• "För mig känns det som ett utspel för att röra om i grytan och verka mer legitima", säger Unionens chefsjurist om Frilans Finans arbetsgivarstyrda fackklubb. Foto: Colourbox.com

Frilans Finans startar "gul" fackklubb

Publicerad 13 augusti 2018, kl 15:21

Under lång tid har företaget Frilans Finans diskuterat möjligheterna att teckna kollektivavtal med Unionen. Men parterna visade sig stå för långt ifrån varandra. Nu har arbetsgivaren startat en så kallad gul fackklubb.

Unionen har fört diskussioner med egenanställningsföretaget Frilans Finans och dess branschorganisation under längre tid för att försöka få till ett kollektivavtal. Utgångspunkten har varit att företaget säger sig ta ansvar för sina anställda likt ett bemanningsföretag, men så har inte varit fallet.

– Grundläggande problem som vi trodde var barnsjukdomar har visat sig finnas kvar. Till exempel om en person blir sjuk så har det hänt att det inte betalas ut någon sjuklön, eller om kunden inte betalat fakturan så har det hänt att lön uteblivit. Det är allvarligt för de anställda och något vi inte kan acceptera, säger Martin Wästfelt, som är chefsjurist på Unionen.

Frilans Finans har en affärsmodell som går ut på att frilansare blir anställda av företaget och därmed inte själva behöver skaffa sig f-skattsedel. Parterna har inte enbart varit oense om hur arbetsgivaransvaret ska se ut, utan också om tryggheten i kollektivavtalen så som uppsägningslön, omställning, semester och anställningsformer. Här har Frilans Finans kommit med en del konkreta förslag, men de har legat långt under den lägstanivå som Unionen kan acceptera.

– Då bedömde vi att det inte var meningsfullt att fortsätta diskussionen, säger Martin Wästfelt.  

Nu har Frilans Finans också tagit initiativ till att förse sina egenanställda med fackliga tjänster, genom att starta en egen så kallad gul fackklubb. Alltså en facklig sammanslutning som styrs av arbetsgivaren.

– För mig känns det mer som ett utspel för att röra om i grytan och verka mer legitima än någonting annat.

Fackklubben, som enligt tidningen Arbetsvärlden går under namnet Frilans Finans Råd, bildades i maj och fokuserar enligt företagets VD Stephen Schad på frågor som arbetsmiljö, löneutveckling och trygghet. Än så länge är tio egenanställda med i fackklubben. Frilans Finans hade under 2017 drygt 18 000 egenanställda.

Oavsett tidigare diskussioner är egenföretagarbranschen en växande bransch, och därmed värd att hålla koll på.

– Vi kan som fackförbund ha två ingångar. Antingen tycker vi att allt nytt är dåligt eller så kan vi se att de finns ett behov av de här tjänsterna på arbetsmarknaden och titta på vad vi kan göra för att skapa trygghet för de anställda. Unionen har valt det senare alternativet, förutsatt att arbetsgivaren visar ett genuint intresse av att svara upp för ett skydd som vi aldrig kommer att ge avkall på, säger Martin Wästfelt.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Samordnare för rehab en hjälp för sjukskrivna

  Att hålla reda på Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regler när man är sjuk kan kännas som en djungel. Regeringen föreslår därför rehabiliteringskoordinatorer som ska guida patienter under sin sjukskrivning. En bra idé anser Unionen.

 • Läs även...

  ”Unionen lever i det förflutna”

  Det var inte bara arbetsgivaransvaret som var en stötesten när Frilans Finans ville teckna kollektivavtal med Unionen. Enligt företagets vd Stephen Schad har förbundet ett ideologiskt arv som inte hör nutiden till. Han efterlyser också ett kollektivavtal anpassat till dagens arbetsmarknad.

 • Läs även...

  PR-branschen kräver jämställda och trygga anställningar

  Nu har Metoo-rörelsen kommit till PR- och kommunikationsbranschen där över 2 000 kvinnor protesterar mot trakasserier och sexism. Unionen uppmanar medlemmar i branschen att bilda fackklubb och att kräva kollektivavtal.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Konsultbolag lockar personal med avtal

  I kampen om kompetensen valde konsultbolaget Anegy i Stockholm att teckna kollektivavtal. Trygghet samt ordning och reda är det som de anställda efterfrågar mest.

 • Läs även...

  Lex Laval rivs upp

  Under onsdagen väntas riksdagen fatta beslut om att skrota den omstridda lagen som trädde i kraft efter den uppmärksammade blockaden i Vaxholm. Beslutet välkomnas av facken.

 • Läs även...

  "Strejkerna ökade trycket"

  Den flera decennier långa hamnkonflikten är nu över efter den senaste månadens punktstrejker och lockout. I sista sekund undveks full strejk sedan parterna, Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar, sent i går kväll tecknade ett andrahandsavtal.

 • Läs även...

  Många känner inte till försäkringsskydd

  Två av fem fackmedlemmar anser att deras medlemskap ger dåligt eller inget ekonomiskt skydd vid sjukdom eller skada. Var femte vet inte vad medlemskapet ger för skydd överhuvudtaget. Det visar en ny undersökning.

 • Läs även...

  Så ofta strejkar Unionen

  Under Unionens tio första år har förbundet tagit till strejkvapnet sex gånger. Det innebär att Unionen hamnar på tredje plats om man listar antalet strejker bland de svenska fackförbunden.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.