Annons
Annons

Hög stress bland unga engagerade

Publicerad 23 oktober 2017, kl 15:44

Anställda och förtroendevalda inom ungdomsrörelsen brinner för sitt jobb. Men sektorn tampas med stora utmaningar. Hot, trakasserier och otydliga strukturer är några som kan få allvarliga konsekvenser för arbetsmiljön.

Ungas deltagande i föreningslivet fortsätter att öka. I dag finns sammanlagt över 700 000 medlemmar i 109 organisationer. Men trots att medlemsantalet ökar har allt fler föreningar svårt att finansiera verksamheten, något som skapar stress, visar en ny rapport från LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer.

– Att inte veta hur nästa års budget ser ut är pressande. Majoriteten av dem vi frågat i undersökningen uppger att de har problem med stress och nästan hälften säger att den oklara finansieringen påverkar deras arbetssituation, säger Tomas Hultman, som är projektledare på LSU.

En stor andel svarade också att det finns förväntningar på att de själva ska hitta finansiering för sin tjänst, vilket kan skapa en inre konflikt hos de anställda, när organisationens verksamhet ska vägas mot den egna försörjningen.

Undersökningen visar också att hälften av de anställda och förtroendevalda upplever att det förekommer hot och trakasserier mot den organisation de företräder. Ibland så allvarligt att deras dagliga jobb påverkas.

– Det är en fruktansvärd siffra. Det är orimligt att bli trakasserad till den grad att man inte kan utföra sitt uppdrag utan att må dåligt, säger Tomas Hultman.

Något som i hög grad utmärker förtroendevaldas arbetssituation är att de känner att de ständigt måste vara tillgängliga via e-post eller telefon, något som gör det svårt att släppa det ideella uppdraget när de är lediga. Enligt rapporten anser 60 procent av de tillfrågade att de inte hade balans mellan jobb och fritid. En tredjedel svarade också att tankar på uppdraget påverkade sömnkvaliteten negativt.

– Återhämtning är en viktig del i att må bra på jobbet och här ser vi att den får stryka på foten (när sömnkvaliteten påverkas).

En annan oroande siffra från rapporten är att var tionde anställd som deltagit i undersökningen varit sjukskriven på grund av utmattning på sin nuvarande arbetsplats. 65 procent svarade också att de gått till jobbet trots att de borde varit sjukskrivna. Bland de förtroendevalda svarade nästan hälften att de någon gång känt sig så utmattade att de inte kunnat fullfölja sitt uppdrag.

LSU

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Debatt: Återhämtningsbonus även utanför vården

  Låt återhämtningsbonusen regeringen beslutat om, omfatta även verksamheter utanför vård och omsorg. Behovet av stöd efter coronautbrottet är stort även i privata, ideella och statliga verksamheter, skriver Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges Företagshälsor.

 • Läs även...

  Debatt: Ta sexuella trakasserier på allvar

  Den som blir utsatt för sexuella trakasserier måste bli tagen på allvar och få stöd direkt. Men det är fortfarande tyst om ämnet och kunskapen är låg bland många arbetsgivare i dag, skriver Unionenmedlemmen Marcus Gustavsson.

 • Läs även...

  Svenskt företag sparkar fackligt aktiva i Turkiet

  Fackligt organiserade vid svenska Systemairs fabrik i Turkiet har skickats hem utan lön och två personer har avskedats. Efter en rad olika händelser anmäls nu företaget av ett turkiskt fack för brott mot OECDs riktlinjer för multinationella företag.