Annons
Annons
 • Foto: Colourbox

Fyra punkter kvar till flexpension

Publicerad 11 november 2016, kl 13:53

Principöverenskommelsen mellan Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen består av åtta delar. Fyra är redan klara. Arbetsgrupper kommer att jobba med de återstående fyra och presentera resultaten om en månad, den 15 december.

Fyra färdiga delar:

1. Avtal om flexpension för företag inom Almega kommer att se lite annorlunda ut än i Unionens övriga avtal.

Dels finns en möjlighet för enskilda företag att låta sina anställda välja mellan flexpension och lön.

– Vi kommer att utvärdera resultatet och visar det sig att företag inte låtit sina anställda välja eller att inga anställda velat välja så kanske vi får tänka om, säger Per Östlund, lönebildningsexpert.

– För oss är det jätteviktigt att individen får möjlighet att värdera detta. Genom valet blir flexpensionen inget svart hål, utan hålls levande.

Dels får nya företag som går med i Almega framöver möjligheten till en övergångsperiod på fem år -  i stället för att kasta sig in och betala hela avsättningen till flexpension kan de välja att successivt fasas in i flexpenssionsystemet.

– På detta sätt blir det en ramp snarare än en trappa in i flexpensionssystemet, säger Martin Linder, Unionens ordförande.

2. Avtal om möjlighet att gå ner i arbetstid när de fyllt 62 år - under förutsättning att det funkar med hänsyn till företagets krav och behov.

3. Gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal. Almega och Saco-förbunden har redan börjat och nu kommer alltså Unionen ombord.

4. Förslag till avtal om avräkning vid uttag av semester vid sammanfallande intjänande- och semesterår. Detta innebär att de företag som inte tillämpar intjänandeår utan låter anställda ta ut semester redan under det första anställningsåret ska kunna få tillbaka pengar om den anställde slutar (frivilligt eller blir uppsagd av personliga skäl/avskedad) innan denne har hunnit tjäna in sin semester.

– Det är alltså inte förskottssemester i lagens mening, säger Jonas Stenmo, chefsjurist på Almega.

Återstår att komma överens om:

5. Enhetlig reglering av anställningsformer.

– Vi har 20 avtal med Almega som ser ut på olika sätt - i en del fall regleras anställningsformerna i avtal, i andra enligt lag, vissa består av en blandning. Vi vill ha enhetlig reglering, säger Martin Linder, Unionens ordförande.

6. Enhetlig reglering av beredskap. Beredskapstjänst betyder i dag att anställda förbinder sig att vara tillgängliga för att vid behov infinna sig på arbetsplatsen inom en viss tidsram.

– Vi kan konstatera att de beredskapsregleringar vi har är gamla och att vi måste anpassa oss till de tekniska möjligheter som finns i dag, säger Martin Linder.

7. Se över och ena avtalens förhandlingsordningar.

– Arbetsgruppen ska rensa bland förhandlingsordningarna så att de blir likalydande och på så vis kommer vi att snabbare kunna hantera olika typer av tvister, säger Anna Karin Hatt.

8. Ta fram en gemensam vägledning för hur man upprättar avtalsturlistor vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

– Det finns företag som under resans gång har upplevt att det varit knöligt att upprätta avtalsturlistor tillsammans med facken. Den här guidelinen handlar om hur vi ska gå till väga för att hjälpa parterna att komma överens vid den typen av situationer, säger Anna Karin Hatt.

Läs mer: Almega och facken på väg att enas om flexpension

Johanna Rovira
Johanna Rovira
[email protected]
Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Facken gör tummen ner för medlarnas lönebud

  Totalt 4,5 procent över 29 månader är ett oacceptabelt lågt bud – Facken inom industrin säger nej till det första budet från de oberoende medlarna i årets avtalsrörelse. Arbetsgivarna accepterar däremot budet.

 • Läs även...

  Tuffa tider för många konsulter

  Konsulter får ofta ta smällen när krisen kommer. Under coronapandemin har tusentals konsulter varslats och tiotusentals permitterats. Värst är läget inom den tunga fordonsindustrin.

 • Läs även...

  Unionen: ”Staten ska inte betala hela lönen”

  Både Svenskt Näringsliv och Almega vill att staten ska betala hela lönekostnaden för krisande företag. Men Unionen tycker att 80 procents arbetstidsminskning är tillräckligt.

 • Läs även...

  Lägre lön för inhyrd personal under krisen

  En bemanningsanställd riskerar att få lägre korttidslön än andra anställda. Nu försöker Unionen få Tillväxtverket att ändra tillämpningen av lagen.

 • Läs även...

  Las: Det förhandlar parterna om

  Slopa anställningsformen allmän visstid och tillåt undantag i turordningsreglerna baserat på antalet uppsagda. Det är två frågor som arbetsgrupperna i las-förhandlingarna mellan fack och arbetsgivarna tittar på.

 • Läs även...

  ”Kan få arbetslöshet på 25 procent”

  Insatserna för att dämpa följderna av corona är långt ifrån tillräckliga. Det anser Stefan Koskinen på Almega, som tror att vi riskerar en arbetslöshet på mellan 20 och 25 procent om inte regeringen tar till kraftfulla åtgärder.

 • Läs även...

  Spelföretaget Zoink fick avtal efter fem år

  Kollektivavtal är sällsynt i dataspelsbranschen. Ett undantag är Zoink i Göteborg som lyckats få avtal – efter fem års kamp. Den nybildade klubben hoppas nu att fler ska följa efter.

 • Läs även...

  Fortsatt facklig strid på säkerhetsföretag

  Är de anställda på ett larmföretag tjänstemän eller arbetare? Frågan vållar strid mellan Unionen och Elektrikerförbundet och ändras inte av att Elektrikerförbundet nu tecknat kollektivavtal med det säkerhetsföretag där Unionen har avtal.

 • Läs även...

  Hockeydamerna får kollektivavtal

  Alla spelare i högsta ligan kommer från och med oktober att kunna få ersättning om de skadar sig på isen. Damhockeyn har fått ett historiskt kollektivavtal på plats.