• Rekrytera inte på magkänsla. Det rådet ger Unionens utredare för likabehandling, mångfald och jämställdhet Peter Tai Christensen. Men ta gärna hjälp av fackets förtroendevalda. Foto: Colourbox

Förtroendevalda – aktörer för integration

Publicerad 18 februari 2015, kl 10:27

Det tar för lång tid för invandrade svenskar att komma in på arbetsmarknaden i dag. Många rekryteringar görs ännu på magkänsla, vilket försvårar integration, menar Peter Tai Christensen, utredare för likabehandling, jämställdhet och mångfald på Unionen. Fackets förtroendevalda är också viktiga aktörer för integration, menar han.

När samtliga ordföranden för LO, TCO och Saco träffades för att diskutera integration på arbetsmarknaden passade Kollega på att fråga Peter Tai Christensen, utredare på Unionen för likabehandling, jämställdhet och mångfald samt Carin Hallerström, utredare för arbetsmarknadsfrågor, vad Unionen praktiskt gör för att arbetsmarknaden ska bli mer inkluderande.

– I ärlighetens namn så har det inte gjorts så mycket, när det gäller övergripande frågor om inkludering av utlandsfödda på arbetsmarknaden, däremot är det en del som är på gång, säger Peter Tai Christensen.

Projektet ”Rapport om ökad inkludering” är just nu under uppstart och kommer att bedrivas under våren. Rapporten kommer ta ett övergripande grepp om frågor kring inkludering på arbetsmarknaden. Statistik visar att det tar lång tid för personer som invandrat att komma in på den svenska arbetsmarknaden, både med och utan en akademisk examen.

Enligt både Carin Hallerström och Peter Tai Christensen har Unionen ett viktigt ansvar och en möjlighet att öppna upp arbetsplatser.

På vilket sätt kan Unionen påverka?
– Vi har över 30 000 förtroendevalda, de har ju en stor möjlighet att påverka på arbetsplatserna, säger Carin Hallerström.

– Det är till stor del genom våra förtroendevalda som vi kan påverka det som händer på en enskild arbetsplats. Men det handlar också om att få till råd där parterna tillsammans tar ansvar för att driva på frågorna.

Unionen som fackförbund kan även vara en pådrivare när det gäller rekryteringsprocessen, och försöka påverka företagen att se över sina krav vid rekrytering. Carin Hallerström menar att det finns jättebra exempel på företag som bara har ändrat några skrivningar i sina ansökningar och fått ett helt annat urval. Där finns det mycket att göra, enligt henne.

Peter Tai Christensen nämner också rekryteringens roll för integrationen.

– Vi behöver prata mer om hur mycket felrekryteringar faktiskt kostar på svensk arbetsmarknad idag. Man tror lätt att man ska gå på magkänslan men magkänsla är inte ett särskilt bra verktyg i rekryteringsprocesser, säger Peter Tai Christensen.

Diskriminerande attityder ett problem som vi måste förändra, menar han. De som riskerar att diskriminera måste inse att de inte är försdomsfria, men inte heller vara för hårda mot sig själva, utan i stället se möjligheterna i att förändra de mönster som leder till att vissa grupper har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Hanna Thorselius
[email protected]

 

Lediga jobb
 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Många företag bryter mot lagen

  Fyra av tio företag bryter mot lagen om årlig lönekartläggning, visar Unionens nya undersökning som bygger på svar från förbundets klubbar. Ett företag som lever upp till kraven i lagen är verktygstillverkaren Pressmaster i Älvdalen.

 • Läs även...

  Tjänstemännen ökar – Arbetarna minskar

  Att tjänstemännen blir allt fler – betyder det att deras frågor är mer på tapeten än arbetarnas? Kollega synar vem som egentligen håller i taktpinnen på svensk arbetsmarknad.

 • Läs även...

  Kollegas mest lästa 2018

  Har du inte hängt med ordentligt under det senaste året? Kollega har samlat sina mest lästa nyheter, reportage och tips om arbetslivet från 2018.

 • Läs även...

  Slopad tv-avgift hotar jobb på Radiotjänst

  300 personer på Radiotjänst riskerar att förlora sina jobb om tv-licensen ersätts med en skatt. Nu arbetar Unionenklubben och lokala politiker för att Kiruna ska kompenseras med andra arbeten.

 • Läs även...

  Unionen varnar för ökad kompetensbrist

  Regeringens höstbudget är ovanligt frikostig. 40 miljarder kronor läggs bland annat på skattesänkningar och utbildning. Unionen ser positivt på flera delar av budgeten, men anser att utbildningssatsningen borde haft en annan inriktning.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.