Annons
 • Kvinnor och män med samma arbetsuppgifter löper samma risk att drabbas av ohälsa, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Foto: Colourbox

Fördomar bakom kvinnors ohälsa

Publicerad 11 december 2014, kl 14:30

Är du kvinna och utför exakt samma arbetsuppgifter som din manliga kollega? Då är risken att ni båda drabbas av ohälsa ungefär lika stor. Att kvinnor oftare drabbas av ohälsa i arbetslivet handlar inte om biologiska skillnader, utan snarare om att kvinnor och män hamnar i olika jobb och att de gör olika saker även inom samma yrke.

- Att påstå att kvinnor oftare får belastningsskador för att de är spröda håller inte, säger Svend Erik Mathiassen, professor vid Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle, och en av forskarna bakom Arbetsmiljöverkets rapport Belastning, genus och hälsa i arbetslivet.

Arbetsmiljöverket vill komma underfund med varför kvinnor i högre utsträckning än män drabbas av ohälsa och sökte förklaringen bland annat i hypotesen att kvinnors och mäns kroppar belastas olika när de utför exakt samma arbetsuppgifter. Grejen är att de sällan utför exakt samma saker.

- Sverige har en av Europas mest könssegregerade arbetsmarknader, men även när en man och en kvinna har exakt samma titel, så gör de olika saker på jobbet. Kvinnornas arbetsuppgifter är ofta mer repetitiva och monotona, männens mer varierade.

- Detta beror nog främst på fördomar och attityder. Jag träffade en gång en arbetsgivare som hävdade att kvinnor kunde inte arbeta på hans lager eftersom hyllorna satt för högt. Det var en billig ursäkt eftersom det bara var att sänka hyllorna.

Dåligt anpassad ergonomi är en annan orsak till kvinnors större ohälsa – flertalet arbetsverktyg och arbetsstationer är utformade efter en genomsnittlig man.

- Man bör ha arbetsstationer och verktyg som går att ställa in efter den som ska jobba där, men så är det inte överallt i arbetslivet. Det går ut över kvinnorna, men också till exempel korta killar får problem, säger Svend Erik Mathiassen.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Tristess skapar bråk på jobbet

  Att ha tråkigt på jobbet kan göra dig sjuk. Men det kan också skapa konflikter. Det visar forskning utförd på Mount Everest, som är direkt överförbar till arbetslivet.

 • Läs även...

  Nätmissarna som kan kosta dig jobbet

  Vad du än gör – prata inte illa om företaget eller chefen i sociala medier. Då lär det bli svårt att få nytt jobb framöver. Även alltför lättklädda bilder kan ställa till det.

 • Läs även...

  Löneskillnader en gåta för forskarna

  Ju högre lön desto större är löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Forskare har försökt finna svaret på varför glastaket finns genom att studera anställda som pluggat ekonomi eller juridik.

 • Läs även...

  Här är det enda som hjälper mot utbrändhet

  Möjlighet att bestämma över sitt eget arbete och socialt stöd är viktigt på en arbetsplats. Men inte nog för att förhindra utbrändhet. För det krävs sänkta krav i jobbet.

 • Läs även...

  Färre anmäler sjukdom av jobbet

  Bland kvinnor är fortfarande den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar organisatoriska och sociala problem. Men under fjolåret minskade den siffran med 17 procent.

 • Läs även...

  Pappor jobbar minst deltid

  Det är tre gånger vanligare att kvinnor i tjänstemannayrken på den privata arbetsmarknaden jobbar deltid än att män gör det, visar en ny undersökning från Unionen. Minst deltid jobbar papporna. Men vi är tydligt på väg mot en heltidsnorm.

 • Läs även...

  7 av 10 jobbar sjuka

  En vetskap om att ingen tar över ens arbetsuppgifter. Det är den vanligaste orsaken till att vi går sjuka till jobbet. I värsta fall kan så kallad sjuknärvaro öka risken för förtidspension. Men ibland kan den också vara bra.

 • Läs även...

  Fler bettskenor åt stressade kvinnor

  Dubbelt så många kvinnor som män drabbas av långvarig smärta i ansiktet. En anledning är ökad stress i arbetslivet. Allt fler bettskenor förskrivs därför åt kvinnor.

 • Läs även...

  Höga krav gör kvinnor tjocka

  Att sakna kontroll på jobbet gör att du går upp i vikt, vare sig du är man eller kvinna. Utsätts du dessutom för höga krav riskerar du att lägga på dig ännu fler kilon - men bara om du är kvinna. Det visar ny svensk forskning.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.