Annons
Annons
 • Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Foto: Maja Suslin/TT

Hallå där, Annika Strandhäll!

Publicerad 23 september 2015, kl 16:28

Annika Strandhäll socialförsäkringsminister: Statens utgifter för arbetsskadeförskringen har nästan halverats på tio år på grund av att allt färre söker ersättning för arbetsskador. Hur ser regeringen på den utvecklingen?

- Om minskningen i ansökningar för arbetsskador beror på att arbetsmiljön har blivit bättre, då är det enbart positivt och något vi ska sträva efter. Nu ser vi att anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar har ökat de senaste åren, så bilden är motstridigt. Målet är att du ska ha en arbetsmiljö som du kan må bra i, men har det uppkommit en arbetsskada så ska du ha en rättssäker prövning och en god ersättning.

Fungerar arbetsskadeförsäkringen så som den är utformad idag?

- Det finns absolut utmaningar med arbetsskadeförsäkringens utformning, delvis för att vi idag har ett arbetsliv där både arbetskraften och belastningen ser ut på ett annat sätt en när vi skapade försäkringen. Den utvecklingen måste försäkringen hänga med i för att uppfylla sitt syfte.

Arbetsskadeförsäkringen är på väg att försvinna i sin nuvarande utformning. Finns det något bättre alternativ?

- Vi ska fortsätta ha en arbetsskadeförsäkring, här hade den parlamentariska socialförsäkringsutredningen i uppgift att även se över arbetsskadeförsäkringen och har lämnat ett antal förslag som nu har varit ute på remiss. Vi tittar på dem, och på arbetsskadeförsäkringen i sin helhet för att se hur vi på bästa sätt kan göra den bättre.

Enligt LO-TCO Rättsskydd drar sig anställda med osäkra anställningar för att anmäla arbetsskador av rädsla att vara till besvär. Hur ska man få fler människor att anmäla och söka ersättning?

- Självklart ska man ha rätt att anmäla sin arbetsskada och känna sig trygg när man gör det. Det är viktigt både för individens trygghet och för att vi på ett rättvisande sätt ska kunna följa arbetsmiljöns utveckling. Att få fler att våga anmäla när det är aktuellt är en viktigt fråga som till stor del vilar på fack och arbetsgivare, där man tillsammans måste jobba med information och att skapa en miljö som tillåter detta.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Gör facket tillräckligt för mobbade?

  Inte ens en av tio av dem som mobbas och som kontaktar sitt fack anser att de får hjälp. Men hur ser lagen ut? Och vad kan facket egentligen göra?

 • Läs även...

  27 000 nekades ersättning

  Sture. Jessica. Mona. Tre offer för Försäkringskassans allt hårdare bedömningar för att hålla nere sjukstatistiken. Läs deras berättelser – och myndighetens svar.