Annons
Annons
 • Foto: Anders Wiklund / TT

KI vill se lägre lägstalöner

Publicerad 5 oktober 2016, kl 14:28

Se till att lönerna inte sticker i väg för mycket under högkonjunkturen och håll lägstalönerna nere för att öka möjligheterna för nyanlända att få jobb. Det är Konjunkturinstitutets råd till fack och arbetsgivarföreträdare inför den kommande avtalsrörelsen.

I sin årliga lönebildningsrapport konstaterar Konjunkturinstitutet, KI, att arbetslösheten är hög bland utrikes födda och särskilt bland dem som är lågutbildade.

En av orsakerna är de höga lägstalönerna, anser KI. Man menar att forskningen antagligen underskattar vilken betydelse lägstalöner har för sysselsättningen på lång sikt. Visserligen finns olika möjligheter till lönesubventioner, det vill säga att arbetsgivare får hela eller delar av lönekostnaden betald, redan i dag, men de är ofta tidsbegränsade och innebär en administrativ belastning för arbetsgivaren, hävdar KI som även påpekar att lönesubventionerna kan uppfattas som stigmatiserande för den anställde.

Här kan arbetsmarknadens parter göra en insats genom att sänka trösklarna för inträde på arbetsmarknaden anser KI, som även vill att fack och arbetsgivare ska se till att lönerna inte accelererar för mycket i tider av högkonjunktur.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
 • Läs även...

  3 tecken på att vi går mot ljusare tider

  Det finns tydliga tecken på att vi snart går mot ljusare tider. Nästa år sjunker arbetslösheten, smittspridningen minskar och BNP ökar, enligt flera prognoser.

 • Läs även...

  Sänkt arbetstid på SSAB

  Stålbranschen är hårt pressad av en minskad orderingång. För att spara pengar har nu därför SSAB erbjudit en stor majoritet av sina tjänstemän att gå ner i arbetstid, vilket 90 procent av dem har nappat på.

 • Läs även...

  9 av 10 förlorare utan facket

  Större inkomstklyftor och mindre pengar för alla utom de absolut rikaste. Så skulle Sverige se ut utan facket, enligt en rapport från Futurion. Om arbetslösheten skulle vara större eller inte, rådde det dock delade meningar om i den debatt som hölls när rapporten presenterades.

 • Läs även...

  Debatt: Kritik av arbetsgivare i sociala medier

  Vad du får och inte får säga om din arbetsgivare i sociala medier är oklart. I framtida avtalsförhandlingar måste gränsen bli tydlig kring anställdas rättigheter och skyldigheter, skriver Unionenmedlemmen Staffan Marklund.

 • Läs även...

  Facklig ilska mot Holmens extra utdelning

  Holmen planerar en extra stor utdelning till sina aktieägare. Men de anställda – som avstod löneökning under sju månader förra året – blir utan retroaktiv ersättning.

 • Läs även...

  Klumpsumma i stället för retroaktiv lön

  Några förflugna ord på intranätet gjorde att anställda på Hitachi ABB Power Grids får en sudd pengar i stället för retroaktiv lön från 1 april. Detta trots att det inte fanns med i det märkessättande Industriavtalet.