• Lönegapet mellan kvinnor och män minskar – men det går långsamt. Bland privatanställda tjänstemän uppgår det till 18,3 procent. Foto: Colourbox

Företag struntar i att granska orättvisa löner

Publicerad 22 december 2016, kl 13:47

En fjärdedel av företagen gör inte någon lönekartläggning – trots att de därmed bryter mot lagen. Det visar en ny undersökning från Unionen.

I dag ställs krav på lönekartläggning och analys vart tredje år men från årsskiftet måste arbetet med lönekartläggning och analys genomföras varje år. För över en tredjedel av företagen innebär det ingen förändring eftersom de redan följer det nya kravet, visar undersökningen från Unionen.

Läs mer: Årliga lönekartläggningar återinförs

– Det kan bero på att det blir mer kontinuitet i arbetet om det görs varje år i stället. Om arbetsgivaren har en systematik i sin lönesättning behöver lönekartläggningen inte vara så betungande. En annan anledning kan vara de positiva effekterna av att genomföra lönekartläggning och analys, säger Peter Tai Christensen, Unionens likabehandlingsexpert.

Att lönekartläggning och analys ger resultat är tydligt, enligt undersökningen. En tredjedel av företagen som genomfört dessa under den senaste treårsperioden hade upptäckt löneskillnader som behövde rättas till. I nästan 60 procent av fallen var det flest kvinnor som fick sina löner justerade. I bara tre procent av fallen var det flest män vilkas löner rättades till.

Men långt ifrån alla resultat i undersökningen är lika positiva. En fjärdedel av företagen hade inte gjort någon lönekartläggning och analys under den senaste treårsperioden. Detta trots att de på så vis bryter mot diskrimineringslagen.

Från Unionens sida är huvudspåret att jobba med upplysning och information till arbetsgivarna om fördelarna med lönekartläggning och analys, säger Peter Tai Christensen.

– Men vi måste också berätta att det finns påtryckningsmedel. Tidigare har företagen inte drabbats av några sanktioner. Vi vet att det finns fackklubbar som är frustrerade för att inget görs och vi måste visa företagen att de riskerar att vi påkallar förhandlingar.

Lönegapet mellan kvinnor och män minskar – men det går långsamt. Bland privatanställda tjänstemän uppgår det till 18,3 procent. Tar man också hänsyn till faktorer som ålder, utbildning, sektor, yrke och arbetstid, är den 7,7 procent. På tio år har gapet minskat med 4,4 respektive 2,1 procentenheter.

– Det går inte att säga att minskningen enbart beror på lönekartläggningarna, men de har absolut spelat in, säger Peter Tai Christensen.

– Just nu finns det inget bättre alternativ än lönekartläggningar för att komma åt osakliga löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön. Det är mer effektivt än att driva ärenden i domstol. Att arbetsgivare själva får möjlighet att kvalitetssäkra sin lönesättning ur jämställdhetsperspektiv och upptäcka eventuella brister leder också till viktiga lärdomar i det fortsatt arbetet för att uppnå och bibehålla jämställda löner.

Om undersökningen

Undersökningen gjordes via telefonintervjuer med drygt tusen Unionenklubbar.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Chefers höga arbetsbelastning missas

  Tidspress, hög arbetsbelastning och många medarbetare. Så ser verkligheten ut för många av landets mellanchefer. Trots det glöms chefernas arbetsmiljö ofta bort.

 • Läs även...

  Ryggskadad nekades info om jobbresa

  Den ryggskadade kvinnan bad att få information om en jubileumsresa som arbetsgivaren anordnade, för att avgöra om hon kunde åka med eller inte. Men chefen sa nej. Nu stämmer Unionen städföretaget för diskriminering.

 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  ”Unionen lever i det förflutna”

  Det var inte bara arbetsgivaransvaret som var en stötesten när Frilans Finans ville teckna kollektivavtal med Unionen. Enligt företagets vd Stephen Schad har förbundet ett ideologiskt arv som inte hör nutiden till. Han efterlyser också ett kollektivavtal anpassat till dagens arbetsmarknad.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.