• Foto: Tor Johnsson/SvD/TT

Jobberfarenhet kan bli väg till studier

Publicerad 15 januari 2020, kl 16:17

Arbetslivserfarenhet ska kunna tillgodoräknas vid studier på högskolan. Det anser valideringsdelegationen som lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Nu hoppas Unionen att politikerna ska gå vidare med förslagen.

Du lär dig mycket på jobbet. Men att översätta det i utbildning är svårt. I dag finns inget gemensamt, nationellt eller permanent system för att kartlägga och erkänna människors kunskaper. Det kan bli ett bekymmer om du vill vidareutbilda dig men redan har arbetslivserfarenhet inom det du pluggar, och därför skulle kunna hoppa över delar. 2015 tillsatte därför regeringen en delegation vars uppgift var att utveckla arbetet med validering.

Läs mer: Erfarenhet bör räknas som studier

I veckan blev arbetet klart. Jesper Lundholm, som är utredare på Unionen, var en av ledamötena i delegationen.

– De förslag som delegationen lagt kan leda till betydligt mer effektiva möjligheter till livslångt lärande och ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Men det kräver förstås att regeringen också genomför förslagen, säger han.

Valideringsdelegationen ger en rad förslag för att kunna bedöma och intyga människors kunnande. Bland annat föreslår man en ny förordning med generella bestämmelser om validering, till skillnad från i dag då validering genomförs av en rad olika aktörer inom utbildningsväsendet och arbetslivet, som alla gör på sitt eget sätt, vilket skapar osäkerhet kring dess värde.

– Kopplingen mellan validering som sker på olika områden är svag och bör ses över.

Man föreslår även att det ska införas ett råd som ansvarar för validering under ledning av statsrådet. Och att det bör komma till ett statsbidrag för att kunna vidareutveckla branschvalidering.

– Ett nationellt råd ser vi som det kanske viktigaste förslaget i slutbetänkandet. Utan en sådan tvärsektoriell funktion riskerar arbetet att tappa fart efter att delegationen nu avslutat sitt arbete, säger Jesper Lundholm.

Under de fyra år som valideringsdelegationen utrett frågan har regeringen gett klartecken för några delar. I det delbetänkande som lämnades för ett och ett halvt år sedan och handlade om validering inom högskolan har inget av förslagen klubbats igenom. Samtliga av de förslagen skulle kunna införas omgående då det endast krävs regeringsbeslut i form av ändringar i förordningar.

– Det är anmärkningsvärt. Regeringen kan inte fortsätta behandla ämnet som en marginalfråga för högskolan. Det här är en särskilt viktig fråga för tjänstemännens livslånga lärande.

Delarna i det slutbetänkande som lämnades in i veckan kan ta olika lång tid att sätta i verket beroende på om de påverkar lagstiftning eller inte.

Förslagen i korthet

 • En ny förordning med generella bestämmelser om validering.
 • Ökad tydlighet om validering inom högskolan och yrkeshögskolan.
 • En nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande.
 • Ett råd för validering under ledning av ansvarigt statsråd.
 • Kompetensförsörjning ska vara en grunduppgift för regionerna.
 • Statsbidrag för vidareutveckling av branschvalidering.
 • Ökad tillgång till validering i komvux genom en skyldighet för kommunerna att erbjuda elever validering och en ökad tydlighet om kartläggning, bedömning och dokumentation vid validering.
Lediga jobb
 • Läs även...

  TCO vill se ändrade regler för arbetslösa egenföretagare

  Ändra reglerna i a-kassan tillfälligt så att egenföretagare slipper lägga ner sina företag när de söker a-kassa. Det föreslår centralorganisationen TCO. Ett bra förslag anser Unionens nystartade klubb för egenföretagare.

 • Läs även...

  Nya regler ska underlätta för sjukskrivna

  Äldre ska inte prövas mot hela arbetsmarknaden och Försäkringskassan ska bli tydligare om vilka jobb den sjukskrivna ska klara av. Det föreslås i en ny utredning om sjukförsäkringen. Unionen välkomnar förslagen.

 • Läs även...

  Snart har du rätt att jobba längre

  Under onsdagen röstar riksdagen igenom förslaget att höja pensionsåldern. Går allt igenom höjs gränsen för hur länge du får jobba från 67 till 68 år. Och du har rätt att ta ut din allmänna pension från 62 år.

 • Läs även...

  Sänkta studielån ska locka till landsbygden

  Om man flyttar till landsbygden för att bo och arbeta ska ens studielån skrivas ned med upp till 30 000 kronor per år. Det föreslår Kommunutredningen. Idén välkomnas av Maria Karlsson, Unionens regionchef i Norrbotten.

 • Läs även...

  Hög tid att söka studiestöd

  Planerar du att utnyttja Unionens studiestöd i samband med en utbildning? Då är det dags nu. I dagsläget är 2020 det sista året som du garanterat kan ta del av medlemsförmånen.

 • Läs även...

  Gör det enklare att plugga och jobba

  Viktigt för det livslånga lärandet, men långt ifrån tillräckligt. Det anser Unionen om de förslag som en utredning om högskolans resurser presenterade häromdagen.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.