Annons
Annons
 • Cyklister i Stockholm. Foto: Martina Holmberg/TT

Hälsovinst att cykla till jobbet i förorenad luft

Publicerad 14 juni 2021, kl 13:53

Cyklister i städer får stor hälsovinst av den fysiska aktiviteten. Enligt en ny avhandling från Umeå universitet kan du som cykelpendlar – i områden med höga luftföroreningar – kraftigt minska risken att drabbas av hjärtsjukdomar.

Att träning och fysisk aktivitet är bra för hälsan är välbelagt. Nu visar ny forskning att motionen kan vara viktig för den som bor i städer med dålig luftkvalitet. Forskare vid Umeå universitet har tittat särskilt på effekterna av fysisk rörelse i allmänhet – och cykelpendling i synnerhet – i områden med höga luftföroreningar och resultatet av studierna visar att hälsovinsterna är stora.

– Resultaten visar att hälsovinsterna av träning är särskilt stora för den som bor i områden med mycket luftföroreningar. Träning håller tillbaka inflammation som börjar i andningsorganen som föroreningarna orsakar, säger Wasif Raza, doktorand vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

45 procent lägre risk för hjärtsjukdom

Avhandlingen består av fyra delstudier, där de två första baseras på tidigare studier som fokuserat på hälsovinsten av att cykelpendla.

De två andra delstudierna grundas på deltagarna i Västerbotten interventionsprogram, genomförda mellan åren 1990 och 2014. I de studierna har man undersökt risken att insjukna och återinsjukna i ischemisk sjukdom, till exempel hjärtinfarkt och kärlsjukdom, vilket sedan satts i relation till hur mycket man rör på sig och hur exponerad man är för luftföroreningar. Runt 35 000 kommuninvånare i Umeå deltog i studierna.

Resultatet av avhandlingen visar att risken för att drabbas av hjärtsjukdomar, för de som bor i områden med mycket luftföroreningar, minskar kraftigt för de som tränar minst två gånger i veckan. Risken för att insjukna i en hjärtsjukdom var hela 45 procent lägre.

Wasif Reza hoppas att resultatet av studien ska öka förståelsen för samspelet mellan fysisk aktivitet och luftföroreningar.

– En slutsats är att det är extra viktigt för stadsplanerarna att underlätta för gång- och cykelpendling och även för fysisk aktivitet på fritiden i tätorter med mycket biltrafik och luftföroreningar. Det vinner alla på, säger Wasif Raza.

Läs mer om cykelpendling:

7 skäl att cykla till jobbet

Fler vinterpendlar med cykel

Oscar Broström
[email protected]
 • Läs även...

  Fler vinterpendlar med cykel

  Runt trettio kommuner använder sopsaltning för att hålla cykelvägar fria från is och snö. Nu visar en studie att metoden kan öka vintercyklandet och minska olyckorna.

 • Läs även...

  Debatt: Anställda nyckeln för framtidens kontor

  Aktivitetsbaserade kontor är stökiga och omoderna. När framtidens arbetsplatser skapas efter pandemin måste arbetsgivarna lyssna på de anställda som behöver både kreativa rum och lugn, skriver sociologiprofessorn Anders Kjellberg.

 • Läs även...

  Debatt: Avgörande att satsa på de anställdas hälsa

  Medarbetarnas hälsa är det viktigaste en verksamhet har. Ändå ligger arbetsgivares satsningar på deras välmående långt ner på agendan, skriver Nicholas Roman.

 • Läs även...

  Här spelar kollegorna datorspel på distans

  Det senaste året har många anställda suttit som ensamma öar och jobbat. På spelhobbyförbundet Sverok har man schemalagt två timmars gemensamt spelande i månaden för att bryta isoleringen. Här listar de bästa spelen för att hänga med kollegorna digitalt.