• Foto: TT

Fyra av tio säljare i bilolyckor

Publicerad 28 mars 2014, kl 11:26

Säljare som kör bil i jobbet lever farligt. Fyra av tio har varit med om en olycka i tjänsten. Samtidigt har 85 procent av säljarna som deltagit i en undersökning om sin arbetsmiljö inte fått utbildning i trafiksäkerhet.

Det är yrkesförbundet Säljarnas som undersökt arbetsmiljön hos de medlemmar som kör bil i tjänsten. Över tusen säljare har svarat. Och trots en farlig arbetsmiljö, där nästan två av tre kör över tretusen mil varje år, är det bara en av fyra som jobbar hos en arbetsgivare som har en trafiksäkerhetspolicy. Och 85 procent har inte fått utbildning i trafiksäkerhet eller bilkörning.

- Sammanfattningsvis är resultaten bedrövliga, särskilt när arbetsgivarens arbetsmiljöansvar är så tydligt i lagtexten. Arbetsgivare är skyldiga att bedöma och åtgärder risker i arbetsmiljön. Säljare med bilen som arbetsplats utsätts i dag för onödiga risker, säger Wilhelm Kaldo som är förbundsjurist hos Säljarnas i ett pressmeddelande.

Att trafiken är en farlig arbetsmiljö bekräftar Arbetsmiljöverkets statistik över dödsolyckor på jobbet under 2013. Av 33 dödsfall skedde 9 i trafiken. Enligt Säljarnas undersökning hart fyra av tio medlemmar varit med en olycka eller ett tillbud. Endast två av tio säger att arbetsgivaren har rutiner för att följa upp de olyckor som sker. Och fler än hälften av säljarna svarar att de bryter mot trafikregler och/eller företagets policy för att hinna med jobbet.

- Situationen är förmodligen en kombination av okunskap och glömska hos arbetsgivarna. Det är inte lika givet att uppfatta bilen som arbetsplats, säger Wilhelm Kaldo.

Lediga jobb
Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.