• "För mig känns det som ett utspel för att röra om i grytan och verka mer legitima", säger Unionens chefsjurist om Frilans Finans arbetsgivarstyrda fackklubb. Foto: Colourbox.com

Frilans Finans startar "gul" fackklubb

Publicerad 13 augusti 2018, kl 15:21

Under lång tid har företaget Frilans Finans diskuterat möjligheterna att teckna kollektivavtal med Unionen. Men parterna visade sig stå för långt ifrån varandra. Nu har arbetsgivaren startat en så kallad gul fackklubb.

Unionen har fört diskussioner med egenanställningsföretaget Frilans Finans och dess branschorganisation under längre tid för att försöka få till ett kollektivavtal. Utgångspunkten har varit att företaget säger sig ta ansvar för sina anställda likt ett bemanningsföretag, men så har inte varit fallet.

– Grundläggande problem som vi trodde var barnsjukdomar har visat sig finnas kvar. Till exempel om en person blir sjuk så har det hänt att det inte betalas ut någon sjuklön, eller om kunden inte betalat fakturan så har det hänt att lön uteblivit. Det är allvarligt för de anställda och något vi inte kan acceptera, säger Martin Wästfelt, som är chefsjurist på Unionen.

Frilans Finans har en affärsmodell som går ut på att frilansare blir anställda av företaget och därmed inte själva behöver skaffa sig f-skattsedel. Parterna har inte enbart varit oense om hur arbetsgivaransvaret ska se ut, utan också om tryggheten i kollektivavtalen så som uppsägningslön, omställning, semester och anställningsformer. Här har Frilans Finans kommit med en del konkreta förslag, men de har legat långt under den lägstanivå som Unionen kan acceptera.

– Då bedömde vi att det inte var meningsfullt att fortsätta diskussionen, säger Martin Wästfelt.  

Nu har Frilans Finans också tagit initiativ till att förse sina egenanställda med fackliga tjänster, genom att starta en egen så kallad gul fackklubb. Alltså en facklig sammanslutning som styrs av arbetsgivaren.

– För mig känns det mer som ett utspel för att röra om i grytan och verka mer legitima än någonting annat.

Fackklubben, som enligt tidningen Arbetsvärlden går under namnet Frilans Finans Råd, bildades i maj och fokuserar enligt företagets VD Stephen Schad på frågor som arbetsmiljö, löneutveckling och trygghet. Än så länge är tio egenanställda med i fackklubben. Frilans Finans hade under 2017 drygt 18 000 egenanställda.

Oavsett tidigare diskussioner är egenföretagarbranschen en växande bransch, och därmed värd att hålla koll på.

– Vi kan som fackförbund ha två ingångar. Antingen tycker vi att allt nytt är dåligt eller så kan vi se att de finns ett behov av de här tjänsterna på arbetsmarknaden och titta på vad vi kan göra för att skapa trygghet för de anställda. Unionen har valt det senare alternativet, förutsatt att arbetsgivaren visar ett genuint intresse av att svara upp för ett skydd som vi aldrig kommer att ge avkall på, säger Martin Wästfelt.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Partierna om: Framtidens arbetsliv

  Hur kan fler och bättre jobb skapas när arbetstillfällen försvinner på grund av digitaliseringen och automatiseringen?

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  Samordnare för rehab en hjälp för sjukskrivna

  Att hålla reda på Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regler när man är sjuk kan kännas som en djungel. Regeringen föreslår därför rehabiliteringskoordinatorer som ska guida patienter under sin sjukskrivning. En bra idé anser Unionen.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  ”Unionen lever i det förflutna”

  Det var inte bara arbetsgivaransvaret som var en stötesten när Frilans Finans ville teckna kollektivavtal med Unionen. Enligt företagets vd Stephen Schad har förbundet ett ideologiskt arv som inte hör nutiden till. Han efterlyser också ett kollektivavtal anpassat till dagens arbetsmarknad.

 • Läs även...

  Unionen och TCO: ”Värna partsmodellen och kollektivavtalen”

  Den 26 maj är det val till Europaparlamentet i Sverige. Då är det dags att välja de 21 ledamöter som ska representera Sverige i parlamentet under nästa mandatperiod. Både Unionen och TCO vill att de svenska parlamentarikerna ska driva frågor om stärkta fackliga rättigheter.

 • Läs även...

  Nya EU-lagar påverkar svensk arbetsmarknad

  Den senaste mandatperioden har Europaparlamentet och EU:s andra lagstiftare ministerrådet, fattat beslut om flera konkreta lagar på arbetsmarknadsområdet. Det reviderade utstationeringsdirektivet påverkar den svenska arbetsmarknaden mest.

 • Läs även...

  "Strejkerna ökade trycket"

  Den flera decennier långa hamnkonflikten är nu över efter den senaste månadens punktstrejker och lockout. I sista sekund undveks full strejk sedan parterna, Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar, sent i går kväll tecknade ett andrahandsavtal.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.