Annons
Annons
 • Skapa liknande förutsättningar för alla deltagare. Använd kamera både i det fysiska rummet och för distansdeltagarna. Foto: Shutterstock

Hybridmöten – så lyckas ni

Publicerad 11 oktober 2021, kl 07:53

Hybridmöten kan vara svåra. Men med rätt teknik och rätt förberedelser går det att lyckas. Här är tre tips för ett effektivt och inkluderande möte.

I ett hybridmöte är några av deltagarna i samma rum, några är med på distans. Den typen av möten blir förmodligen vanligare när det nu är möjligt att vara på kontoret, samtidigt som många fortsätter att arbeta hemifrån. Men att ha hybridmöten är inte helt okomplicerat.

Anna Uhlin är doktorand vid Mälardalens högskola och forskar om virtuella möten och virtuella team. Hennes forskning visar att det finns en risk att hybridmöten blir exkluderande.

– De som är med på distans upplever att de får kämpa för att bli en del av det som pågår i mötet och för att skapa engagemang hos de andra. De beskriver det som att de måste vara fokuserade och inte missa sin chans att komma till tals, för de kan inte vänta till sedan. Det finns inget sedan för dem, säger hon på högskolans webbplats.

Digitala och hybrida möten sägs dessutom vara sämre för kreativiteten. Leif Denti, professor i psykologi vid Göteborgs universitet, anser till exempel att interaktionen blir fattigare på distans.

– Vi ser inte hur andra reagerar på det vi säger i ett videomöte. Det är svårt att avläsa om någon är entusiastisk eller skeptisk, alla nyanser är som bortblåsta. För att väga upp det måste vi vara mer verbala, men i ett videomöte är vi mindre verbala än i ett fysiskt. Det är lättare att bli passiv och prata mindre, sa han till Kollega tidigare i år.

Anna Uhlins forskning tyder dock på att mindre prat inte alltid behöver vara något negativt.

– En sak vi ser är att det kan vara en mer aktiv handling att säga något under ett digitalt möte eftersom du måste aktivera din mikrofon när du ska tala. Det kan göra att vi mer än tidigare accepterar tystnad och tid för eftertanke och att vi därmed ges utrymme för såväl reflektion som kreativitet, säger hon.

3 tips för ett lyckat hybridmöte

1. Ge alla samma möjligheter att påverka agendan och att förbereda sig inför mötet, oavsett om de är på plats eller på distans.

2. Fånga upp sådant som behöver avhandlas och kommunicera det inför mötet. Att börja mötet med att ta upp saker som de i rummet kom på i korridoren före mötet riskerar att skapa exkludering och att distansdeltagarna distanserar sig ytterligare.

3. Skapa liknande förutsättningar för alla deltagare. Använd kamera både i det fysiska rummet och för distansdeltagarna. Se till att mikrofonerna fungerar, använd chatt och ha en rutin för hur man begär ordet. Det ger alla möjlighet att komma till tals.

Källa: Anna Uhlin, Mälardalens högskola

Läs mer:

Hybridkontor – så får ni det att funka

David Österberg
David Österberg
[email protected]
 • Läs även...

  Inte bara videomötenas fel

  Distansjobbandet har satt käppar i hjulet för kreativiteten. Först skyllde jag på alla videomöten som slukar energi, men nu tänker jag att det kanske är lite mer komplicerat än så.

 • Läs även...

  Så minskar ni stressen på jobbet

  Det behöver inte vara så svårt att förbättra arbetsmiljön. Med hjälp av en kortare utbildning minskade stressen på Volvo i Eskilstuna markant. Förutsättningen är att alla på företaget är delaktiga i arbetet.

 • Läs även...

  Debatt: Du är rättslös utan facket

  Om du inte är med i facket står du i princip rättslös när det krisar på jobbet. Väljer du att stämma företaget på egen hand kan notan bli hundratusentals kronor i rättegångskostnader vid en förlust, skriver unionenmedlemmen Staffan Marklund.

 • Läs även...

  Debatt: Anställda nyckeln för framtidens kontor

  Aktivitetsbaserade kontor är stökiga och omoderna. När framtidens arbetsplatser skapas efter pandemin måste arbetsgivarna lyssna på de anställda som behöver både kreativa rum och lugn, skriver sociologiprofessorn Anders Kjellberg.

 • Läs även...

  Debatt: Vilket ledarskap vill vi ha efter pandemin?

  De ledare som skapar störst inflytande är de som förstår sin roll som förebild, inte har mest kunskap om teorier. Att stå för sina misstag och lära sig av dem och förstå att det alltid finns nya saker att lära sig skapar hållbart ledarskap, skriver ledarskapscoachen Annah Thunberg.