• För att förebygga självmord på arbetet ska man ta itu med de psykosociala faktorerna. Foto: Colourbox

Jobbrelaterade självmord går att förebygga

Publicerad 21 november 2018, kl 13:25

Ju mindre kvalificerade jobb desto större är risken för självmord. Det visar en ny forskningsöversikt. Men även andra faktorer som exempelvis mobbning kan öka risken.

I Sverige tar omkring 1 300 personer varje år livet av sig. En stor del av dem är i arbetsför ålder. Men exakt vilken betydelse arbetet har är ganska obeforskat.

Sedan tidigare vet man att självmordsrisken är större för män och att den varierar mellan yrken. Det bekräftas också i den kunskapsöversikt som genomförts av två australiensiska forskare, Alison Milner och Anthony D La Montagne, i ett projekt finansierat av AFA Försäkring.

Läs mer: Antalet arbetsrelaterade självmord ökar

De studier som gjorts visar att den högsta risken för självmord finns i de yrken som kräver minst utbildning och vice versa.

– Men man vet inte om de skiftande riskerna beror på arbetsplatserna eller på vilka som söker sig till arbetsplatserna, säger Bengt Järvholm, professor på Umeå universitet, som presenterade forskningsöversikten.

Det finns dock vissa riskfaktorer, varav de två tydligaste är psykosociala faktorer och tillgång till vapen eller gifter i arbetet. Bland de psykosociala faktorerna finns sådana som höga krav i kombination med bristande kontroll, dåligt socialt stöd, osäkra anställningar och mobbning eller kränkande särbehandling.

Läs mer: Två i veckan dör av mobbning

I översikten redovisas även en del arbetsplatser där man har arbetat med olika former av förebyggande åtgärder. Det handlar då om yrkesgrupper där man sett en förhöjd risk för självmord, däribland poliser, byggnadsarbetare, militärer och bönder. Ingen av de arbetsplatser som nämns i studien är dock svenska.

Ofta handlar det om att man utbildar ”gate keepers” som får lära sig att känna igen personer med förhöjd risk att begå självmord.

Ett exempel är Montreals poliskår. Där infördes att alla anställda fick minst en halv dags utbildning för att förstå och träna att prata om självmord och svåra frågor. Till det kom en kampanj och en hjälptelefon som man som anställd kunde använda sig av när det krisade. Resultatet är slående.  På tio år minskade antalet självmord med 70 procent.

– Ska man jobba med att förebygga självmord på arbetet är det nog de psykosociala faktorerna man ska ta itu med, konstaterar Bengt Järvholm.

Ofta finns det dock andra faktorer än arbetsplatsen som har större betydelse för självmorden, påpekar Bo Runesson, professor vid Karolinska institutet. Exempelvis ökar risken för självmord markant vid depressioner, alkoholmissbruk och schizofreni.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Ledig måndag ska minska jobbstressen

  Tungt att gå till jobbet på måndagar? I Japan har man kommit på ett sätt att få överarbetade medarbetare att ta det lite lugnt. Nämligen att vara ledig veckans första förmiddag.

 • Läs även...

  Självmord klassat som arbetsskada

  Sedan en 36-årige Saabanställd man tagit livet av sig under en tjänsteresa har Försäkringskassan nu kommit fram till att självmordet inträffade till följd av en arbetsskada. I och med det kan de anhöriga ha rätt till högre ersättning.

 • Läs även...

  Svagare skydd vid arbetsskada i hemmet

  Jobbar du hemifrån till följd av corona? Din arbetsgivare har fortfarande arbetsmiljöansvar. Men råkar du ut för en arbetsskada är ditt skydd betydligt svagare.

 • Läs även...

  Utslagen tand räknas inte som arbetsskada

  Den skatterevisor som slog ut en tand när han spelade hockey under friskvårdstimmen har inte rätt till ersättning för arbetsskada. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och går därmed på Försäkringskassans linje.

 • Läs även...

  Allvarliga brister i arbetsmiljön i industrin

  Arbetsmiljöverket ser mycket allvarligt på att man hittat brister i arbetsmiljön på över nittio procent av 480 inspekterade industrier. Totalt har 3 900 brister konstaterats vid inspektioner gjorda under en fyraårsperiod.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.