• Facken inom industrin presenterade under måndagen sina krav inför avtalsrörelsen 2016. Foto: Kollega

Industrifacken kräver 2,8 procent

Publicerad 2 november 2015, kl 13:19

Löneökningar på 2,8 procent. Det kräver de fem facken inom industrin i den kommande avtalsrörelsen. Dessutom vill man ha ytterligare satsningar på flexpension, jämställdhet och arbetsmiljö.

Med ett ettårigt avtal på 2,8 procent ser man till att medlemmarna får reallöneökningar utan att äventyra Sveriges konkurrenskraft. Det anser de fem facken, Unionen, GS, IF Metall, Livs och Sveriges Ingenjörer, som presenterade sina gemensamma avtalskrav på måndagen.

I lönekraven ingår vidare att om avtalen innehåller en lägsta löneökning ska den hamna på minst 450 kronor per månad. Även lägstlöner liksom fasta ersättningar ska höjas.

Därtill kommer krav på ytterligare avsättningar till systemen för flexpension och deltidspension. Hur mycket av de 2,8 procenten som ska användas för det ändamålet är inte preciserat ännu.

Två ytterligare krav finns också med på den gemensamma listan.

Dels vill man att arbetsgivare och fack inom industrin ska inleda ett gemensamt arbete i arbetsmiljöfrågor. Arbetet ska fokusera på införandet av Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om den psykosociala arbetsmiljön samt en förbättrad rehabiliteringsprocess.

– Vi vill se ett hållbart och utvecklande arbetsliv. Vi måste komma till rätta med den ökande ohälsan. Man ska må bra på och av jobbet. Vi ser detta som en avgörande fråga, säger Martin Linder, Unionens ordförande.

Dels vill man att parterna ska införa en gemensam modell för ett systematiskt jämställdhetsarbete. Avsikten är att införa ett arbetssätt där man kontinuerligt och systematiskt arbetar med de situationer där ojämställdhet på grund av kön förekommer.

– Det kan handla om situationer som rekrytering, befordran eller lönesättning. Vi vet också att det ofta hör ihop med föräldraskapet, kvinnor med små barn kan bli utan kompetensutveckling i flera år. Vi vill ta sikte på det som orsakar ojämställdheten, inte bara rätta till symptomen, säger Martin Linder.

Tillsammans representerar Facken inom industrin 1,1 miljoner medlemmar, varav hälften finns inom industrin. Sedan slutet av 1990-talet är det Facken inom industrin som i förhandlingar med arbetsgivarna kommit fram till de så kallade märket, nivån på löneökningar som sedan kommit att gälla även för resten av arbetsmarknaden. Samma scenario ser de fem facken framför sig även nu, trots att samordningen mellan LO-facken nyligen sprack.

– Utifrån vårt perspektiv är industriavtalet och dess lönenormering oerhört väsentligt också i framtiden, säger Anders Ferbe, IF Metalls ordförande.

– Märkets betydelse finns oaktat LO-samordning. De krav vi ställer på industrins område kommer att omvandlas på andra avtalsområden utanför industrin som vi representerar. Om det sen finns andra förbund och arbetsgivare som kraftfullt vill avvika från märket får vi se när vi kommit så långt i avtalsrörelsen.

Senast den 27 november ska de respektive förbunden ha godkänt Facken inom industrins avtalsplattform.

Läs mer: För höga lönekrav, menar arbetsgivarna

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  "Ett styrkebesked för den svenska modellen"

  I tisdags lade arbetsmarknadens parter fram ett förslag om förändrad strejkrätt. Förslaget, som sannolikt även blir regeringens, får dock kritik från vissa håll.

 • Läs även...

  "Ingen kan längre säga att de inte visste"

  Kvinnornas berättelser om trakasserier och övergrepp kommer inte att försvinna ut i tysthet. Martin Linder, Unionens ordförande, tror att #MeToo kommer att leda till en bestående förändring.

 • Läs även...

  "Vi har alltid varit stridbara"

  På Sveriges Radio, SVT och UR gör sig fackklubbarna redo för 75-årsfirande. Eftersom företaget inte har kunnat konkurrera med höga löner har facket kämpat för bra arbetstider och villkor.

 • Läs även...

  Unionen vill ha tredelad föräldraförsäkring

  Nu ställer sig Unionen bakom principen om en tredelad föräldraförsäkring. En anledning är att det nu finns en statlig utredning som föreslår just detta.

 • Läs även...

  Höjd pensionsålder kräver bättre arbetsmiljö

  Snart kan anställda få rätt att jobba kvar tills de fyller 69. En nödvändig förändring, anser Unionen, som dock anser att det krävs satsningar på arbetsmiljö och kompetensutveckling om höjd pensionsålder ska kunna bli verklighet.

 • Läs även...

  Svenskt Näringsliv vill se lägre löneökningar

  En lägre löneökningstakt och en större flexibilitet både vad gäller arbetstid och att anlita extra personal. Det är Svenskt Näringslivs främsta mål i nästa års avtalsrörelse.

 • Läs även...

  "Situationen börjar bli ohållbar"

  Höjda reallöner och ökade avsättningar till flexpension i alla avtal. Det beslutade Unionens förbundsråd inför den kommande avtalsrörelsen. Dessutom vill man se stärkt möjlighet till återhämtning då stressen för medlemmarna börjar bli ohållbar.

 • Läs även...

  Högre a-kasseavgifter ger lägre löner

  Vill du höja lönen? Gå med i a-kassan. En ny rapport visar att en högre anslutningsgrad till a-kassan leder till högre löner samtidigt som medlemstapp är negativt för löneutvecklingen.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.