Annons
 • Lagda varsel kommer inte att verkställas. Därmed bryter inte någon strejk ut i morgon.

Ingen strejk i morgon

Publicerad 21 april 2016, kl 15:34 Uppdaterad 22 april 2016, kl 14:19

Arbetsdomstolens beslut gällande flexpensionskonflikten mellan fack och arbetsgivare väcker många frågor. Klart är dock att ingen strejk bryter ut på Almegaområdet.

Almega lämnade under torsdagen förra veckan in en fredspliktsinvändning till Unionen och Sveriges Ingenjörer med anledning av fackens strejkvarsel för att få till flexpension. 

Invändningen bestod i att pensionsfrågor regleras i ITP-avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK, det vill säga inte de kollektivavtal som nu ligger på förhandlingsbordet. Då det avtalet inte är uppsagt för omförhandling menade Almega att det inte var tillåtet att strejka i syfte att tvinga fram ökade pensionsavsättningar.

Arbetsdomstolen har nu fattat sitt beslut, men det råder delade meningar om hur man ska tolka det. AD avslår fackens yrkan om att ta ett interimiskt beslut om konflikten, med motiveringen att man inte vill ta ställning på så kort tid. Almega tolkar beslutet som att AD gått på deras linje och att en strejk nu inte längre är aktuell.

På Unionen anser man att beslutet öppnar för olika tolkningar. Men gör ändå bedömningen att lagda varsel inte kommer att verkställas. Därmed bryter inte någon strejk ut i morgon.

-  Beslutet är en besvikelse men  frågan om flexpension är lika viktig i dag som den var i går. Vi är trygga med att det finns andra vägar framåt. Det här är ett gupp i vägbanan, men mobiliseringen av medlemmar var inte förgäves, det gjorde att vi är starkare nu än för ett halvår sedan, säger Martin Wästfelt, som är chefsjurist på Unionen.

Parterna får nu gå tillbaka till förhandlingsbordet.

- Det är viktigt att säga att det här egentligen inte är en rättslig strid, det är en rättvisefråga som kan lösas från förhandlingsbordet utifrån den kollektiva styrka som vi har.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  ”Unionen lever i det förflutna”

  Det var inte bara arbetsgivaransvaret som var en stötesten när Frilans Finans ville teckna kollektivavtal med Unionen. Enligt företagets vd Stephen Schad har förbundet ett ideologiskt arv som inte hör nutiden till. Han efterlyser också ett kollektivavtal anpassat till dagens arbetsmarknad.

 • Läs även...

  Unionen förlorade tvist om uppsägningtid

  Anställda som följer med när verksamhet läggs ut på entreprenad får inte tillgodoräkna sig anställningstiden hos den förra arbetsgivaren. Det slår Arbetsdomstolen fast.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  "Ett styrkebesked för den svenska modellen"

  I tisdags lade arbetsmarknadens parter fram ett förslag om förändrad strejkrätt. Förslaget, som sannolikt även blir regeringens, får dock kritik från vissa håll.

 • Läs även...

  Konsultbolag lockar personal med avtal

  I kampen om kompetensen valde konsultbolaget Anegy i Stockholm att teckna kollektivavtal. Trygghet samt ordning och reda är det som de anställda efterfrågar mest.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.