Annons
 • För att förebygga självmord på arbetet ska man ta itu med de psykosociala faktorerna. Foto: Colourbox

Jobbrelaterade självmord går att förebygga

Publicerad 21 november 2018, kl 13:25

Ju mindre kvalificerade jobb desto större är risken för självmord. Det visar en ny forskningsöversikt. Men även andra faktorer som exempelvis mobbning kan öka risken.

I Sverige tar omkring 1 300 personer varje år livet av sig. En stor del av dem är i arbetsför ålder. Men exakt vilken betydelse arbetet har är ganska obeforskat.

Sedan tidigare vet man att självmordsrisken är större för män och att den varierar mellan yrken. Det bekräftas också i den kunskapsöversikt som genomförts av två australiensiska forskare, Alison Milner och Anthony D La Montagne, i ett projekt finansierat av AFA Försäkring.

Läs mer: Antalet arbetsrelaterade självmord ökar

De studier som gjorts visar att den högsta risken för självmord finns i de yrken som kräver minst utbildning och vice versa.

– Men man vet inte om de skiftande riskerna beror på arbetsplatserna eller på vilka som söker sig till arbetsplatserna, säger Bengt Järvholm, professor på Umeå universitet, som presenterade forskningsöversikten.

Det finns dock vissa riskfaktorer, varav de två tydligaste är psykosociala faktorer och tillgång till vapen eller gifter i arbetet. Bland de psykosociala faktorerna finns sådana som höga krav i kombination med bristande kontroll, dåligt socialt stöd, osäkra anställningar och mobbning eller kränkande särbehandling.

Läs mer: Två i veckan dör av mobbning

I översikten redovisas även en del arbetsplatser där man har arbetat med olika former av förebyggande åtgärder. Det handlar då om yrkesgrupper där man sett en förhöjd risk för självmord, däribland poliser, byggnadsarbetare, militärer och bönder. Ingen av de arbetsplatser som nämns i studien är dock svenska.

Ofta handlar det om att man utbildar ”gate keepers” som får lära sig att känna igen personer med förhöjd risk att begå självmord.

Ett exempel är Montreals poliskår. Där infördes att alla anställda fick minst en halv dags utbildning för att förstå och träna att prata om självmord och svåra frågor. Till det kom en kampanj och en hjälptelefon som man som anställd kunde använda sig av när det krisade. Resultatet är slående.  På tio år minskade antalet självmord med 70 procent.

– Ska man jobba med att förebygga självmord på arbetet är det nog de psykosociala faktorerna man ska ta itu med, konstaterar Bengt Järvholm.

Ofta finns det dock andra faktorer än arbetsplatsen som har större betydelse för självmorden, påpekar Bo Runesson, professor vid Karolinska institutet. Exempelvis ökar risken för självmord markant vid depressioner, alkoholmissbruk och schizofreni.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Ledig måndag ska minska jobbstressen

  Tungt att gå till jobbet på måndagar? I Japan har man kommit på ett sätt att få överarbetade medarbetare att ta det lite lugnt. Nämligen att vara ledig veckans första förmiddag.

 • Läs även...

  Bara 4 av 10 är beredda att jobba längre

  Trots att man kommer att få svårt att klara sig på pensionen är de flesta ovilliga att förlänga sina arbetsliv, visar en ny undersökning. En anledning är att de upplever sina arbeten som alltför psykiskt påfrestande.

 • Läs även...

  Självmord klassat som arbetsskada

  Sedan en 36-årige Saabanställd man tagit livet av sig under en tjänsteresa har Försäkringskassan nu kommit fram till att självmordet inträffade till följd av en arbetsskada. I och med det kan de anhöriga ha rätt till högre ersättning.

 • Läs även...

  Färre anmäler arbetssjukdom

  Antalet anmälda arbetssjukdomar minskade med 13 procent förra året. Fler kvinnor drabbas av sjukdomar som kan kopplas till arbetet medan unga män är överrepresenterade bland anmälda arbetsplatsolyckor. Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik från 2018.

 • Läs även...

  Dålig hörsel kan vara fraktur

  Nej – stoppa inte fingrarna i örat när kollegan börjar tjattra eller chefen mal på om sina barn. En ny svensk studie visar att det kan leda till hammarfrakturer och hörselskador.

 • Läs även...

  Hockeyspelande revisor får nobben i rätten

  Normalt är du skyddad om du skadar dig under arbetstid. Men inte om du gör illa dig under friskvårdstimmen och har ett jobb som inte kräver särskilt god kondition, enligt en dom från kammarrätten i Jönköping.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.