Annons
Annons
 • Med Arbetsmiljöverkets självskattningsverktyg kan du se om du ligger i riskzonen för en osund arbetsbelastning. Foto: Colourbox

Företag stresstestas

Publicerad 3 september 2014, kl 11:28

Har du det jäktigt på jobbet? I dag får 26 000 arbetsgivare över hela landet ett brev från Arbetsmiljöverket om stress i arbetslivet. Om några veckor kan 2 000 av dem vänta sig en inspektion.

Under onsdagen går startskottet för en kampanj där Arbetsmiljöverket inspekterar en rad branscher för att åtgärda stress i arbetslivet. Initiativet kommer från EU-nivå och 30 länder medverkar. Bakgrunden är en undersökning från Europeiska arbetsmiljöbyrån, EU-Oscha, som visar att fyra av tio arbetsgivare inte vet hur de ska förebygga stress.

Då stress inte är bunden till en arbetsplats utan kan bero på många saker: dålig organisation, oklara besked från ledningen eller nedskärningar, har Arbetsmiljöverket valt ett brett spektra av branscher. I dag får 26 000 arbetsgivare ett brev från myndigheten där man ger information om arbetsrelaterad stress och vilka verktyg man kan använda för att förebygga ohälsa.

Bland annat har man skapat en webbutbildning där symptom på stress identifieras, så som sömnproblem, lättretlighet och muskelsmärta. Du kan även göra en självskattning, för att se om du ligger i riskzonen för att ha en osund arbetsbelastning. Cirka 2 000 av företagen kommer också att inspekteras, under veckorna 41 till 43.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Regeringen: Arbetsgivare ska bli bättre på arbetsmiljö

  Hur vi jobbat under coronapandemin har påverkat oss både fysiskt och psykosocialt. Nu ger regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att öka arbetsgivares kunskap kring sitt arbetsmiljöansvar.

 • Läs även...

  Facket på Ellos: Pressen har ökat

  Även Ellos anställda känner ökad press av den växande e-handeln. Men framför allt är Arbetsmiljöverkets granskning viktig med tanke på situationen i andra yngre företag. Det anser Unionenklubben på Ellos.

 • Läs även...

  Civilsamhällets viktigaste avtalskrav

  Reglera arbetstiden så att de anställda hinner återhämta sig. Och öka kompetensen om att axla ett arbetsgivaransvar hos styrelsen. Det är några av de viktigaste frågorna för organisationer och föreningar inför årets avtalsrörelse.