Annons
Annons

Jakten på superarbetskraften

Publicerad 23 oktober 2009, kl 11:07

Arbetsgivarnas kontroll och övervakning i arbetslivet har ökat de senaste åren. Det visar en enkät av TCO.
- Det behövs en lag om personlig integritet i arbetslivet annars går vi en rättsosäker framtid till mötes, säger TCO:s ordförande Sture Nordh.

Att gå på en jobbintervju i dag innebär inte bara att svara på frågor om sitt cv. Inte sällan ber arbetsgivaren om ett utdrag ur Försäkringskassans register om sjukskrivningar, vård av barn eller till och med ett drog test. I den enkät TCO beställt av undersökningsföretaget Novus Opinion, svarade 60 procent av de sammanlagt 1 000 tillfrågade, att övervakningen inom arbetslivet har ökat de senaste åren.

- Den största orsaken tror vi är den ökade användningen av elektroniska hjälpmedel. Datorer och mobiltelefoner underlättar vårt arbete men innebär också att vi lämnar spår efter oss i form av e-post, loggar och in- och ut passeringar som är enkla för arbetsgivaren att kolla upp, säger Sture Nordh.

Den andra anledningen tros vara arbetsgivarnas jakt på "superarbetskraft", alltså personer med låg sjukfrånvaro.

- Personer med lång sjukhistoria betraktas som högrisk vid anställning trots att de kanske är helt återställda. Mycket av den kontroll som sker är av godo men det måste finnas en relevans för övervakningen, säger Sture Nordh.

Även drogtester har äntrat många arbetsplatser. Ett begynnande problem anser Börje Sjöholm, arbetsmiljöhandläggare på Unionen.

- Det är en tveksam och dessutom ganska dyr metod. Vi har en policy som innefattar till exempel att om ett drogtest ska utföras måste det stå klart vem som ska ansvara för det, rutinerna ska vara väl förankrade hos personalen och resultatet ska hanteras på ett sätt som respekterar den personliga integriteten, säger han.

Men i stort sätt finns det inget avtal som reglerar vilka uppgifter arbetsgivaren har rätt att registrera, kontrollera och spara. Det har istället blivit upp till varje arbetsgivare att utforma en policy.

- Jag tror inte många arbetsgivare vet hur de ska hantera frågan idag och det leder till godtycke. Det är inte hållbart att varje enskild enhet utformar en egen övervakningspolicy, säger Sture Nord och får visst stöd ifrån undersökningen. På frågan om det behövs en lag om personlig integritet i arbetslivet svarar 45 procent ja och 30 procent nej. Resterande svarade "vet ej". 

Remisstiden för den utredning som behandlar frågan i riksdagen gick ut den 1 september. Nu väntar man på svar om regeringen tänker gå vidare med ett förslag till en lag för skydd om den personliga integriteten i arbetslivet.

Lina Jonsson

Kommentarer

Array

Skriv din kommentar

Kommentering av denna sidan upphörde 2009-11-13. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.

Lediga jobb
  • Läs även...

    Nya regler har lett till bättre arbetsmiljö

    Arbetsmiljöverkets föreskrift mot psykosocial ohälsa på jobbet, OSA, har främst haft effekt för offentliganställda kvinnor. Men i tre fall som rör Unionenmedlemmars arbetsplatser har arbetsgivare tvingats ta itu med kränkande särbehandling.