Annons
Annons
 • Kvinnor och män med samma arbetsuppgifter löper samma risk att drabbas av ohälsa, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Foto: Colourbox

Fördomar bakom kvinnors ohälsa

Publicerad 11 december 2014, kl 14:30

Är du kvinna och utför exakt samma arbetsuppgifter som din manliga kollega? Då är risken att ni båda drabbas av ohälsa ungefär lika stor. Att kvinnor oftare drabbas av ohälsa i arbetslivet handlar inte om biologiska skillnader, utan snarare om att kvinnor och män hamnar i olika jobb och att de gör olika saker även inom samma yrke.

- Att påstå att kvinnor oftare får belastningsskador för att de är spröda håller inte, säger Svend Erik Mathiassen, professor vid Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle, och en av forskarna bakom Arbetsmiljöverkets rapport Belastning, genus och hälsa i arbetslivet.

Arbetsmiljöverket vill komma underfund med varför kvinnor i högre utsträckning än män drabbas av ohälsa och sökte förklaringen bland annat i hypotesen att kvinnors och mäns kroppar belastas olika när de utför exakt samma arbetsuppgifter. Grejen är att de sällan utför exakt samma saker.

- Sverige har en av Europas mest könssegregerade arbetsmarknader, men även när en man och en kvinna har exakt samma titel, så gör de olika saker på jobbet. Kvinnornas arbetsuppgifter är ofta mer repetitiva och monotona, männens mer varierade.

- Detta beror nog främst på fördomar och attityder. Jag träffade en gång en arbetsgivare som hävdade att kvinnor kunde inte arbeta på hans lager eftersom hyllorna satt för högt. Det var en billig ursäkt eftersom det bara var att sänka hyllorna.

Dåligt anpassad ergonomi är en annan orsak till kvinnors större ohälsa – flertalet arbetsverktyg och arbetsstationer är utformade efter en genomsnittlig man.

- Man bör ha arbetsstationer och verktyg som går att ställa in efter den som ska jobba där, men så är det inte överallt i arbetslivet. Det går ut över kvinnorna, men också till exempel korta killar får problem, säger Svend Erik Mathiassen.

Johanna Rovira
Johanna Rovira
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Fullt möjligt att förhindra mobbning

  Det behöver inte vara svårt att förhindra mobbning. När medarbetarna får vara med och upptäcka problem går det att göra något åt dem.

 • Läs även...

  De mobbades röst

  Kollegas reportage om mobbning i arbetslivet har väckt många reaktioner. Här är några läsares erfarenheter.

 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Så minskar ni stressen på jobbet

  Det behöver inte vara så svårt att förbättra arbetsmiljön. Med hjälp av en kortare utbildning minskade stressen på Volvo i Eskilstuna markant. Förutsättningen är att alla på företaget är delaktiga i arbetet.

 • Läs även...

  Fler bettskenor åt stressade kvinnor

  Dubbelt så många kvinnor som män drabbas av långvarig smärta i ansiktet. En anledning är ökad stress i arbetslivet. Allt fler bettskenor förskrivs därför åt kvinnor.

 • Läs även...

  Höga krav gör kvinnor tjocka

  Att sakna kontroll på jobbet gör att du går upp i vikt, vare sig du är man eller kvinna. Utsätts du dessutom för höga krav riskerar du att lägga på dig ännu fler kilon - men bara om du är kvinna. Det visar ny svensk forskning.