• Jonatan Augustsson, Jenny Ekeblad och Caroline Ahlgren på Fiskarhedenvillan är glada att fyra visstidsanställda fått fast jobb. Foto: Lars Dahlström

Jenny såg till att fyra visstidare fick fasta jobb

Publicerad 12 april 2018, kl 15:03

”Har man verkligen rätt att säga upp mig?” undrade en visstidsanställd medlem i ett mejl till fackklubben på Fiskarhedenvillan.
Sedan klubbens sekreterare Jenny Ekeblad tagit tag i frågan fick snart fyra visstidsanställda fast jobb på företaget

Det var strax före midsommar förra året som klubben vid Fiskarhedenvillans huvudkontor i Borlänge fick mejlet.

Medlemmen, som just hade blivit uppsagd, undrade om inte den så kallade 5:2 regeln i las, lagen om anställningsskydd, borde gälla i dennes situation.

Enligt den regeln ska en visstidsanställning som varat i mer än två år under en femårsperiod automatiskt övergå i en tillsvidareanställning.

Medlemmen hade nu varit visstidsanställd i mer än två år.

De flesta i klubbstyrelsen var just på väg att gå på semester. Men eftersom klubbens sekreterare Jenny Ekeblad skulle jobba i flera veckor till beslutade hon ta tag i saken.

Vad stod det egentligen om det här i det kollektivavtal som gäller för anställda på Fiskarhedenvillan?

Jenny fann snart att 5:2-regeln var bortförhandlad i avtalet. Men bara om någon hade blivit visstidsanställd till följd av en särskild situation, som vid en tillfällig arbetstopp.

Och så hade det inte varit när det gällde den uppsagde medlem som hade mejlat till klubben, och inte heller för en annan visstidsanställd som hade sagts upp i samma veva, insåg Jenny. Det eftersom de till största delen hade haft ordinarie arbetsuppgifter.

När hon fortsatte sina efterforskningar fick hon också veta att det fanns ytterligare två visstidsanställda som utförde ordinarie arbetsuppgifter.

Rustad med den informationen och med stöd av Unionens regionkontor i Borlänge beslutade Jenny att agera för de visstidsanställda, först genom ett samtal med företagets dåvarande HR-chef.

Efter det mötet, tog det bara några dagar innan de två som blivit uppsagda, liksom de två andra visstidsanställda, fick besked om att de nu var tillsvidareanställda i stället.

- När företaget insåg att man hade gjort fel så gjorde man det rätta på en gång, vilket var jätteskönt. Det har känts som det här blev en win-winsituation för alla berörda. Vi har ett bra samarbete med ledningen där vi alltid kan lyfta frågor och det är okej att ha en dialog om olika saker, säger Jenny.

- Det blev aldrig någon konflikt av det här. Jag tror hela problemet berott på att man inte tänkt på den här regeln, att det här agerandet bara var av gammal vana så att säga.

En av de visstidsanställda som inte blivit uppsagd men plötsligt fick en tillsvidareanställning är Jonatan Augustsson som jobbar med hustillverkarens kökssupport.

För honom var visstidsanställningen en fortsättning på hans första sommarjobb.

- Jag var införstådd med att det fanns ett slutdatum när jag skrev på anställningskontraktet. Sedan förlängdes det ytterligare ett år och sedan förlängdes det igen. Och sedan blev det alltså klart att man gjort fel och så var jag plötsligt tillsvidareanställd.

- Till en början var jag mest förvånad. Jag är inte så insatt i vad regelverket säger om anställningsformer men eftersom jag stortrivs med jobbet så blev jag jätteglad. Det är ju också en stor trygghet i att man vet att man har ett jobb att fortsätta gå till och har en fast inkomst, säger Jonatan.

Också för Jenny har den här historien inneburit ett stort personligt lyft.

- Det har betytt väldigt mycket att det jobb jag lade ner ledde till något väldigt bra. Att jag fick känna att man har en röst, får göra sig hörd och att klubben och företaget vill åt samma håll, att det ska vara rätt för våra anställda. Det gör det också otroligt motiverande att jobba fackligt.

- En av de visstidsanställda som fick en tillsvidareanställning bestämde sig sedan för att börja engagera sig fackligt och sitter nu i klubbstyrelsen, vilket också är jättekul, säger Jenny.

Las 2-års regel

Enligt den 5:e paragrafen i las, lagen om anställningsskydd, har den som har varit visstidsanställd i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod rätt att bli tillsvidareanställd. Det ska ske automatiskt så snart den tidsgränsen har uppnåtts.

Ibland har las 2-års regel bortförhandlats i det kollektivavtal som gäller på en arbetsplats, så att arbetsgivaren, utan krav på en tillsvidareanställning, kan ha visstidsanställda under längre perioder, exempelvis vid tillfälliga arbetstoppar.

Läs mer

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Gör facket tillräckligt för mobbade?

  Inte ens en av tio av dem som mobbas och som kontaktar sitt fack anser att de får hjälp. Men hur ser lagen ut? Och vad kan facket egentligen göra?

 • Läs även...

  Sålde dåligt – blev uppsagd

  Säg upp dig själv. Det kravet ställde företaget till en säljare som de ansåg underpresterade. Nu har Unionen stämt bolaget och kräver 120 000 kronor i skadestånd.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Facket på Electrolux i USA möjligt tack vare Unionen

  I Memhpis upphörde Electroluxfabrikens ledning med sina aggressiva metoder för att stoppa fackligt engagemang. Unionens inflytande på Electrolux svenska företagsledning var en avgörande faktor.

 • Läs även...

  Partierna om: Den svenska partsmodellen

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  Nya jobbhjältar korade

  En majoritet Skåne med inslag av Värmland. Så beskriver årets uppstickare sig och de andra två jobbhjältarna som under måndagen prisades av Unionen för sina fackliga bedrifter

 • Läs även...

  Grattis alla arbetsmiljöombud!

  De jobbar ofta i det tysta och får inte så mycket beröm för sina bedrifter. Men gör ett oerhört viktigt arbete. I dag är det arbetsmiljöombudens dag.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.