Annons
Annons
 • Såväl kvinnliga som manliga chefer anser att det är viktigare att en kvinnlig än en manlig chef är kompetent. Foto: Dean Drobot/Colourbox

Hårdare krav på kvinnliga chefer

Publicerad 27 november 2019, kl 11:32

Vad ser du för egenskaper hos en riktigt bra chef? Kompetens är viktigast, men är extra viktigt om du är kvinna, svarar cheferna själva i en ny undersökning som fackförbundet Ledarna gjort.

När personer rekryteras till chefsposter är det oftare män än kvinnor som får jobbet. För att förstå varför har fackförbundet Ledarna tittat på vilka föreställningar och förväntningar som finns på de båda könen i rekryteringsprocessen. Är det viktigt att vara auktoritär, tävlingsinriktad och självsäker? Eller är det viktigare att vara flexibel, omtänksam och samarbetsinriktad? I rapporten har cheferna själva fått värdesätta egenskaper som känns särskilt viktiga i arbetslivet.

På delad första plats ansåg 90 procent av de tillfrågade att kompetent och samarbetsinriktad var de allra viktigaste egenskaperna i chefsskapet.

Dock ansåg både män och kvinnor att det var viktigare att en kvinnlig chef var kompetent än att en manlig chef var det. Analysen av det är förmodligen att det fortfarande ställs högre krav på kvinnor som vill bli eller är chefer, än på män.

Läs mer: Kvinnor rankas som bättre chefer

Förutom att vara kompetent och kunna samarbeta kommer resultatorienterad, modig, flexibel och omtänksam i tät följd av viktiga egenskaper hos chefer. Vad man däremot vill se mindre av är självsäkra, tävlingsinriktade och auktoritära chefer. Egenskaper som historiskt har setts som typiskt manliga.

Läs hela rapporten här

Fakta

Ledarna driver, tillsammans med Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, ett forskningsprojekt vars syfte är att förstå varför det är fler män än kvinnor på chefspositioner.

Målet är att den kunskapen kommer till användning för att bättre förstå betydelsen av förväntningar på och föreställningar om kvinnor och män från chefers och chefsrekryterares sida. Därmed kan rekryteringsprocesser bli mer effektiva i att söka och hitta rätt kompetens för chefsjobb.Detta är den första a rapporten från projektet.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Sökes: Halvrisiga kvinnor

  Som kvinna och chef kan en ju bli glad över att kvinnor visar sig vara bättre chefer än män. En klapp på den egna axeln liksom. Men egentligen är det ju mest ledsamt eftersom det framför allt visar att männen fortfarande är normen för hur vi tänker att chefer ska vara.

 • Läs även...

  Sextrakasserier drabbar kvinnliga chefer

  En arbetsledande roll skyddar inte kvinnor mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Tvärtom innebär det en ökad risk att vara chef, enligt en ny studie. Och värst är situationen för kvinnliga mellanchefer.

 • Läs även...

  Kvinnor rankas som bättre chefer

  Kvinnor överträffar män i flertalet önskade ledaregenskaper, visar en ny amerikansk studie. Manliga chefer är egentligen bara bättre på två saker: teknisk eller professionell expertis och att utveckla strategiska perspektiv.