• IT-bolaget anser sig ha rätt att häva avtalet. Foto: Colourbox

IT-företag vägrar betala avgångsvederlag

Publicerad 1 februari 2019, kl 15:21

En Unionenmedlem har enligt ett avtal med sin förra arbetsgivare rätt till avgångsvederlag på 232 000 kronor. Trots det vägrar företaget att betala ut pengarna. Nu har Unionen stämt bolaget.

Unionenmedlemmen var ekonomichef på ett svenskt IT-företag och hade varit med under bolagets resa från startup till framgångsrik verksamhet med många anställda. För ett år sedan fick hon en ny chef och upplevde omedelbart att han uteslöt henne från viktiga frågor och gav henne omotiverad kritik. Konflikten dem emellan eskalerade under våren 2018 och ledde till slut till att kvinnan blev sjukskriven.

När det stod klart för ekonomichefen att hennes arbetsgivare inte tänkte vidta några åtgärder för att reda ut problemet såg hon ingen annan utväg än att sluta. I maj tecknades ett avtal om ett avgångsvederlag på 232 000 kronor, en summa som skulle betalas ut efter att hennes anställning upphört. Problemet var bara att hon aldrig fick några pengar.

I stället riktade IT-bolaget en rad anklagelser mot kvinnan, omständigheter som sammantaget innebar att man ansåg sig ha rätt att häva avtalet. Nu har Unionen stämt företaget.

– Vi vill inte specificera vilka anklagelser som riktas mot vår medlem, men den bevisning som bolaget presenterat är mycket bristfällig, enligt vår bedömning. Avtalet är tydligt och det krävs att man har mycket på fötterna för att kunna häva det, särskilt om man gör gällande omständigheter som inträffat innan avtalet träffades och som bolaget borde ha känt till, säger Sofia Tot, förbundsjurist på Unionen som har hand om ärendet.

Under hösten slutade kvinnans chef plötsligt på företaget men trots det har bolaget vidhållit sin linje och har inte tagit någon kontakt med Unionen för att reda ut saken.

– Vår medlem var den som började bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete på bolaget. Att hon sedan själv blivit utsatt för så allvarliga brister i arbetsmiljön att hon var tvungen att lämna sin anställning har tagit henne mycket hårt. Nu har hon ett nytt jobb och mår bra, men vi menar att avtalet fortfarande gäller och att hon har rätt till pengarna, säger Sofia Tot.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  ”Trygghet inte att bita sig fast vid ett jobb”

  Slopa turordningsreglerna och arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. Det är ett par förslag som Svenskt Näringsliv presenterade i dag. Unionen å sin sida betonar vikten av att individens trygghet på arbetsmarknaden stärks.

 • Läs även...

  IT-företag stäms för tre felaktiga avskedanden

  Sedan tre anställda vid ett IT-företag i Stockholm avskedats har nu Unionen stämt företaget för brott mot las, lagen om anställningsskydd, i tingsrätten. Förbundet kräver ett miljonbelopp i skadestånd till de drabbade medlemmarna.

 • Läs även...

  Säljare nekades pappaledighet

  Säljaren jobbade så mycket att han knappt hann träffa sin son. Men när han begärde föräldraledighet sa arbetsgivaren nej och krävde att han skulle dra tillbaka sin begäran. När säljaren vägrade valde företaget att säga upp honom.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.