Annons
Annons
 • Att flytta verksamhet utomlands för att spara pengar kan få motsatt effekt, enligt Unionens undersökning. Foto: Colourbox

Jobbflytt utomlands ofta kostsamt

Publicerad 25 oktober 2016, kl 11:36

Utlandsflytt av jobben kan leda till oväntade kostnader. En ny undersökning från Unionen visar att företag som flyttar verksamhet utomlands ofta underskattar de problem som kan uppstå.

Flyttrenden håller i sig. I undersökningen svarar var tredje av Unionens fackklubbar att företaget har flyttat verksamhet från Sverige under de senaste åren. Det handlar inte bara om tillverkning utan ofta också om forskning och utveckling samt olika former av stödtjänster som IT och administration.

De främsta orsakerna till flytt uppges dels vara minskade arbetskraftskostnader, dels strategiska beslut av företagsledningen, vilket kan innebära allt från kostnadsskäl till företagspolitiska skäl. Men klubbarna berättar om en mängd olika problem som uppstår.

Det rör sig till exempel om försämrad kvalitet, kommunikationsproblem på grund av språkförbistringar och skillnader i arbetssätt samt kompetenstapp i den kvarvarande verksamheten. Andra saker som det kan handla om är svårigheter att överföra kunskap, underskattning av tiden som krävs för flytten, längre ledtider och minskad flexibilitet samt minskade synergieffekter mellan exempelvis utveckling och produktion.

Detta kan få till följd att kunderna drabbas och påverka både försäljning och varumärke, något som också skett enligt fackklubbarna i undersökningen.

Bilden som ges av klubbarna är att oförutsedda konsekvenser i slutändan lett till högre kostnader och mindre besparingar än beräknat.

För fackklubbarna har det varit svårt att påverka flyttbesluten. Många av klubbarna konstaterar att besluten redan har varit tagna på en global nivå eller koncernnivå där det svenska facket inte har insyn.

Läs rapporten: Jobbflytt över gränserna – på gott och ont

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Fick arbetsgivaren att tänka om - prisas

  Arbetsgivaren såg inte poängen med en egen fackklubb, men de anställda på Strongpoint gav sig inte. Nu har klubben utsetts till Årets uppstickare, en av kategorierna i priset Årets jobbhjältar som delas ut av Unionen.

 • Läs även...

  3 tecken på att vi går mot ljusare tider

  Det finns tydliga tecken på att vi snart går mot ljusare tider. Nästa år sjunker arbetslösheten, smittspridningen minskar och BNP ökar, enligt flera prognoser.

 • Läs även...

  Äldre får rätt att plugga längre

  Senast 2022 ska även äldre, upp till 60 år, kunna plugga med studiemedel enligt regeringens förslag i höstbudgeten. Bra, men inte nog, anser Unionen som också vill se ett höjt bidrag.

 • Läs även...

  Corona skapar psykisk ohälsa

  Lågkonjunkturer och kriser brukar normalt vara bra för folkhälsan. Men inget är normalt med corona. Nu ökar i stället den psykiska ohälsan.

 • Läs även...

  Retroaktiv lön – knäckfråga i avtalsrörelsen

  Kommer anställda att få sina löner retroaktivt efter att avtalsrörelsen varit pausad i ett halvår? Den frågan kommer att bli en het potatis vid förhandlingsbordet, spår Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt.

 • Läs även...

  Nytt stöd välkomnas av egenföretagare

  Regeringen har tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet beslutat att satsa fem miljarder kronor i stöd för personer med enskild firma som drabbats av den ekonomiska krisen. För egenföretagaren Johan Svälas kan stödet bli en räddning.