Annons

IT-anställda tjänar mest

Publicerad 17 augusti 2010, kl 08:54

Unionens medlemmar på telekomområdet har både de högsta och de lägsta lönerna medan tjänstemännen inom industrin och i IT-sektorn har de högsta genomsnittslönerna.
- Telekomavtalet omfattar en del av de lågavlönade callcenterföretagen samtidigt som högavlönade specialister på Nokia och Siemens har samma avtal, säger Peter Evander, som är avtalsansvarig hos Unionen.

Lönestatistiken beskriver lönerna för Unionens egna medlemmar i olika branscher 2009. På en tredjedel av avtalsområdena är lönestatistiken partsgemensam - som exempelvis när det gäller Svensk handel. På resten av avtalsområdena, bland annat i industrin, bygger statistiken på de löneuppgifter som rapporterats in till förbundet.

Det är svårt att göra jämförelser mellan de olika branscherna, eftersom yrkena och deras sammansättning skiljer sig åt mellan de olika områdena. Dessutom kan medlemmarnas sammansättning variera på de olika avtalsområdena.

Det är dock bland Unionens tjänstemän inom industrin och IT-branschen som genomsnittslönen i form av medianlön är högst. Allra högst är den bland de IT-anställda där medianlönen ligger på 31 300 kronor i månaden.

I verkstadsindustrin ligger medianlönen på 30 700. Den lägstbetalda tiondelen av Unionens medlemmar i teknikföretagen tjänar mindre än 24 300 kronor medan den högst betalda tiondelen har månadslöner som är högre än 44 458 kronor.

Almega tjänsteföretagen betalar den lägsta medianlönen. Bland företagen där finns bland annat resebyråer och SOS Alarm.
Avtalsansvarige Kent Ackholt säger att avtalet liknar det som Svensk handel har.

- Jag har ingen bra förklaring till att lönerna är förhållandevis låga. Det handlar väl helt enkelt om att företagen inte vill betala högre löner.

Avtalsområde   Medianlön  10:e perc 90:e perc 
Teknikarbetsgivarna  30 700  24 300  44 458
Fastigo  27 400  22 400  40 596
Svensk handel  27 500  21 500  41 500
Industri- och kemigruppen  30 500  23 800  44 700
Livsmedelsföretagen  28 300  22 500  40 200
IT-avtalet  31 300  20 240  44 100
Telekomavtalet  28 900  19 000  45 400
Stål och metall  29 800  24 300  41 600
Grafiska företagen  27 200  22 000  39 000
Almega tjänsteföretagen  25 110  19 850  37 970
Transportgtuppen (ej cabin)  25 865  20 500  38 985
       

Fotnot:
Medianlön är lönen i mitten av spannet, vilket innebär att det är lika många som ligger under som ligger över.
10:e percentilen betyder att 10 procent av medlemmarna har lägre  lön än så, och 90 procent har högre.
90:e percentilen betyder att 90 procent av medlemmarna har löner upp till den i tabellen angivna. 10 procent har mer än vad som anges i tabellen för 90:e percentilen.

Göran Jacobsson
Lediga jobb
 • Läs även...

  Fler män ger inte högre löner

  Låglöneyrken är ofta kvinnodominerade. Men när Medlingsinstitutet undersökte saken fann man inga belägg för att en ändrad könsbalans i ett yrke påverkar lönen.

 • Läs även...

  I norr är det avtal som gäller – även inom IT

  Kollektivavtal och IT-företag är en ovanlig kombination. Men inte i norra delen av landet. En möjlig orsak kan vara de starka fackliga traditionerna. IT-företagen själva framhåller att det handlar om att vara en bra arbetsgivare.

 • Läs även...

  Konsultbolag lockar personal med avtal

  I kampen om kompetensen valde konsultbolaget Anegy i Stockholm att teckna kollektivavtal. Trygghet samt ordning och reda är det som de anställda efterfrågar mest.

 • Läs även...

  Unionen: Europafacket har fel om minimilöner

  Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har lovat att föreslå nya regler för att alla löntagare i EU ska ha en minimilön. Det välkomnas av Europafacket, men Unionens ordförande Martin Linder är mycket kritisk.

 • Läs även...

  Regeringen höjer lönebidraget

  Den 1 januari nästa år höjs taket för lönebidrag från 19 100 till 20 000 kronor per månad. Syftet är att öka sysselsättningen bland personer med en funktionsnedsättning.

 • Läs även...

  Tuffa tider för miljardärer

  Det är "tuffa" tider för väldens rikaste. En rapport från schweiziska banken UBS visar att dollarmiljardärernas sammanlagda tillgångar sjönk i fjol. Men i Sverige blev det summa summarum en ny dollarmiljardär.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.