• Foto: Johnér

Här finns anpassade jobb för studenter

Publicerad 4 april 2017, kl 13:02

Pluggar du och vill tjäna lite extra? Eller vill du ha en praktikplats? Det finns faktiskt avtal som kan hjälpa.

Många vill dryga ut studiemedlen med lön. I vissa branscher, exempelvis inom IT, kan studenter – precis som alla andra – få jobb under begränsad tid utan att det krävs särskilda skäl.

I andra branscher finns särskilda tidsbegränsade anställningsformer anpassade just för studenter. Feriearbete är en sådan. Förutsättningen är att det handlar om lov eller annat uppehåll i studierna som är överblickbart.

Den så kallade 832-anställningen på callcenter är en annan variant som ofta används för studenter. Namnet kommer av att de inte får jobba mer än 832 timmar under en tolvmånadersperiod. Denna anställningsform är avsedd att användas vid kortsiktiga och återkommande behov av tillfällig arbetskraft. Den får alltså inte användas för att täcka ett kontinuerligt behov.

För den som är ute efter något mer än att tjäna pengar finns möjligheter till tidsbegränsat praktikarbete i ett antal av Unionens branscher. Arbetet ska vara ett examenskrav eller en förutsättning för att komma in på en viss utbildning.

Med Teknikarbetsgivarna, som är Unionens största avtalsområde, finns dessutom ett extra detaljerat avtal om praktikanställning. Det gäller dem som går teknisk linje på högskola eller gymnasium där praktik är obligatorisk. Detsamma gäller dem som behöver göra praktik på ekonomi- eller PA-linjen vid högskola.

Lönen för en praktikant som har fyllt 18 år ska vara minst 75 procent av avtalets lägsta lön.

Inom några branscher finns också ett relativt nytt avtal, det så kallade studentmedarbetaravtalet, som ska göra att studerande kan få in en fot i arbetslivet. Tanken är att underlätta övergången mellan studier och yrkesliv, samtidigt som det ska ge företagen möjlighet att knyta till sig ny kompetens.

Genom avtalet ska studenter på universitets- och högskolenivå kunna anställas med arbetsuppgifter som är ”kvalificerade och har koppling till de pågående studierna”. Anställningen får inte överstiga 15 timmar i veckan i snitt.

Redan 2014 skrevs ett sådant avtal mellan fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo, och ett antal fack, däribland Unionen.

Hittills är det dock få som har utnyttjat möjligheten. Helt enkelt för att man inte känner till den. Förra våren gjordes en utvärdering med en enkät till 342 företag i byggbranschen. Knappt hälften besvarade enkäten. Av dem kände hälften till möjligheten att anställa studerande. Totalt hade företagen gjort 14 sådana anställningar.

– Det är en låg siffra. Nu måste avtalet marknadsföras, säger Mikael Seger, central ombudsman på Unionen, som tycker att parterna har ett gemensamt intresse av kompetensförsörjning.

– Vi har ett generellt problem med att det är få som är intresserade av jobb i byggbranschen.

Avtal om studentmedarbetare finns på ytterligare två av Unionens avtalsområden: kommunala bolag och arbetsgivaralliansen Upplevelse & kultur. 

Så mycket får du tjäna

Vilken inkomst du får ha utan att dina studiemedel sänks beror på hur lång utbildningen är. Studerar du på heltid i 20 veckor kan du under samma kalenderhalvår tjäna som mest 86 782 kronor. 

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Partierna om: Den svenska partsmodellen

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  ”Unionen lever i det förflutna”

  Det var inte bara arbetsgivaransvaret som var en stötesten när Frilans Finans ville teckna kollektivavtal med Unionen. Enligt företagets vd Stephen Schad har förbundet ett ideologiskt arv som inte hör nutiden till. Han efterlyser också ett kollektivavtal anpassat till dagens arbetsmarknad.

 • Läs även...

  Partierna om: Framtidens arbetsliv

  Hur kan fler och bättre jobb skapas när arbetstillfällen försvinner på grund av digitaliseringen och automatiseringen?

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Frilans Finans startar "gul" fackklubb

  Företaget Frilans Finans och Unionen har diskuterat möjligheten att teckna kollektivavtal. Men parterna stod för långt ifrån varandra. Nu har företaget startat en gul fackklubb.

 • Läs även...

  Lägre lön för inhyrd personal under krisen

  En bemanningsanställd riskerar att få lägre korttidslön än andra anställda. Nu försöker Unionen få Tillväxtverket att ändra tillämpningen av lagen.

 • Läs även...

  Permitterade tvingas jobba heltid

  Arbeta heltid, annars blir du uppsagd. Det beskedet har flera permitterade Unionenmedlemmar fått av sina arbetsgivare. Nu rustar Tillväxtverket för att stoppa företag som utnyttjar systemet med statligt korttidsstöd.

 • Läs även...

  Nytt avtal om korttidsarbete

  Unionen och Svenskt Näringsliv har enats om ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Det innebär att 500 000 privata tjänstemän kan ta del av regeringens stödpaket för att rädda jobben.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.