Annons
Annons
 • Martin Linder, förbundsordförande Unionen, Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande Livs, Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS, Ulf Bengtsson, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer samt Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall Foto: Carin Wallenthin

Industrifacken vill ha ettårigt avtal

Publicerad 29 oktober 2015, kl 11:30

Ettårigt avtal, ökade reallöner, fortsatt utbyggnad av flexpension och en ny partsgemensam modell för systematisk jämställdhetsarbete. Det är Facken inom industrins mål i den kommande avtalsrörelsen.

På måndag den 2 november presenterar Facken inom industrin sina konkreta avtalskrav, men redan nu bjuder de på en inblick i sina mål i den kommande avtalsrörelsen i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter.

Föga förvånande vill facken se ökade reallöner men poängterar samtidigt att de tar avstånd från såväl kraftiga upp- som nedväxlingar av nuvarande löneökningstakt för att höja den låga inflationen.

”Under 2013–2015 har inflationen i stort sett varit noll. En del hävdar att det är de lägre löneökningarna som är orsaken till den låga inflationen. Andra menar att de höga reallöneökningarna visar att avtalet var för högt och att företagens konkurrenskraft urholkats. Vi bedömer 2013 års avtal som balanserat. Den låga inflationen beror inte på lägre löneökningar, utan på andra faktorer, och Sveriges internationella konkurrenskraft har stärkts.”

I stället menar fackföreträdarna att det är viktigt att arbetsmarknadens parter utgår från inflationsmålet och välkomnar Riksbankens fokus på målet.

Läs mer: Unionen vill se siffror i alla avtal

I och med ovissheten om framtiden och ”arbetsgivarnas inställning till de ekonomiska förutsättningarna” ser Facken inom industrin förutsättningarna för ett flerårigt avtal som små och riktar därför in sig på ett ettårigt avtal.

I 2013 års avtalsrörelse infördes system för flexpension/deltidspension inom industrin. Industrifacken vill se en fortsatt utbyggnad av de systemen som enligt dem ger medlemmar ökade möjligheter till personlig anpassning av arbetstiden i slutet av arbetslivet. Dessutom kommer de att ställa krav som ska främja ökad jämställdhet och en bättre arbetsmiljö.

Slutligen vidhåller artikelförfattarna industrins viktiga roll som märkessättare på arbetsmarknaden och menar att Industriavtalet sedan dess införande 1998 har bidragit till reallöneökningar, stabilitet och förutsägbarhet.

Läs mer: ”Sverige blev för dyrt”

Debattartikeln är undertecknad:
Martin Linder, förbundsordförande Unionen
Ulf Bengtsson, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall
Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande Livs 
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS

Lediga jobb
 • Läs även...

  Nya regler har lett till bättre arbetsmiljö

  Arbetsmiljöverkets föreskrift mot psykosocial ohälsa på jobbet, OSA, har främst haft effekt för offentliganställda kvinnor. Men i tre fall som rör Unionenmedlemmars arbetsplatser har arbetsgivare tvingats ta itu med kränkande särbehandling.

 • Läs även...

  Teknikföretagen: "Djup lågkonjunktur redan nästa år"

  En lägre kostnadsökningtakt och mer flexibilitet både vad gäller arbetstider och att snabbt kunna öka eller minska personalstyrkan. Det är topp tre på Teknikföretagens önskelista inför de kommande avtalsförhandlingarna.

 • Läs även...

  Gör din röst hörd!

  I dessa tuffa tider har facket mycket stor betydelse. Till exempel genom att teckna kollektivavtal om korttidspermitteringar för att rädda företag och jobb. Och för att hålla emot när näringslivet håller omotiverat hårt i lönepengarna.

 • Läs även...

  Många beredda avstå löneökningar tillfälligt

  Höjd lön är det absolut viktigaste när nya kollektivavtal ska tecknas. Ändå skulle många kunna tänka sig att avstå årets löneökningar för att få behålla jobbet under coronapandemin. Det visar Kollegas Novusundersökning.

 • Läs även...

  Facken gör tummen ner för medlarnas lönebud

  Totalt 4,5 procent över 29 månader är ett oacceptabelt lågt bud – Facken inom industrin säger nej till det första budet från de oberoende medlarna i årets avtalsrörelse. Arbetsgivarna accepterar däremot budet.