Annons
Annons
 • Många uppskattar att jobba hemifrån.. Foto: Colourbox

Hemjobb skapar arbetsglädje för chefer

Publicerad 3 juni 2016, kl 12:44

Chefer i Norden trivs bättre på sina jobb än chefer i andra delar av Europa. En anledning är möjligheterna att arbeta flexibelt.

I undersökningen, gjord av analysföretaget IDC, har 1 352 HR- och linjechefer från 16 länder i Europa tillfrågats bland annat om möjligheterna att jobba flexibelt och mobilt, och om deras arbetsglädje.

Det visade sig att Norden i många fall kommit längre än övriga Europa vad gäller acceptans för att jobba hemifrån, tillgång till IT-system för detta och möjlighet att jobba flextid. Dessa faktorer har också, enligt undersökningen, en klar påverkan på engagemanget i arbetet.

Inte överraskande är det en större andel chefer i Norden (88 procent) än i övriga Europa (71 procent) som är stolta över sina arbetsplatser och skulle vara villiga att rekommendera dem för andra. Sämst till bland de undersökta länderna ligger Italien, där motsvarande siffra hamnar under 60 procent.

Undersökningen visar även att samarbete mellan anställda har en direkt påverkan på hur det går för företaget. Trots att de nordiska företagen ligger ganska väl till även i denna statistik finns utrymme för förbättringar, konstaterar IDC.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Så minskar ni stressen på jobbet

  Det behöver inte vara så svårt att förbättra arbetsmiljön. Med hjälp av en kortare utbildning minskade stressen på Volvo i Eskilstuna markant. Förutsättningen är att alla på företaget är delaktiga i arbetet.

 • Läs även...

  Chefer i Sverige minst nöjda

  På två år har chefer i Sverige gått från toppen till botten vad gäller arbetsglädje på jobbet. Det visar en ny underökning.

 • Läs även...

  Extrem ökning av chefers ohälsa

  Chefers frånvaro på grund av psykisk ohälsa har ökat med 570 procent sedan 2014. Och det är kvinnor i chefsposition som är hårdast drabbade. Det visar nya siffror från Previa.

 • Läs även...

  Småföretag saknar digital kompetens

  Under pandemin har vi experimenterat med digital teknik och nya arbetssätt. Men när vi återvänder till kontoren finns risk att allt blir som vanligt igen. Det visar en ny rapport.

 • Läs även...

  Arbetsgivarna: kom tillbaka till kontoret

  Majoriteten av de anställda vill fortsätta jobba på distans när pandemin har blåst över. Arbetsgivarna vill dock att medarbetarna kommer tillbaka till kontoret. Det visar en färsk undersökning.

 • Läs även...

  Här finns de nya jobben

  Teknikskiftet riskerar att slå ut många jobb. Värst drabbade är kvinnodominerade yrken. Men det vissa även branscher där det skapas jobb, visar en ny rapport från Unionen.