Annons
Annons
 • Ur filmen Moderna Tider med Charlie Chaplin.

Frihet och delaktighet ger drivkraft

Publicerad 26 november 2014, kl 11:05

Autonomi och medbestämmande är centralt för att känna drivkraft i arbetet. Det visar ny forskning som gjorts i samarbete med Volvo. Samtidigt strävar industrin efter effektivisering, förenkling och korta flödestider.

Annika Lantz är professor i psykologi och undersöker i samarbete med Volvo paradoxen mellan effektivisering och ständig förbättring. Det första kräver standardi­serade arbetsuppgifter, det andra kreativitet.

Annika Lantz ser ledarskapet som avgörande för hur väl man lyckas få medarbetarna delaktiga. Det gäller dels att chefen har en vision och har förtroende för att medarbetarna kan lösa problem, dels  att medarbetarna får vara med och diskutera mål och hur arbetet ska utföras.

Annika Lantz forskning på Volvo visar att även inom de helt standardiserade arbetsuppgifterna i produktionen finns det några procents arbetstid som ägnas åt uppgifter som uppföljning, städning och att skaffa fram prylar.

– Att nyttja tiden rätt kan skapa en fantastisk drivkraft, säger hon.

Samspel som fungerar bra gagnar drivkraft och nytänkande. Därför är arbetslagen centrala för utvecklings­arbetet. Som chef gäller det att låta arbetslaget få autonomi där det är möjligt.

– När man stöter och blöter frågor tillsammans med andra blir man mer aktiv och motiverad,  säger Annika Lantz.

Helena Lind
[email protected]

Lediga jobb
 • Läs även...

  "Som chef måste du vakta vad du säger"

  Svårigheten att få till förändring och att hans ord bedöms hårdare än tidigare. Det är två insikter Love Ekstam Ljusegren fått under sin första tid som chef inom Saab.

 • Läs även...

  Så minskar ni stressen på jobbet

  Det behöver inte vara så svårt att förbättra arbetsmiljön. Med hjälp av en kortare utbildning minskade stressen på Volvo i Eskilstuna markant. Förutsättningen är att alla på företaget är delaktiga i arbetet.

 • Läs även...

  Frostig relation med chef ledde till avsked

  Efter att inköparen bad nya chefen att förtydliga hennes arbetsuppgifter och skickade en kopia av önskemålet till facket blev relationen ansträngd. Kort därefter blev hon avskedad. Felaktigt, menar Unionen som stämmer företaget i AD.

 • Läs även...

  Hon berättade för chefen om sin psykiska ohälsa

  Nathalie Agnekil har tidigare inte vågat berätta på jobbet varför hon så ofta var borta. En dag bestämde hon sig för att lägga korten på bordet och berätta för chefen om sin psykiska ohälsa.

 • Läs även...

  Arbetsgivarna: kom tillbaka till kontoret

  Majoriteten av de anställda vill fortsätta jobba på distans när pandemin har blåst över. Arbetsgivarna vill dock att medarbetarna kommer tillbaka till kontoret. Det visar en färsk undersökning.

 • Läs även...

  Forskning ska förbereda oss på nästa kris

  Hur kommer det sig att vissa företag i Sverige lyckas ställa om snabbt i kris? Det ska forskare ta reda på i ett av nio projekt som fått forskningsmedel av AFA Försäkring för att studera effekterna av coronakrisen.