Annons
Annons
 • Många jobb håller på att ersättas av datorer. Det är en utveckling vi kommer att se mer av. Kommer det att resultera i kortare arbetsdagar för oss, när maskinerna gör mer av vårt jobb? Foto: Colourbox

Framtidens arbetstid

Publicerad 14 oktober 2014, kl 14:07

Vi är på god väg in i en andra maskinålder och den kommer att gå betydligt snabbare än den förra. En väg att klara omställningen är att korta arbetstiden, anser bland andra Roland Paulsen och hans forskarkollegor vid Företagsekonomiska institutionen på Lunds universitet.

Jobb som traditionellt sett haft ett ganska avancerat innehåll håller som bäst på att ersättas av ny programvara. Ett exempel är redovisningsjobben som i dag, med till exempel förenklade e-deklarationer, inte behövs i samma utsträckning som för några decennier sedan. Fler jobb i farozonen att tas över av mjukvara hittar du här.

- Rationaliseringarna öppnar för två olika alternativ. Antingen upplever vi framstegen som hot och täcker upp för de jobb som försvinner genom att skapa nya arbeten, framför allt inom servicenäringen. Eller så trappar vi ner i arbetstid och delar på de jobb som finns, säger Roland Paulsen.

Hans dystopiska framtidsbild går ut på att vi håller fast vid dagens åttatimmarsnorm och vägrar ta ut rationaliseringsvinsterna i form av kortare arbetstid. I hans mer utopiska vision kan en ny värld öppna sig där grundångesten för arbetslöshet skulle kunna mildras. Det råder ju varken brist på varor eller tjänster, däremot på tid, påpekar han.

- Tack vare effektiviseringarna har arbetet aldrig varit så lite kunskapsintensivt som det är i dag. Det har aldrig någonsin varit så enkelt att dela arbetstiden, menar Roland Paulsen.

Även framtidsforskaren Magnus Lindkvist tror på kortare arbetstid.

- När vår förmåga att fokusera på våra på våra arbetsuppgifter prioriteras kommer vi också få mer saker gjorda vilket öppnar för en ny förkortning av arbetstiden. Jag tror att vi kommer att gå ner till fem eller sex timmars arbetsdag under de två närmaste decennierna, säger han.

- I dag sitter många fast i en slags charad där vi måste ha möten för att vi ska känna att vi gör något på kontoret. Men jag upplever att många nu försöker hitta sätt att mäta det man som tjänsteman gör och när man väl har gjort det så kommer man också kunna sålla bort vissa saker. Fler kommer att ställa krav för att få veta exakt vad de ska göra liksom hur det mäts.

Johanna Rovira
Johanna Rovira
[email protected]
Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Majoritet vill ha sex timmars arbetsdag - men samma lön

  Efter 100 år med lagstadgad åttatimmarsdag kanske det är dags för sex timmars arbetsdag? Det tycker i alla fall mer än hälften i Sverige. Kollega har frågat tre förtroendevalda hur de ser på kortad arbetstid.

 • Läs även...

  Semesterlön kan bli ledighet

  På bland annat SVT kan anställda byta det extra lönepåslaget under semestern mot lediga dagar. I årets avtalsrörelse finns förhoppningar om att möjligheten ska spridas till andra branscher.

 • Läs även...

  Tysklands största fack vill ha fyradagarsvecka

  Det tyska fackförbundet IG Metall vill korta arbetsveckan till fyra dagar. Syftet är att rädda jobb som försvinner när arbetsuppgifter automatiseras. Även i Sverige kan kortare arbetstid bli en het fråga i årets avtalsrörelse.