många som känner sig illa behandlade i arbetslivet inte anmäler det tror Jenny Vinglid kan bero på att de inte alltid inser att det kan handla om diskriminering.

– Det kan ju vara svårt att ”ta på”. Om du på en anställningsintervju känner att du troligtvis får helt andra frågor om dina motionsvanor än andra, och sedan inte får jobbet. Då är det svårt att veta om arbetsgivarens beslut beror på övervikten eller på något annat, säger hon.

– Många som har ett BMI på 35 eller mer och har haft sjukdomen i många år tycker att de mår bra och tänker inte på att de är överviktiga. Då kanske de inte sätter det i samband med att de blir uppsagda. Eller så kan man tycka att det är skamfullt att ha blivit uppsagd på grund av sin vikt.

DET DANSKA RÄTTSFALLET

Karsten Karltoft hade jobbat som dagbarnvårdare i en dansk kommun i 15 år och hade goda vitsord när han 2010 blev uppsagd på grund av färre barn i kommunen. Han vägde 160 kilo redan när han anställdes. Men vid tre tillfällen före uppsägningen hade Karstens högsta chef uttalat sig bekymrat om hans vikt. Karsten Karltoft och hans fackförbund menar att han blev utvald bland 135 anställda på grund av sin fetma och att det var diskriminering. Fallet väntas komma upp i länsrätten senare i år.

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Många ser inte förbundet som en stark röst

  Unionen vill gärna synas och höras på den offentliga arenan. Men ännu är man inte där – bara 30 procent av medlemmarna anser att förbundet är en stark röst i samhällsdebatten.

 • Läs även...

  Diskriminering vanligt tror anställda

  Risken att diskrimineras både i anställningsprocessen och på jobbet är stor. Det anser åtminstone de tjänstemän som tillfrågats om hur det skulle gå till på deras arbetsplats.

 • Läs även...

  Robotarna börjar ta våra jobb

  Många av de jobb som tidigare utförts av människor görs i dag av robotar. Det visar en undersökning som Unionen har gjort. Nu kräver förbundet att arbetsgivarna tar större ansvar för sina anställdas kompetensutveckling.

 • Läs även...

  Sexuellt trakasserad fick sparken

  En anställd på Systembolaget som utsatts för sexuella trakasserier av en kollega avskedades. Nu stämmer Unionen arbetsgivaren, kräver skadestånd och att avskedandet ogiltigförklaras.

 • Läs även...

  Otryggt för frilansare och vikarier på SVT

  Kritiken om att SVT tillämpar rovdrift på frilansare och visstidsanställda är högst befogad. Det menar Gun Karlsson, ordförande i Unionenklubben på SVT.
  – Det hör till vardagen, personalpolitiken när det gäller visstidsanställda ser ut på det här viset.

 • Läs även...

  Kollegas mest lästa 2018

  Har du inte hängt med ordentligt under det senaste året? Kollega har samlat sina mest lästa nyheter, reportage och tips om arbetslivet från 2018.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.