Annons
 • Urban Olsson

Jobbavdraget måste av rättviseskäl permanentas

Publicerad 9 februari 2009, kl 10:14 Uppdaterad 2 mars 2009, kl 09:09

Urban Olsson skriver öppet brev till Unionens 55 000 pensionärsmedlemmar.

De senaste årens debatt om jobbskatteavdraget bygger ofta på felaktiga grunder och blir därmed inte saklig. Fakta är att regeringen via riksdagen har infört en skattereduktion på arbetsinkomster för alla som arbetar i viss omfattning. Det är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att göra arbetet mera "lönsamt" och för att göra så många som möjligt oberoende av samhällsbidrag. Pensionärerna betalar inte någon extra skatt men får - helt logiskt - inte "jobbavdrag" utan att arbeta - därav namnet! Om pensionären däremot väljer att arbeta får han/hon göra ett högre avdrag än övriga. Därutöver har pensionärer högre grundavdrag.

För 2009 har genomförts ytterligare förbättringar för pensionärerna. För dem som har en lägre pension höjs grundavdragen ytterligare, vilket givetvis höjer pensionen. För pensionärer med högre pension sänks skatten. Också jobbskatteavdraget förbättras och gör det ännu mer lönsamt att arbeta parallellt med uttag av pension efter fyllda 65 år. Skattereduktionen görs nu redan från arbetsinkomstens första krona. Detaljinformation kan ni få via ert lokala skattekontor. 

I de allra flesta fall är arbete förenat med olika typer av omkostnader, till exempel måltider och resor. Fr o m inkomståret 2009 får avdrag för resor göras först när kostnaden överstiger 9 000 kr (tidigare 8 000 kr). För småavdrag relaterade till inkomstens förvärvande ska kostnaden överstiga 5 000 kr (tidigare 4000 kr) för att avdrag ska medges. Därutöver betalar, som bekant, en stor grupp arbetstagare avgifter till fack och a-kassa.

Jobbskatteavdraget är de facto en skattekompensation för de  icke avdragsgilla omkostnaderna för inkomstens förvärvande. Det går alltså inte att hävda att pensionärer skulle vara skattemässigt missgynnade i förhållande till dem som arbetar. Dagens ordning skapar tvärtom större rättvisa mellan grupperna! Därför måste jobbavdraget permanentas.

Slutligen är det värt att notera att (s) i sin skuggbudget för 2009 accepterade de två första stegen av reformen, men att de ändå i många sammanhang argumenterar kraftfullt emot jobbskatteavdraget. Men Östros & Co - om avdraget är så orättvist gentemot pensionärerna - varför går ni då inte från ord till handling och säger att ni avser att gå till val 2010 på att ta bort jobbavdraget?

Fotnot: Fler synpunkter på debattinlägget hittar du här (insändarredaktören)

Urban Olsson

Kommentarer

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Skriv din kommentar

Kommentering av denna sidan upphörde 2009-03-02. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Gör facket tillräckligt för mobbade?

  Inte ens en av tio av dem som mobbas och som kontaktar sitt fack anser att de får hjälp. Men hur ser lagen ut? Och vad kan facket egentligen göra?

 • Läs även...

  Partierna om: Psykosocial arbetsmiljö

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  Guldpeng ska få fart på jämställdheten

  Svenskt arbetsliv är inte jämställt. Det vill Unionen ändra på genom att prisa företag som satsar på jämställdhet.
  — Det är människorna på arbetsplatserna som ska se till att det händer något, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.