• Hit ska aktivitetsrapporter från arbetssökande lämnas, för att ssedan kunna rapporteras till a-kassorna, som i sin tur kan vidta åtgärder som att stoppa utbetalningen av a-kassan. Foto: Yvonne Åsell/TT

Fler regler för a-kassa trots kritik

Publicerad 7 oktober 2014, kl 10:25

Att lämna rapport om vilka jobb man sökt varje månad för att slippa sanktioner har kritiserats hårt av både arbetssökande och a-kassorna. Trots det har riksdagen tagit beslut om att utöka regelverket till att även omfatta personer med aktivitetsstöd och utvecklingsersättning.

Reglerna innebär att den som söker jobb måste lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen varje månad, där det framkommer vad man gjort för att ta sig ur sin arbetslöshet. Rapporten ska sedan ligga till grund för de samtal myndighetens handläggare håller med arbetssökande. Missköter man sig, exempelvis genom att inte söka anvisade jobb, eller skickar in sin rapport för sent, ska Arbetsförmedelingen rapportera det till a-kassan, som ska vidta åtgärder.

A-kassornas rutiner kring de nya reglerna skiljer sig dock åt, visar en rapport från IAF. Regeländringarna gjorde att kassorna fick hantera en stor mängd ärenden. När det kom underrättelser från Arbetsförmedlingen om att en arbetssökande inte skött sig, lade vissa kassor samman flera underrättelser, medan andra inte gjorde det, vilket fick till följd att personer fick olika sanktioner beroende på vilken a-kassa de skickat sin rapport till.

IAF ifrågasätter om regelverket verkligen ger stöd för en enhetlig tillämpning. Det tycks riksdagen anse, då man beslutat att utöka regelverket till att även omfatta arbetssökande med aktivitetsstöd och utvecklingsersättning. De nya reglerna införs den 1 mars 2015.

IAF

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är en statlig myndighet som utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Vikt och utseende avgör om du får jobb

  Många anser att de diskriminerats vid anställningsintervjuer. Vanligast är åldersdiskriminering – men många uppger också att de nekats ett jobb på grund av hur de ser ut.

 • Läs även...

  Valresultatet kan påverka din jobbinsats

  Den som röstar på ett parti som förlorar kan prestera sämre på jobbet, enligt en kanadensisk studie. Mikael Wallsbeck, idrottspsykologisk rådgivare, menar att det krävs tydliga rutiner för att hantera en förlust.

 • Läs även...

  ”Unionen lever i det förflutna”

  Det var inte bara arbetsgivaransvaret som var en stötesten när Frilans Finans ville teckna kollektivavtal med Unionen. Enligt företagets vd Stephen Schad har förbundet ett ideologiskt arv som inte hör nutiden till. Han efterlyser också ett kollektivavtal anpassat till dagens arbetsmarknad.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.