• Foto: Colourbox.com

Ingen diskriminering av jobbsökande mammor

Publicerad 10 juni 2017, kl 06:35

Är det en nackdel att vara kvinna samt förälder och söka nytt jobb? Nix! Ny svensk forskning visar att vare sig fäder eller mödrar diskrimineras vid rekrytering. Män och kvinnor kallas lika ofta till jobbintervjuer. Och det gäller såväl låg- som högkvalificerade arbeten.

Resultatet av den stora och breda svenska studien motsäger tidigare forskning från USA, som visat att kvinnor som är föräldrar diskrimineras när de söker jobb.

– I vår undersökning hittade vi lite förvånande nog ingen diskriminering från arbetsgivarna, konstaterar Anni Erlandsson, doktorand i sociologi vid Stockholms universitet och en av författarna till studien Do Employers Prefer Fathers? Evidence from a Field Experiment Testing Gender by Parenthood Interaction Effect on Callbacks to Job Applicants.

Tillsammans med professor Magnus Bygren och docent Michael Gähler har Anni Erlandsson undersökt huruvida det är en nackdel att vara förälder och söka jobb i en så kallade experimentstudie. De tre forskarna har med fiktiva mans- och kvinnonamn sökt totalt 2 144 jobb på den svenska arbetsmarknaden, såväl låg- som högkvalificerade. I jobbansökningarna nämndes även om de var föräldrar eller inte. Totalt söktes jobb inom 18 yrken, exempelvis ekonomiassistenter, revisorer, säljare och chefer.

– Vårt resultat visar att det inte var någon skillnad i vilka som kontaktades av arbetsgivaren. Men vi vet inte vad som sedan händer när arbetsgivaren sedan sätter lön eller annat som händer på arbetsplatsen, framhåller Anni Erlandsson.

Läs mer: Män överskattas och får högre lön

Underlaget är för litet för att dra några långtgående slutsatser, men siffrorna tyder på att det kan finnas skillnader mellan olika yrken. I studien tycks skillnaderna för revisorer vara försumbara.

Resultaten i studien stöder tesen att Sverige är ett jämlikt land för föräldrar. Anni Erlandsson menar att den ojämlikhet som trots allt finns på arbetsmarknaden har andra förklaringar än diskriminering vid rekrytering.

– Sannolikt beror det på att kvinnor gör andra val i livet, vabbar mer och tar ut längre föräldraledighet. Det kan också finnas förklaringar på yrkesnivå och i olika arbetskulturer vilket vore intressant att studera närmare för att få mer kunskap om vad som ligger bakom kvinnors sämre löne- och karriärutveckling säger Anni Erlandsson.

Läs mer: Pappaledighet kan bli EU-lag

Gertrud Dahlberg
[email protected]

Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Vikt och utseende avgör om du får jobb

  Många anser att de diskriminerats vid anställningsintervjuer. Vanligast är åldersdiskriminering – men många uppger också att de nekats ett jobb på grund av hur de ser ut.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Chefers höga arbetsbelastning missas

  Tidspress, hög arbetsbelastning och många medarbetare. Så ser verkligheten ut för många av landets mellanchefer. Trots det glöms chefernas arbetsmiljö ofta bort.

 • Läs även...

  Här är det enda som hjälper mot utbrändhet

  Möjlighet att bestämma över sitt eget arbete och socialt stöd är viktigt på en arbetsplats. Men inte nog för att förhindra utbrändhet. För det krävs sänkta krav i jobbet.

 • Läs även...

  Pappor med högre lön tar ut fler dagar

  Föräldrar med låga löner tar ut fler dagar med föräldrapenning under barnets första år, enligt Försäkringskassan. En annan studie visar dock att pappor som tjänar bra tar ut mer föräldraledighet än fäder med lägre inkomst.

 • Läs även...

  Karriär hindrar kvinnor att skaffa barn

  Var fjärde kvinna under 36 år väntar med att skaffa barn för att inte skada sin karriär, enligt en undersökning från Unionen. På Clas Ohlson jobbar man aktivt för att föräldraskap inte ska ses som ett hinder i karriären.

 • Läs även...

  1 av 10 kvinnor får frågor om graviditet

  Betydligt fler kvinnor än män upplever att de har fått kränkande frågor under en anställningsintervju. Men kvinnor och män får olika slags nedsättande frågor – kvinnor främst om graviditet och män om sjukdom, visar en ny studie.

 • Läs även...

  Effekt av kartläggning ifrågasätts

  Lönekartläggningar har små möjligheter att minska oskäliga löneskillnader i mindre företag. Det visar Riksrevisionen i en ny rapport. Unionen anser dock att det är ett effektivt verktyg.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.