Annons
 • Foto: Anders Wiklund / TT

KI vill se lägre lägstalöner

Publicerad 5 oktober 2016, kl 14:28

Se till att lönerna inte sticker i väg för mycket under högkonjunkturen och håll lägstalönerna nere för att öka möjligheterna för nyanlända att få jobb. Det är Konjunkturinstitutets råd till fack och arbetsgivarföreträdare inför den kommande avtalsrörelsen.

I sin årliga lönebildningsrapport konstaterar Konjunkturinstitutet, KI, att arbetslösheten är hög bland utrikes födda och särskilt bland dem som är lågutbildade.

En av orsakerna är de höga lägstalönerna, anser KI. Man menar att forskningen antagligen underskattar vilken betydelse lägstalöner har för sysselsättningen på lång sikt. Visserligen finns olika möjligheter till lönesubventioner, det vill säga att arbetsgivare får hela eller delar av lönekostnaden betald, redan i dag, men de är ofta tidsbegränsade och innebär en administrativ belastning för arbetsgivaren, hävdar KI som även påpekar att lönesubventionerna kan uppfattas som stigmatiserande för den anställde.

Här kan arbetsmarknadens parter göra en insats genom att sänka trösklarna för inträde på arbetsmarknaden anser KI, som även vill att fack och arbetsgivare ska se till att lönerna inte accelererar för mycket i tider av högkonjunktur.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Ny myndighet med fackligt fokus

  Landets nya arbetsmiljömyndighet har slagit upp portarna. Och där ser man kontakten med facken som nyckeln för att lyckas med sitt uppdrag.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  ”En uppvisning i svenska modellen”

  Regeringen nappade på förslaget från arbetsmarknadens parter om etableringsjobb. Den vägen ska minst 10 000 nyanlända och långtidsarbetslösa få jobb. Men det dröjer till hösten 2019 innan reformen sjösätts.

 • Läs även...

  Partierna om: Psykosocial arbetsmiljö

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  Utvecklingsledighet dissas av facket

  Det är bra att staten tar tag i de yrkesverksammas behov av kompetensutveckling. Men man gör det på fel sätt,
  anser Unionen om förslaget om att anställda ska få betald
  ledighet för studier.

 • Läs även...

  Företag gillar svenska modellen

  De flesta jobbar på företag med kollektivavtal. Än så länge. Om det ska förbli så måste avtalen göras än mer attraktiva för arbetsgivarna menar Arbetsmarknadsekonomiska rådet, AER. Men det är ett feltänk, menar Unionens ordförande Martin Linder.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.