• Foto: Colourbox

Kartläggning - för rättvisare löner

Publicerad 20 oktober 2016, kl 13:38

Alla vill väl ha rättvisa löner? Då är lönekartläggning bästa verktyget! Och det behöver faktiskt inte vara så krångligt. Här är svar på de vanligaste frågorna som Diskrimineringsombudsmannen, DO, och Unionen får i ämnet.

Varför ska man göra en lönekartläggning?
För att lagen kräver det. Alla arbetsgivare måste göra lönekartläggning var tredje år. Har man 25 eller fler anställda ska även en handlingsplan för jämställda löner upprättas.

Från 1 januari nästa sker dock en del ändringar i diskrimineringslagen. Lönekartläggning ska göras varje år och arbetsgivare med minst 10 anställda måste dokumentera arbetet.

Förutom lagen, vilka andra argument finns för att göra lönekartläggning?
Det är nog få arbetsgivare som vill ha ett diskrimerande lönesystem, men man ändå ha det utan att veta om det. Genom att systematiskt utföra lönekartläggning så kan osakliga löneskillnader upptäckas och korrigeras. Det är helt enkelt en fråga om rättvisa.

Att göra lönekartläggning är ett dessutom ett bra sätt att ta kontroll över lönesättning, inte bara ur ett jämställdhetsperspektiv. Arbetsgivare som sätter löner utifrån sakliga kriterier är attraktiva och har lättare lockar till sig kompetenta medarbetare.

Vem ansvarar för att en lönekartläggning görs?
Det gör arbetsgivaren, men den ska göras i samverkan med arbetstagaren.

Hur går en lönekartläggning till?
Inledningsvis handlar det om att samla på sig en mängd information som påverkar de anställdas lön, exempelvis lönekriterier, lönesamtal, förmåner, bonus och belöningssystem. Den här delen av lönekartläggingen kan kännas tidskrävande, beroende på en mängd faktorer, som företagets storlek och om lönekartläggning har gjort tidigare. Ofta behöver man någon form av arbetsvärderingssystem för att kunna göra jämförelsen.

Sedan är dags att jämföra kvinnors och mäns löner. Först tittar man på anställda som gör samma sak, alltså utför lika arbetsuppgifter, sedan gruppen som utför likvärdiga arbete som innebär att man har olika arbetsuppgifter men som borde värderas lika.

När det är klart är det dags för analys. Om det finns löneskillnader, vad beror de på? Finns det sakliga skäl till löneskillnaderna? Om dessa beror på kön ska de rättas till.

Vad händer om man inte kommer överens i samverkan?
En lönekartläggnings måste göras ändå och yttersta ansvaret ligger på arbetsgivaren. Ta lärdom av vad som inte fungerade till nästa gång en lönekartläggning görs. Varför var ni inte överens? Notera meningsskiljaktigheterna och prova andra vägar nästa gång.

Varför är det så krångligt med lönekartläggning?
Så krångligt är det inte. Men visst, första gången kan ta tid, det kommer man inte ifrån. Andra gången kommer det kännas enklare och när man väl sätter lönekartläggning i system så kommer det upplevas mindre krångligt och mer som ett stöd i när till exempel löner ska sättas.

Så sätt igång. Det är enklare att sig igenom arbetet första gången och sedan gå tillbaka och bedöma och ändra det som blev mindre bra.

Men finns det hjälp att få med lönekartläggning?
Absolut. Googla lönekartläggning och en massa fakta och verktyg som underlättar dyker upp. Diskrimineringsombudsmannen, DO, har information på sin webbplats och en gratis e-utbildning. Unionen erbjuder också medlemmar på utbildningar om lönekartläggning och på unionen.se finns material att läsa och ladda ner. Och arbetsgivare kan vända sig till arbetsgivarorganisationerna för vägledning.

Ett annat tips är att kolla hur andra arbetsplatser gör. Själva kartläggningen måste ni göra själva men jobbet kan underlättas av att få bolla svårigheter och funderingar med andra.

Petra Rendik
Petra Rendik
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Samordnare för rehab en hjälp för sjukskrivna

  Att hålla reda på Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regler när man är sjuk kan kännas som en djungel. Regeringen föreslår därför rehabiliteringskoordinatorer som ska guida patienter under sin sjukskrivning. En bra idé anser Unionen.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Livslångt lärande ska få fler att jobba längre

  Befolkningen i Europa åldras snabbast i världen. För att välfärden inte ska äventyras måste fler jobba längre. Men då krävs vidareutbildning under hela arbetslivet, visar forskning.

 • Läs även...

  Partierna om: Psykosocial arbetsmiljö

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.