Annons
Annons
 • Den tredje "pappamånaden" har - om än blygsamt - ökat mäns uttag av föräldraledighet. Foto: Nataliya Hora/Colourbox

Fler föräldralediga män efter pappamånad

Publicerad 14 maj 2019, kl 15:49

För tre år sedan infördes en tredje pappamånad. Den har lett till ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen – fast bara lite.
– Mycket annat påverkar föräldrars uttag, säger Alexandra Wallin, chef för avdelningen Barn och familj på Försäkringskassan.

Kvinnor är föräldralediga i betydligt större utsträckning än män. För att ändra på det har politiker i omgångar valt att reservera dagar i föräldraförsäkringen åt varje förälder. På så sätt blir det färre dagar som föräldrarna kan dela hur de vill. Dagarna kallas ofta pappadagar eller pappamånader, trots att de egentligen inte är vikta åt pappan.

I dag finns tre reserverade månader. Den första infördes 1995, den andra 2002 och den tredje 2016. Nu har Försäkringskassan undersökt effekten av den tredje pappamånaden. Enligt rapporten har månaden bidragit till ett mer jämställt uttag av föräldrapenning. Ökningen är dock liten: mäns uttag ökade med fyra dagar och kvinnors uttag minskade med 7,5 dagar.

Pappamånaden påverkade dock olika pappor på olika sätt. Pappor med mycket låg utbildning tog inte ut fler föräldradagar och inte heller pappor med hög utbildning.

Vid införandet av den första och andra pappamånaden var resultatet annorlunda. Den första innebar att fler pappor med låg utbildning tog ut föräldradagar, den andra att pappor med hög utbildning gjorde det.

– De reserverade månaderna har ökat pappors uttag av föräldrapenning. Men mycket annat påverkar föräldrars uttag, bland annat ser normer och förväntningar på föräldrarnas roller olika ut i olika grupper och kan ha betydelse för föräldrarnas beslut, säger Alexandra Wallin, chef för avdelningen Barn och familj på Försäkringskassan, i ett pressmedelande.

Forskning visar bland annat att personer med hög utbildning oftare har ett mer jämställt uttag. Dessutom påverkar ålder, födelseland, inkomst och var man arbetar. Pappor på kvinnodominerade arbetsplatser tar till exempel ut fler dagar än pappor på mansdominerade arbetsplatser.

Normer kring föräldraskap har också betydelse, enligt rapporten. Många föräldrar anser att det är normalt att mamman är hemma minst hela barnets första år. Forskning visar också att kvinnor är hemma betydligt mer än män även i familjer där kvinnorna tjänar mer. I de familjerna anser paren att de kan avvara en betydande del av kvinnans inkomst för att hon ska kunna vara föräldraledig.

Kvinnor är oftare föräldralediga

 • Mammor till barn födda 2005 hade i genomsnitt tagit ut 290 dagar och pappor 53 dagar med föräldrapenning när barnet fyllde två år.
 • För barn födda 2015 var motsvarande siffror 269 dagar för mammor och 67 dagar för pappor.
 • Mellan 2015 och 2015 ökade andelen par som delade lika på föräldraledigheten från 9,5 till 17,4 procent.
 • 21 procent av männen med barn födda 2015 tog ut mindre än fem föräldrapenningdagar.
David Österberg
David Österberg
[email protected]
 • Läs även...

  Föräldralediga fortsätter straffas i arbetslivet

  Föräldralediga fortsätter drabbas av negativa konsekvenser på jobbet. Nära fyra av tio som varit föräldralediga i minst ett år uppger att de har missgynnats på grund av att de varit hemma med barn, enligt en ny undersökning.

 • Läs även...

  Peter Hellberg tar över klubban i UNI Europa

  Unionens förste vice ordförande Peter Hellberg kommer under fyra år också vara ordförande för branschfederationen UNI Europa, som företräder sju miljoner anställda inom privat servicesektor.

 • Läs även...

  Debatt: Markera mot tuttsnacket i fikarummet

  Om varje man som skriker “inte alla män” i stället vågar säga ifrån när någon i fikarummet snackar om kollegans tuttar så kan vi göra något åt de normer som säger att det är okej att behandla kvinnor som skräp, Susanne Persson.