• Motionen som föreslog ett förbud för förtroendevalda att vara aktiva i Sverigedemokraterna. Foto: Patrik Nygren

Inget SD-förbud: Demokrati går före politik

Publicerad 15 oktober 2015, kl 13:11

Kan man vara förtroendevald i Unionen och Sverigedemokraterna samtidigt? Det diskuterade Unionens kongress med anledning av en motion som lämnats in om att förbundet bör ta tydlig ställning för alla människors lika värde.

I motionen föreslogs att förbundet ska ta tydlig ställning genom att införa ett förbud mot att vara förtroendevald i Unionen och samtidigt vara det i Sverigedemokraterna. Motionärerna menar att det finns en risk att medlemmar känner oro om de företräds av en person som är aktiv i SD, eller i någon annan organisation som inte delar Unionens grundläggande värderingar.

Redan under förra hösten skrev motionärerna, via sin fackklubb, ett öppet brev till förbundet och önskade även då större tydlighet i frågan.

Läs mer: Fackklubb kräver tydlighet i SD-frågan

Kongressen diskuterade för och emot ett eventuellt förbud men landade till slut i att avslå förslaget. Bland annat fördes argumentet fram att det vore åsiktsregistrering att ta hänsyn till partitillhörighet.

- Det finns andra förbund som har valt att gå en annan väg men skillnaden är att vi vill vara partipolitiskt obundna, säger Claes Tullbrink, vice ordförande i Unionen Stockholms regionstyrelse.

Ett annat motargument är att Unionens stadgar inte gör skillnad på medlemmar som är förtroendevalda och de som inte är det. Skulle man införa ett förbud som enbart gäller förtroendevalda skulle medlemskapet se olika ut för olika medlemmar.

- Motionen var lite svårt skriven eftersom den pekar ut ett specifikt parti. Det är ohållbart i längden att införa förbud och ett partis politik kan ju förändras över tid, säger Anne Thelander, ansvarig för likabehandlingsgruppen i Unionen Stockholms regionstyrelse.

- Vi kan reagera på hur du agerar, inte på hur du tänker.

I stället för att tydliggöra vad man är emot har Unionen region Stockholm valt att framhäva vad man är för och fattade under fjolårets regionråd ett uttalande för allas lika värde, där man visserligen även uttalade sig mot rasism.  

Läs mer: Het debatt på Unionen Stockholms regionråd

Anne Thelander, som förutom sitt styrelseuppdrag i region Stockholm är ordförande i Unionens valberedning, säger att beredningsgruppen har fört ett resonemang om värderingar med alla kandidater till förbundsstyrelsen. Och hoppas att valberedningarna på regional nivå gör detsamma.

- Samtliga ledamöter som vi föreslog säger att de står bakom Unionens grundläggande värderingar.

Kongressen röstade däremot för att beakta resterande punkter i motionen, något som Claes Tullbrink och Anne Thelander tolkar som att det finns en frustration i förbundet och att man vill att förbundet ska göra mer för att utbilda och diskutera värdegrunden med medlemmar och förtroendevalda.

Motionens förslag:

 1. Att en person inte samtidigt kan vara förtroendevald i Unionen och ha en förtroendepost i Sverigedemokraterna, eller i en annan organisation som inte delar Unionens grundläggande värderingar. AVSLÅS
   
 2. Att kandidater till förtroendeuppdrag ska kunna intyga att de delar Unionens värdegrund. BEAKTAS

 3. Att erbjuda utbildning i Unionens värdegrund för både medlemmar och förtroendevalda medlemmar. BEAKTAS

 4. Att tydliggöra hur en medlem ska agera om en förtroendevald agerar i strid mot Unionens värdegrund. BEAKTAS

 5. Att Unionen tar tydligt avstånd från alla former av diskriminering. BEAKTAS

Lediga jobb
 • Läs även...

  Gör facket tillräckligt för mobbade?

  Inte ens en av tio av dem som mobbas och som kontaktar sitt fack anser att de får hjälp. Men hur ser lagen ut? Och vad kan facket egentligen göra?

 • Läs även...

  Unionen ökade 5 000

  Unionen ökade med drygt 5 000 medlemmar förra året och den största ökningen står studenterna för. Nu uppgår medlemsantalet till 650 000.

 • Läs även...

  Egenföretagare får bättre sjukpenning

  Unionen välkomnar regeringens förslag om att alla nya egenföretagare ska få bättre sjukpenning.
  – Men man behöver även se över om socialförsäkringen fungerar när det gäller kombinatörerna, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Slopad tv-avgift hotar jobb på Radiotjänst

  300 personer på Radiotjänst riskerar att förlora sina jobb om tv-licensen ersätts med en skatt. Nu arbetar Unionenklubben och lokala politiker för att Kiruna ska kompenseras med andra arbeten.

 • Läs även...

  ”Politikerna bör hålla fingrarna borta”

  Unionen gör tummen ned för allianspartiernas hot om lagstiftning om lägre ingångslöner. Det är parterna som ska reglera den saken även i fortsättningen, anser Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

 • Läs även...

  Nya EU-lagar påverkar svensk arbetsmarknad

  Den senaste mandatperioden har Europaparlamentet och EU:s andra lagstiftare ministerrådet, fattat beslut om flera konkreta lagar på arbetsmarknadsområdet. Det reviderade utstationeringsdirektivet påverkar den svenska arbetsmarknaden mest.

 • Läs även...

  "Politikerna ska hålla sig från arbetsrätten"

  Politikerna bör hålla fingrarna i styr – svensk arbetsmarknadsmodell bygger på att parterna kommer överens. Det anser Martin Linder apropå diskussionerna som blossat upp i samband med regeringsbildningen.

 • Läs även...

  Partierna om: Den svenska partsmodellen

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.