• Unionen stämmer IT-företaget för tre felaktiga avskedanden. Foto: Proxima Studio/Colourbox

IT-företag stäms för tre felaktiga avskedanden

Publicerad 20 februari 2019, kl 16:07

Sedan tre anställda vid ett IT-företag i Stockholm avskedats har nu Unionen stämt företaget för brott mot las, lagen om anställningsskydd, i tingsrätten. Förbundet kräver ett miljonbelopp i skadestånd till de drabbade medlemmarna.

Unionens förbundsjurist Viktor Anesäter, som är ombud för de avskedade, vill i nuläget inte berätta så mycket om bakgrunden till företagets agerande.

– I avskedsärenden är det arbetsgivaren som har bevisbördan. Det ankommer därför på arbetsgivaren att lägga fram de omständigheter som arbetgivaren menar utgör grund för avskedande. När de är framlagda kommer vi att bemöta dem.

– Men i korthet kan man säga att det handlar om de arbetsmetoder som de avskedade har använt i förhållande till de kunder som företaget säljer produkter till. Att de ska ha använt sig av olika marknadsföringsmedel och volymrabatter på ett oriktigt sätt. Vilket arbetsgivaren menar kan ha påverkat priserna på ett sätt som bryter mot företagets policy och riktlinjer, säger Viktor Anesäter.

De avskedade hävdar å sin sida att de bara använt sedan långt tidigare etablerade och godkända arbetsmetoder vid företaget.

– Därför förstår de inte heller varför de har blivit avskedade, säger Viktor Anesäter.

Han påpekar att arbetsgivaren inte har gjort några formella fel i den process som föregått Unionens stämningsansökan.

– Men utifrån det som anförts i tidigare förhandlingarna på regional nivå och det underlag som sedan lagts fram så håller vi alltså inte med om att det skulle finnas laglig grund för de här avskedandena.

I de tre stämningsansökningar som nu lämnats in till tingsrätten yrkar Unionen på ett ekonomiskt och allmänt skadestånd på totalt över 1,5 miljoner kronor för medlemmarnas räkning.

Så säger lagen

Enligt las, lagen om anställningsskydd, får en arbetsgivare bara avskeda en anställd om denne grovt har misskött sin anställning. Några exempel på vad det kan vara är hot om våld, stöld, förskingring, illojal konkurrens och arbetsvägran.

Den anställde ska förvarnas om detta minst en vecka före själva avskedandet. Om den anställde eller facket då begär överläggningar får den anställde inte avskedas innan överläggningarna är klara. Den avskedade ska ha ett skriftligt besked om det, antingen direkt i handen eller i ett rekommenderat brev.

Vid ett avsked får man direkt lämna anställningen och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner.

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Trafikledare snuvades på ersättning

  Nära fyra av tio Unionenmedlemmar har avtalat bort sin övertidsersättning, ibland på grund av ohemula krav från arbetsgivaren. Nu har förbundet stämt ett företag som bland annat avtalade bort övertiden för en 20-årig vikarie.

 • Läs även...

  Vägrade bärga bilar – fick sparken

  Driftchefen anklagades för arbetsvägran och blev avskedad då han inte ville köra bärgningsbil. Nu har Unionen stämt bärgningsfirman.

 • Läs även...

  Ekonomichef köpte pool på företagskortet

  Vid mer än 100 tillfällen använde ekonomichefen bolagets pengar till privata utgifter. Bland annat köpte hon en pool. Nu har kvinnan dömts för trolöshet mot huvudman och att betala tillbaka de 620 000 kronor som hon spenderat.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.