Annons
Annons
 • Över hälften av kvinnorna som utsatts för höga krav under en längre tid hade en stor viktuppgång under studiens 20 år. De gick upp cirka 20 procent mer i vikt än kvinnor med låga krav på jobbet. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Höga krav gör kvinnor tjocka

Publicerad 25 januari 2019, kl 10:09

Att sakna kontroll på jobbet gör att du går upp i vikt, vare sig du är man eller kvinna. Utsätts du dessutom för höga krav riskerar du att lägga på dig ännu fler kilon - men bara om du är kvinna. Det visar ny svensk forskning.

Fruktar du att lägga på dig allteftersom åren går? Det kan faktiskt vara jobbet som är boven i dramat.

– Det vi kunde se var att höga krav på jobbet spelade roll för kvinnornas viktuppgång, medan det för männen inte fanns någon association mellan höga krav och viktuppgång, säger Sofia Klingberg, forskare inom samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Hon står bakom studien där 3 872 män och kvinnor i Sverige undersökts vid tre tillfällen under 20 års tid, med fokus på bland annat kroppsvikt samt krav och kontroll i arbetet. Deltagarna har antingen följts från 30 till 50 års ålder eller från 40 till 60 års ålder.

För att skatta kravnivån på jobbet fick personerna svara på frågor om arbetstempo, psykiska påfrestningar, om de hann utföra sina arbetsuppgifter och hur ofta kraven som ställdes var motstridiga.

Förutom om krav ställdes även frågor om kontroll i arbetet, som handlade om hur ofta man lärt sig något nytt, om jobbet krävde fantasi, hög kompetens samt om man själv kunde välja vad som skulle göras och hur det skulle utföras.

Enligt studien var det vanligare att såväl män som kvinnor med låg kontroll gick upp "rejält" i vikt, vilket forskarna definierar som en viktökning på tio procent eller mer.

Däremot påverkade "långvarig exponering för höga krav" enbart kvinnornas vikt. Över hälften av kvinnorna som utsatts för höga krav under en längre tid hade en stor viktuppgång under studiens 20 år. De gick upp cirka 20 procent mer i vikt än kvinnor med låga krav på jobbet.

Forskarna har inte undersökt orsakerna till att enbart kvinnor med höga krav tycks öka i vikt men Sofia Klingberg tror att det kan handla om kombinationen av krav på jobbet och att kvinnor tar större ansvar för hemmet, och att de därför har mindre tid för träning och en hälsosam livsstil.

Enligt studien kan viktökningen inte förklaras av utbildningsnivå och inte heller av vare sig kostkvalitet eller andra livsstilsfaktorer.  Deltagarna har dock själva fått rapportera hur de har ätit vilket innebär en viss risk för fel.

Forskarna tror att man genom att identifiera grupper som är särskilt känsliga för stress och försöka minska den arbetsrelaterade stressen, sannolikt kan minska både viktuppgång samt att människor blir sjuka i bland annat hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Är du osäker på om du har höga krav på jobbet eller inte? Eller vill du veta om du har hög eller låg kontrollnivå? Testa själv med hjälp av frågor från studien!

Lediga jobb
 • Läs även...

  Coronakrisen: Nu ökar den psykiska ohälsan

  Redan nu ser företagshälsovården att den psykiska ohälsan ökar i spåren av coronapandemin. Från tidigare kriser vet man att sjukskrivningarna kommer att stiga under många år framöver. Men denna gång finns viss beredskap.

 • Läs även...

  Soffan sämre för psyket än att sitta på jobbet

  Stå emot frestelsen att sjunka ner i soffan i helgen. Det är sämre för din mentala hälsa att sitta stilla på fritiden än att sitta stilla på jobbet, visar ny forskning från GIH och Karolinska.

 • Läs även...

  Fler bettskenor åt stressade kvinnor

  Dubbelt så många kvinnor som män drabbas av långvarig smärta i ansiktet. En anledning är ökad stress i arbetslivet. Allt fler bettskenor förskrivs därför åt kvinnor.