Annons
Annons
 • Från vänster: Dag Erenius, My Schüldt, Alexandra Thomas.

Hur hanterar du skitsnack?

Publicerad 21 maj 2014, kl 13:31

Alla har vi varit med om att det snackas skit på arbetsplatsen. Men om det är du som är chefen och en medarbetare kommer till dig för att tala illa om en kollega - hur agerar du?

Du hämtar kaffe i fikarummet. Ingen är där utom din medarbetare Andreas. Efter lite kallprat ser han sig plötsligt om, lutar sig fram och säger, halvviskande:

”Jag vill ju inte tala illa om folk, men ... Bengt blev väldigt full på personalfesten … jag tror han har alkoholproblem. Och inte sköter han sitt jobb heller.”

Hur ska du agera? Säga ifrån att skitsnack inte är okej – att du som chef, ingen annan, avgör om någon sköter sitt jobb? Eller tvärtom, ta det som en signal om ett viktigt problem? Berätta hur du skulle göra i kommentarsfältet, eller läs hur en chef, en konsult och en psykolog resonerar:

Dag Erenius, Site service manager på Akzo Nobel, Malmö och vinnare av Positions chefspris 2010:
– Ta tag i det! Agera i stunden, tänker jag. Be om fler argument. Säg att det här ska jag kolla upp. Stämmer det eller inte? Det kan vara besvärligt och ta tid, men det måste absolut göras. När chefen visar att synpunkter tas på allvar förstår också medarbetaren att man inte kan slänga ur sig synpunkter om kollegorna hur som helst. När jag vet vad hur det egentligen står till och har tagit tag i problemet, då tar jag bort grunden för skitsnacket.

- Min erfarenhet är att skvaller och skitsnack blir vanligare om företaget är under press, och när ledningen inte kommunicerar med medarbetarna. Så prata med dina medarbetare, berätta vad som händer. Det är mitt råd.
 
Konsulten My Schüldt, har hjälpt team och ledare att fungera bättre i 25 år.
– Ta tag i det genast! Ta reda på fakta så mycket du kan, och var så diskret du kan.
Mycket beror på sammanhanget: Hur väl känner du Andreas? Är det här första gången han kommer med något liknande? Be Andreas om mer information och exempel.

- Detta att Bengt var full och inte jobbar, det är specifikt och värt att ta på allvar. När missbruk märks på jobbet, då har familjen känt till det i tio år, brukar man säga. Då kan chefens agerande vara det som räddar en människa. Ta reda på Bengts sjukfrån­varo, snacka med chefskollegor, kolla Bengts arbetsprestation och prata till sist med Bengt.

- Det finns en risk att man till­fälligt spär på grundlösa rykten. Om det går fler rykten får man ta upp spelreglerna på jobbet: att vi ska prata med varandra och inte om varandra. Och om alltihop var skitsnack, då är det And­reas du måste prata med.

Psykologen Alexandra Thomas, med chefsposition på konsultföretaget Move Management:
– Tydliggör att du inte kan säga något till Bengt innan du sett något själv. Be att få fler exempel, det är ju två problem det handlar om – dels alkoholproblemet, dels arbetsprestationen.

- Säg till Andreas att samtalet måste stanna mellan honom och dig. Ge en signal om att det här tar vi inte i fikarummet. Vill Andreas sätta dit Bengt eller handlar det om omtanke? För medarbetare som fastnat lite, inte är nöjda med arbetsuppgifterna och inte når målen kan skitsnack bli det som håller gruppen samman.

- För att komma ifrån skitsnack kan man ha en runda på något möte där alla får berätta om sin vecka. Lyssna efter gnäll, och var uppmärksam på medarbetarnas kroppsspråk, som om någon himlar med ögonen. Prata om gruppdynamiken i medarbetarsamtal och visa att du som chef värde­sätter god stämning.

Jonas Fredén
Åsa Nilsson Rönnqvist
[email protected]

Lediga jobb
 • Läs även...

  Hur vet jag att kollegan dricker för mycket?

  Andelen samtal till Alna, experter på skadligt bruk i arbetslivet, ökade med 30 procent under coronavåren. Alna misstänker att samtalen kommer fortsätta stiga under hösten på grund av ökat hemarbete.

 • Läs även...

  Ny funktion ska minska sjukskrivningar

  Det kan ta lång tid att komma igen efter att ha gått in i väggen. Men tack vare rehabkoordinatorn på pappersbruket Billerud Korsnäs blev Lottas sjukfrånvaro kort. Insatserna fick även positiva effekter på arbetsplatsen.

 • Läs även...

  Arbetsgivarna: kom tillbaka till kontoret

  Majoriteten av de anställda vill fortsätta jobba på distans när pandemin har blåst över. Arbetsgivarna vill dock att medarbetarna kommer tillbaka till kontoret. Det visar en färsk undersökning.

 • Läs även...

  Så minskar ni stressen på jobbet

  Det behöver inte vara så svårt att förbättra arbetsmiljön. Med hjälp av en kortare utbildning minskade stressen på Volvo i Eskilstuna markant. Förutsättningen är att alla på företaget är delaktiga i arbetet.

 • Läs även...

  Forskning ska förbereda oss på nästa kris

  Hur kommer det sig att vissa företag i Sverige lyckas ställa om snabbt i kris? Det ska forskare ta reda på i ett av nio projekt som fått forskningsmedel av AFA Försäkring för att studera effekterna av coronakrisen.