Annons
 • En ökad andel män i en kvinnodominerad bransch tycks inte dra upp lönerna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Fler män leder inte till högre löner

Publicerad 2 oktober 2018, kl 15:23

Låglöneyrken är ofta kvinnodominerade. Men när Medlingsinstitutet undersökte saken fann man inga belägg för att en ändrad könsbalans i ett yrke påverkar lönen.

Medlingsinstitutet, MI, har titta på löneutvecklingen i 383 yrken från 2014 till och med 2017.

Bland de yrken som hade högre löneökningstakt än genomsnittet fanns både manligt dominerade – exempelvis vissa typer av ingenjörer och IT-arkitekter - och kvinnligt dominerade – bland andra sjuksköterskor, undersköterskor och lärare. Eftersom de kvinnligt dominerade yrkena tillhör de största på arbetsmarknaden har den totala löneskillnaden mellan män och kvinnor minskat.

Under perioden minskade löneskillnaden mellan kvinnor och män med 1,9 procentenheter. Men bara 0,7 procentenheter, lite mer än en tredjedel, berodde på ökningar av kvinnornas löner. Resten av den minskade skillnaden hänger i stället ihop med strukturella faktorer, exempelvis ändrad yrkes- eller ålderssammansättning.

Trots minskade skillnader är glappet fortfarande stort: 2017 var kvinnors genomsnittliga lön 11,3 procent lägre än männens.

Skillnaderna syns även om man tittar på vilka yrken som toppar listan över de 20 högst respektive lägst avlönade yrkena 2017. Bland de 20 högst avlönade yrkena finns ett som är kvinnodominerat: Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård. Bland yrkena med lägst löner är 14 kvinnodominerade.

Med den bakgrunden vore det rimligt att tro att en förändrad könsbalans i ett yrke även skulle påverka lönerna.

Men när MI undersökte saken fann man inget statistiskt signifikativt stöd för ett samband mellan ändrad könsbalans och löneutvecklingen i olika yrken. En ökad eller minskad andel kvinnor i yrket tycks varken ha påverkat löneutvecklingen positivt eller negativt.

– Det är en kort tid att dra slutsatser ifrån, men med de data vi har går det inte att se något sådant samband, säger Petter Hällberg, statistiker på MI, i ett pressmeddelande.

Bäst och sämst betalt

5 högst avlönade yrkena 2017:

 • Chefer inom bank, finans och försäkring
 • General-, landstings- och kommundirektörer m. fl.
 • Specialistläkare
 • Verkställande direktörer m. fl.
 • Ekonomi- och finanschefer

5 lägst avlönade yrkena 2017:

 • Hemservicepersonal m. fl.
 • Kafé- och konditoribiträden
 • Övriga servicearbetare
 • Marknadsundersökare och intervjuare
 • Kassapersonal m. fl
Medlingsinstitutet
Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Här finns höstens jobb

  Den stekheta arbetsmarknaden håller i sig. Inom tre av fyra yrken finns extra goda chanser att få jobb enligt Arbetsförmedlingen.

 • Läs även...

  Nytt jobb lönar sig för kvinnor

  Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är fortfarande stora. Men nya siffror från TRR Trygghetsrådet ger signaler om att skillnaderna kan vara på väg att utjämnas.

 • Läs även...

  Har du rätt lön?

  Uppskattas du efter förtjänst eller borde du ha bättre betalt? En fingervisning får du genom att se vad andra i din situation tjänar. Något som också är bra att känna till när det närmar sig lönesamtal med chefen.

 • Läs även...

  Löneskillnader en gåta för forskarna

  Ju högre lön desto större är löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Forskare har försökt finna svaret på varför glastaket finns genom att studera anställda som pluggat ekonomi eller juridik.

 • Läs även...

  Bara 4 av 10 är beredda att jobba längre

  Trots att man kommer att få svårt att klara sig på pensionen är de flesta ovilliga att förlänga sina arbetsliv, visar en ny undersökning. En anledning är att de upplever sina arbeten som alltför psykiskt påfrestande.

 • Läs även...

  Pappor jobbar minst deltid

  Det är tre gånger vanligare att kvinnor i tjänstemannayrken på den privata arbetsmarknaden jobbar deltid än att män gör det, visar en ny undersökning från Unionen. Minst deltid jobbar papporna. Men vi är tydligt på väg mot en heltidsnorm.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.