Annons
 • Att flytta verksamhet utomlands för att spara pengar kan få motsatt effekt, enligt Unionens undersökning. Foto: Colourbox

Jobbflytt utomlands ofta kostsamt

Publicerad 25 oktober 2016, kl 11:36

Utlandsflytt av jobben kan leda till oväntade kostnader. En ny undersökning från Unionen visar att företag som flyttar verksamhet utomlands ofta underskattar de problem som kan uppstå.

Flyttrenden håller i sig. I undersökningen svarar var tredje av Unionens fackklubbar att företaget har flyttat verksamhet från Sverige under de senaste åren. Det handlar inte bara om tillverkning utan ofta också om forskning och utveckling samt olika former av stödtjänster som IT och administration.

De främsta orsakerna till flytt uppges dels vara minskade arbetskraftskostnader, dels strategiska beslut av företagsledningen, vilket kan innebära allt från kostnadsskäl till företagspolitiska skäl. Men klubbarna berättar om en mängd olika problem som uppstår.

Det rör sig till exempel om försämrad kvalitet, kommunikationsproblem på grund av språkförbistringar och skillnader i arbetssätt samt kompetenstapp i den kvarvarande verksamheten. Andra saker som det kan handla om är svårigheter att överföra kunskap, underskattning av tiden som krävs för flytten, längre ledtider och minskad flexibilitet samt minskade synergieffekter mellan exempelvis utveckling och produktion.

Detta kan få till följd att kunderna drabbas och påverka både försäljning och varumärke, något som också skett enligt fackklubbarna i undersökningen.

Bilden som ges av klubbarna är att oförutsedda konsekvenser i slutändan lett till högre kostnader och mindre besparingar än beräknat.

För fackklubbarna har det varit svårt att påverka flyttbesluten. Många av klubbarna konstaterar att besluten redan har varit tagna på en global nivå eller koncernnivå där det svenska facket inte har insyn.

Läs rapporten: Jobbflytt över gränserna – på gott och ont

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Svenskt avtal för bättre villkor globalt

  Hygienkoncernen Essity har tecknat globalt ramavtal med Unionen.
  – Vi är glada över att det som svenskt fackförbund går att vara med och påverka globalt, säger Magnus Kjellsson, internationell chef på Unionen.

 • Läs även...

  Utvecklingsledighet dissas av facket

  Det är bra att staten tar tag i de yrkesverksammas behov av kompetensutveckling. Men man gör det på fel sätt,
  anser Unionen om förslaget om att anställda ska få betald
  ledighet för studier.

 • Läs även...

  Brist på kompetens kan ge högre löner

  Arbetskraftsbristen i Stockholm är rekordhög. För dem med rätt kompetens kan det leda till högre löner och bättre villkor. Och i bästa fall kan det ge även svagare grupper chans att ta sig in på arbetsmarknaden, tror Göran Zettergren på TCO.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.